Skandalas: valdžia už turtą pinigų… nenori ir veržiasi atiduoti už dyka

(Pabaiga. Pradžia „Kalvotosio Žemaitijos“ Nr.12)

Ankstesnėje straipsnio dalyje skaitėte apie įtartinas keistenybes,  parduodant „Telšių autobusų parko“ turtą. Straipsnio pagrindu buvo  prokurorų surinkta medžiaga. Šioje ne mažiau intriguojančioje  straipsnio dalyje skaitykite, kaip valdžia nenorėjo už trisdešimties  arų sklypą gauti 600 tūkst. litų. Užtat labai norėjo atiduoti… už  dyka. Taip, tai tarsi „Telšių autobusų parko“ nekilnojamojo turto  pardavimo istorijos tęsinys.

Alvydas Ivoncius

Atidavimas už dyka — visuomenės interesas?
2013 metų gegužės 20 dieną Valstybės žemės fondas surengė dviejų  sklypų aukcioną. Abu sklypai irgi buvo svarbūs Gintarui Sankauskui bei  „LIDL“. Sklypai — taipogi Luokės gatvėje, šalia jau statomo prekybos  centro. Aukcione dalyvavo „LIDL“, G.Sankauskas, UAB „Versuva“ ir dar  vienas fizinis asmuo, kuris greitai atsitraukė. Dėl mažesnio, apie  dešimties arų, sklypo didelės grumtynės nevyko. Laimėjo „Versuva“,  pasiūliusi 20 tūkst. litų.  Tačiau dėl kito — 20 arų sklypo — užvirė  kova tarp G.Sankausko ir „Versuvos“. Kaina kilo ir kilo.  Galiausiai G.Sankauskui pasiūlius 570 tūkst. litų, „Versuva“ pakėlė  kainą tūkstančiu litų. G.Sankauskas nebesiūlė daugiau.
Reikėtų tiksliai suskaičiuoti kiemo aikštelių ir statinių, kuriuos  valdė „Telšių autobusų parkas“, plotus. Manykime, būtų daugiau nei  hektaras. Tačiau už statinius įmonė gavo tik 710 tūkst. litų, o štai  gretimi tik apie 30 arų sklypai buvo verti beveik 600 tūkst.  litų. Sutikite, proporcijos šokiruojančios, verčiančios klausti: o  kiek „Telšių autobusų parkas“ už savo turtą galėjo gauti aukcione?
Dėl tų dviejų sklypų kova nesibaigė. „Versuva“ laimėjo, aukcionas —  baigtas. Tačiau staiga suveikė „srovės“. Tą pačią dieną, aukcione  nosis nukabinus „LIDL“ ir G.Sankauskui, Nacionalinės žemės tarnybos  Telšių skyriaus vadovas priėmė įsakymą „Dėl žemės sklypų nepardavimo  aukciono būdu“. Į tarnybą kreipėsi… G.Sankauskas. Esą parduodamuose  sklypuose nebuvo suformuoti servitutai. O kam buvo reikalingi tie  servitutai? Ilgai nedėstydami įvairių aplinkybių, pasakysime — visų  pirmiausia būsimam „LIDL“ prekybos centrui. Bendrovė tuose sklypuose  norėjo įsirengti įvažiavimus ir mašinų aikšteles: tai galima įrodyti  dokumentais. Bėda ta, kad straipsnyje minėtame teritorijos detaliajame  plane servitutai parduodamuose sklypuose nebuvo numatyti. O prekybos  centrui tų dviejų sklypų būtinai reikia! Atkreipkite dėmesį, kad  aukcione dalyvavo „LIDL“ ir G.Sankauskas. Galima spėti, kad tik jiems  aukcione rungiantis pradinė kaina ne ką būtų kilusi. Beje, o kodėl jie  dalyvavo aukcione, jei manė, kad, nenustačius servitutų, sklypų  pardavimas neteisėtas? Galbūt nesitikint aukciono rengėjams, „LIDL“ ir  G.Sankauskui atsirado dar vienas pretendentas — „Versuva“.  

Pigiai įsigyti sklypų nebepavyko. Ką daryti?  
2013 metų gegužės 17 dienos raštu G.Sankauskas kreipėsi į Savivaldybės  administracijos direktorių Saulių Urboną dėl aukciono procedūros sustabdymo  ir servitutų nustatymo. Aukciono dieną Savivaldybės administracija  kreipėsi į Nacionalinę žemės ūkio tarnybą dėl aukciono sustabdymo.  Baiminantis, kad susiklostys prekybos centrui negera situacija,  Nacionalinės žemės tarnybos Telšių skyrius 2013 metų birželio 12  dieną priėmė įsakymą „Dėl servitutų įregistravimo“.
Taigi po įvykusio aukciono, pasiūlius valstybei gerą kainą, sutartis  su laimėtoju nesudaryta. Panašu, tai naudinga UAB „LIDL“. O UAB  „Versuva“ kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, kad būtų  panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos įsakymai „Dėl žemės sklypų  nepardavimo aukciono būdu“ ir „Dėl servitutų įregistravimo“.   „Versuvos“ ieškinio Šiaulių administracinis teismas netenkino, vienu  esminių argumentų laikydamas tai, kad esą šie sklypai reikalingi dėl  visuomenės intereso.
„Versuva“ Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą apskundė  Apeliaciniam teismui. Šis konstatavo, kad aukcionas buvo rengiamas  teisėtai, o jo rezultatai taipogi teisėti. Sklypai pagrįstai parduoti  dalyviui, pasiūliusiam aukščiausią kainą. Apeliacinis teismas atmetė  spekuliacijas dėl visuomenės intereso. Štai ką sprendime skelbia  Apeliacinis teismas: „Viešasis interesas minėtoje situacijoje lemia  ekonomišką ir racionalų valstybės turto naudojimą. Turto perdavimas  neatlygintinai juo naudotis nėra tinkamiausias turto panaudojimo būdas  esant galimybei sudaryti atlygintiną sandorį“.
Štai kur esmė! Po nepalankaus aukciono imta veikti kitaip: tiedu  sklypai neva reikalingi visuomenei, nors iš tikrųjų — UAB „LIDL“,  norinčiai sklypuose įsirengti įvažiavimus į prekybos centrą ir  automobilių aikštelę. Iš tikrųjų, kur čia visuomenės interesas?   Matome vien verslo interesą. Gali būti, rajono vadovai, kaip rodo čia  aprašyti faktai, sugeba matyti kiek kitaip. Klausimas: ar tikrai  rajono visuomenės interesai lėmė „Telšių autobusų parko“ turto  pardavimą, dviejų sklypų aukciono rezultatų nepaisymą? Manyčiau, kaip  tik čia matome tokius sprendimus, kurie nenaudingi rajono visuomenei  ir valstybei.

Nuotraukoje: Šis sklypas būtinai reikalingas LIDL prekybos centrui. Iš Luokės gatvės įvažiavimas į prekybos centrą galimas tik per sklypą, už kurį  aukcione pasiūlyta 600 tūkst. litų. Tačiau, kai laimėjo „Versuva“,  prisiminta: neva sklypas reikalingas dėl visuomenės intereso. Todėl,  tariamai tenkinant visuomenės interesą, reikėtų sklypą atiduoti  prekybos centrui už dyka.