Šiuolaikinės Telšių pasakos

Siaubo diena savivaldovybėje

Krapštinėjasi rūmininkai dantis, dykaduoniauja. Gera diena. Maršalka Saulė Pirmasis karalystės sostinėn išrūko kaži ką nujausdamas. Išeiginė rūmininkams: pailsės kupros nuo maršalkos botago ir liežuvio. Ale vėpso vienas rūmininkas pro langą. Įrieda eikliais žirgais pakinkyta karieta. Šast iš jos Rūta Patriotė. Nutįso rūmininkui žandikaulis iki bambos, vos ne vos išlemeno: „Pppavojuuus…“ Žvilgt kiti pro langą. Vaje, sodoma gomora… Čia gi ta pati televizijos žvaigždė Rūta Patriotė. Slėpkitės, kas galit! Užsirakino rūmininkai duris, sulindo po stalais.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 18 (9732)