Koplytėlėje dvasios ramybę ir atgaivą sielai ras kiekvienas

„Tai, ką aš galiu padaryti, tu to negali. Ką gali padaryti tu, aš negaliu to. Bet kartu mes galime padaryti dėl Dievo kažką tikrai gražaus“,— sakė Motina Teresė. Vedini nuostabios idėjos, draugėn susibūrė geros valios telšiškiai, kurių iniciatyva Regioninėje Telšių ligoninėje atsirado Lurdo Švč. Mergelės Marijos koplyčia.

Donata Kazlauskienė

Telšių miesto Garbės pilietis prelatas Juozas Šiurys koplytėlės atidarymo šventėje pasakojo, kad idėja gimė Telšių vyskupui Jonui Borutai SJ. Sukurti šventą vietą ligoninėje jis pasiūlė direktorei Almai Vitkienei, kuri mintį mielai priėmė. „Iškrausčius labai gerą gydytoją ir jai suteikus kitą darbo vietą, atlaisvinti du kabinetai, kuriuose ir buvo įkurta koplyčia“,— sakė J.Šiurys.
Prelatas minėjo kreipęsis į Telšių rajono savivaldybės merą Vytautą Kleivą, kuris sutelkė komandą bendriems darbams, skyrė dalį finansavimo. Ne tik valdžia prisidėjo įgyvendinant gerą darbą. Atsirado nuostabių idėjinių žmonių, kurie be atlygio sukūrė dvasingą vietą. Čia sielos ramybę atras ir ligonis, ir jo artimas, ir jėgų pristigęs medikas.
„Būna, ateina meistrai ir išeina kiauras duris palikę, tačiau pats geriausias meistras Telšiuose — Algirdas Levanauskas — nuoširdžiai darbavosi, dar ir savo pinigų papildomai pridėjo“,— atskleidė J.Šiurys. Per tris savaites ypatingo žavesio koplytėlei suteikė menininkės Živilės Mimgaudienės, Tarybos narės Jolantos Rupeikienės dvynės sesers, kurtas Lurdo Švč. Mergelės Marijos paveikslas, nutapytas per visą sieną. Neatlygintinai kalvis Evaldas Rimkūnas nukaldino kone žmogaus ūgio žvakidę, Darius Žilė atnaujino baldus, parvežtus iš Telšių vyskupijos licėjaus. Prelatas dėkojo už pagalbą meistrui Renatui Žutautui, Regioninės Telšių ligoninės direktorės pavaduotojai slaugai Birutei Zavadskienei, vyr. slaugytojai Bronei Kelpšienei.
Prieš šv.Mišias ir koplytėlės įšventinimo ceremoniją J.Šiurys atkreipė dėmesį, jog tai bus ligoninės dvasinis centras, kuris veiks visą parą. „Šv.Mišios koplytėlėje bus laikomos kiekvieną šeštadienį 9.30 valandą. Ateidami į darbą ir išeidami namo užeikite čia, pasimelskite, pakvieskite apsilankyti ligonius, jų artimuosius“,— ragino medikus kunigas. Jis pasakojo, kad su kitu kunigu kas šeštadienį ligoninėje aplanko nuo 40 iki 60 ligonių, prelatas kvietė dažnai ateiti į koplytėlę, kad ji nebūtų tuščia.
Vyskupas J.Boruta SJ viliasi, kad čia lankysis ne tik pacientai, bet ir pas juos atėję artimieji. „Tikiuosi, kad jie čia ras jėgų dvasinei pusiausvyrai atgauti. Tai bus palaiminga vieta, o gal čia pasisėmęs stiprybės, medikas ligonį paguos. Koplyčia skirta visiems medikams, ligoniams, artimiesiems, atėjusiems slaugyti ligonių“,— sakė J.Boruta SJ.
Gausiai susirinkę tikintieji dalyvavo altoriaus konsekravimo iškilmėse. Apeigoms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J.Boruta SJ. Bažnyčios altorius — tai vieta, ant kurios aukojama šv. Mišių auka. Altorius primena Kristų, kuris už visus žmones pasiaukojo ant kryžiaus.
Vyskupas, aukodamas šv. Mišias, priėjęs prie altoriaus pagarbiai jį pabučiavo, o per apeigas aplink apeidamas smilkė smilkalais. Altoriaus stalas — kaip Kristaus paskutinio patepimo akmuo. „Ant altoriaus aukojama auka. Ji — šventa ir brangi vieta“,— sakė vyskupas. Jaudinantis ir šventovei svarbus momentas — altoriaus konsekracija, kai vyskupas kryžiaus ženklu tepa Didįjį Ketvirtadienį pašventintu Šv. Krizmos aliejumi altoriaus mensą ir palydi specialia malda.
Po šv. Mišių aukos ir altoriaus konsekravimo apeigų į susirinkusiuosius kreipėsi ligoninės direktorė A.Vitkienė. Ji dėkojo visiems prisidėjusiems kuriant koplytėlę, džiaugėsi suteikta nauja galimybe sergantiems įgauti jėgų, o medikams pasisemti stiprybės. Telšiuose lankėsi Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinis direktorius Petras Simanavičius. Jis neslėpė susižavėjimo sukurta dvasine erdve ligoniams ir medikams: „Ši vieta — nuostabi, nuostabios ir apeigos. Tai dvasinis atsiperkamumas“. Ligoninės vadovas įteikė dovanų Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sudarytą knygą „Evangelija kasdien“,— taip vadinasi unikalus leidinys, skirtas kasdieniam Šventojo Rašto skaitymui, iliustruota Šventosios Žemės nuotraukomis, derintomis prie skaitinio minties.
Koplytėlės atidaryme dalyvavusi B.Zavadskienė sakė, kad tik Dievo glėbyje galima ilsėtis niekieno netrukdomam. Direktorės pavaduotoja slaugytojų vardu dėkojo iniciatoriams, už darbą juos gerbia ir didžiuojasi. „Visada sakiau, kad Telšiai — ypatingas miestas“,— pasakė B.Zavadskienė. Nuostabia koplyčia pasidžiaugė V.Kleiva pasakydamas, kad tai ne ligoninės, bet visų mūsų (telšiškių,— Red.) koplyčia. Pasveikinti atvyko Plungės rajono savivaldybės ligoninės atstovė, ji įteikė šventąjį paveikslą.