Pristatyta unikali knyga „Telšių vyskupijos bažnyčių varpai“

Žemaičių „Alkos“ muziejuje pristatyta Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytojo, istoriko Povilo Šverebo knyga „Telšių vyskupijos bažnyčių varpai“. Pristatyme dalyvavo Telšių miesto Garbės pilietis Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių miesto Garbės pilietis prof. dr. Adomas Butrimas, VDA leidyklos direktorius Marius Iršėnas.

Danutė Jackutė

Knygos pristatymo renginį pradėjusi Žemaičių „Alkos“ muziejaus direktorė Elvyra Spudytė perskaitė knygos įžangą ir akcentavo, kad unikali medžiaga apie Telšių vyskupijos varpus, pradėta rinkti nuo 2001 metų, pagaliau sudėta į puikią knygą.
Monografijoje pateikiami istoriniai duomenys apie Telšių vyskupijos varpus (XV–XXI a.), aptariami žymiausi liejikai, nustatomi jų gaminiai, atskleidžiamas varpų paplitimas, skambinimo instrumentais būdai ir tradicijos. Remiantis archyviniais šaltiniais, analizuojami vyskupijos varpų praradimai per 1831 metų sukilimą ir du pasaulinius karus, tiriama politinių pokyčių įtaka šių instrumentų gamybai ir paplitimui. Knygos kataloginėje dalyje pateikiami duomenys apie 538 Telšių vyskupijos bažnyčiose esančius varpus. Prieduose publikuojami prarastų ir paminklinių varpų sąrašai, pridedama ir įvairių meistrų pagamintų instrumentų paplitimo vyskupijoje lentelė. Knygoje spausdinamos paties autoriaus fotografijos.
Vyskupas J.Boruta SJ kalbėjo apie tai, kad varpai kviečia žmones giliau susimąstyti, tačiau atsiranda ir priešiškai nusiteikusių. Jis prisiminė ne vieną atvejį, kai nepatenkinti skambinimu, teigdami, jog tie garsai kelia stresą, žmonės reikalavo nutildyti varpus. Vyskupas skaitė Maironio ir Bernardo Brazdžionio eilių posmus, kur minimi varpai, pasak jo, „pakeliantys širdis aukštyn“. Jis padėkojo autoriui už knygą, o visiems susirinkusiesiems — kad varpai nenutiltų, skambėtų, o jų klausančius ramintų ir guostų.
„Prasmingas vakaras, nes turime ne eilinę knygą“,— teigė A.Butrimas. Jis prisiminė, kai P.Šverebas, pirmąjį straipsnį apie Sedos parapijos varpus parašęs 1997 metais, nemetė to darbo, rinko, publikavo įvairią informaciją apie kitų vyskupijos parapijų varpus.
Istorikas, bibliotekininkas, archyvaras Mykolas Brenšteinas, rinkęs ir fiksavęs etnografinę medžiagą, buvo aprašęs 49 Telšių parapijų varpus. Apsigyvenęs Telšiuose, P.Šverebas nusprendė tęsti tyrinėjimus. Jam padėjo ir projektui vadovavo žmona Liepa Griciūtė-Šverebienė.
Už kruopštų darbą autoriui padėkojo M.Iršėnas. Anot jo, „Telšių vyskupijos bažnyčių varpai“ ne tik menininkams, istorikams, studentams, menotyrininkams, bet ir kitų specialybių žmonėms taps stalo knyga, nes joje daug vertingos informatyvios medžiagos, puikių istorijų, nuotraukų.
Knygos autorius P.Šverebas prisiminė, kad varpai jį lydi daug metų. Dirbant mokykloje, moksleiviai jam dovanodavo varpelius, o draugas iš kelionės 1983 metais parvežė suvenyrinius Valdajaus varpus. Taip ir kilo mintis išsamiems tyrinėjimams. Autorius papasakojo ne vieną laimingai pasibaigusį atvejį, ekstremalius kopimus į varpines ir varpų fotografavimus.
Susirinkusieji susižavėję klausėsi P.Šverebo pasakojimų, dėkojo jam už įdėtą darbą ir išleistą knygą, kurią dauguma su malonumu čia pat ir įsigijo.

Nuotraukoje: Vyskupas Jonas Boruta SJ, prof. dr. Adomas Butrimas ir knygos autorius Povilas Šverebas.