Etikos komisijoje — šuns Rekso ir Batuoto katino paieškos

Trečiadienį sušaukta Telšių rajono savivaldybės Etikos komisija (EK), kuri turėjo svarstyti Tarybos narių Zenono Mockaus ir Adomo Domarko elgesį. Vienas jų galimai pažeidė Kelių eismo taisykles (KET), kitas — tikėtina, kad netinkamu savo komentaru įžeidė telšiškę Rimą Vaitonienę. Taip pat susirinkusieji informuoti, jog teismo sprendimu į EK grąžintas Tryškių seniūnijos Leilėnų seniūnaitis Alvydas Jokšas.

Donata Kazlauskienė

Telšių rajono savivaldybės juristas Edmundas Vaitkevičius pranešė, kad A.Jokšas prieš keletą metų kreipėsi į teismą dėl neteisėto jo pašalinimo iš EK. Šiaulių apygardos teismas pripažino teisiu Leilėnų seniūnaitį ir panaikino Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimą. Nuo šių metų sausio 27 dienos A.Jokšas bus EK nariu, pakeisdamas Lauko Sodos seniūnaitę Oną Lileikienę. Tiesa, tai greičiausiai paskutinis šios EK posėdis praėjusios kadencijos Savivaldybės taryboje.
Svarstyme dalyvavo tik Z.Mockus, nes jis yra ir EK narys, o štai A.Domarkas nepasirodė. Į posėdį atvykę devyni nariai nelabai ką turėjo pasakyti ir, matyt, patys (kaip įprasta) nežinojo, ko čia atėję. EK turėjo įvertinti, ar Z.Mockus, kaip Tarybos narys ir žinomas politikas, deramai pasielgė galimai pastatydamas automobilį neleistinoje vietoje.
2015 m. kovo 17 d. laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ humoristinio puslapio „Pliorpals“ rubrikoje „VBS tarnyba“ paskelbtas feljetonas apie šių metų Kovo 11-osios įvykius. Ne apie renginį, bet apie jo užkulisius. Humoristine forma (kaip Batuotas katinas ir šuo Reksas įvykį tyrė) pateiktas aprašymas su tikra nuotrauka ir atskleista akivaizdi tiesa — prabangus automobilis „Volkswagen Phaeton“, kuriuo dažnai važinėja Tarybos narys Z.Mockus, stovėjo neleistinoje vietoje, prie ištisinės linijos. KET nurodo, kad tas, kas sustojo ar stovėjo nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, baudžiamas nuo 28 iki 86 eurų bauda. Tarybos narys gynėsi tądien apskritai nevairavęs, kad automobilis priklauso jo įmonei, galėjo važiuoti bet kas, todėl esą jokių argumentuotų įrodymų nėra. Politiko pasiteirauta, nejaugi taip sunku sumokėti baudą? „Aišku, nesunku. Bet Tu įrodyk, kad ten buvau aš“,— atsikirto Tarybos narys.
„Laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ humoristine forma aprašytas atvejis, bet nuotrauka tai be humoro. Mūsų Tarybos narys galimai ne pagal eismo taisykles pasistatė mašiną ir pažeidė KET bei etiką“,— sakė pirmininkė Irena Skernevičiūtė paprašydama Z.Mockaus pakomentuoti įvykį. Taip pat politikus ji ragino skaityti vietinę žiniasklaidą ir daryti iš to išvadas.
Užuot prisipažinęs, kad galbūt stovėjo neleistinoje vietoje ir atsiprašęs, politikas įvykusį susirinkimą pavadino spaudos konferencija ir pažėrė nuostatų punktus, kuriais privaloma vadovautis: „Man gaila, kad mūsų EK vyksta ne posėdis, o pirmininkės spaudos konferencija. Nes, matyt, pirmininkė per tuos ketverius metus neperskaitė EK nuostatų. 10.4. punkte parašyta, kad komisijos pirmininkas skiria Komisijos narį surinkti medžiagą ir parengti siūlymus pagal gautą informaciją apie politiko elgesio atitiktį Elgesio kodekso ir kitų teisės aktų normų reikalavimams; 12.7. punktas: Komisijai nebaigus tyrimo, niekam neteikia jokios informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis. Komisijoje kol kas jokio tyrimo nebuvo atlikta, niekas nenustatė, ar tas automobilis važiavo, ar stovėjo, ar aš važiavau, ar ne. Čia „Kalvotosios Žemaitijos“ Reksas nustatė, kaip rašo. Reikėjo gal pirma tyrimą atlikti, o paskui priimti sprendimą?“
Komisijos pirmininkė sutiko sudaryti komisiją ir atlikti tyrimą. Z.Mockus pabrėžė, kad pagal nuostatus tai padaryti yra privaloma. I.Skernevičiūtė patikino, kad neprivaloma, o kaltinamas Tarybos narys dar kartą liepė persiskaityti nuostatus.
Ryškėnų seniūnijos seniūnaitė Vilda Dikontienė politiko kaltinti neskubėjo: „Kad tai jo mašina, dar nereiškia, jog jis ją ir vairavo. Aš nežinau… Šiuo atveju turi policija nubausti, ir viskas. Taip, pasistatė prie ištisinės (linijos,— Red.), galbūt nebuvo galimybės, galbūt kažkas kažkur skubėjo. Visi mes kartais pasistatome ne ten, kur reikia, gauname ir baudų, ir dar kažką. Visi mes žmonės esame“.
Apmaudu, tačiau visuomenės ir politikos veikėjams sunki ta lietuvių kalba, nelabai jie skiria ir grožinės literatūros kūrinių nuo publicistikos. Viešvėnų seniūnijos Rūdupių seniūnaitė Vilma Blažienė piktinosi, kad feljetonas (grožinės literatūros ir publicistikos žanras; nedidelis humoristinis arba satyrinis aktualios visuomeninės — politinės, moralinės ar socialinės tematikos kūrinys,— Red.) yra anoniminis straipsnis ir neparodė noro nagrinėti anonimo kūrybos. Tarybos narė Vilija Bačionienė politikės I.Skernevičiūtės raginimui skaityti spaudą rado atkirtį: „Komercinės spaudos skaityti prievolės aš neturiu ir jos nepripažinsiu. Agentūra „Viena boba sakė“ nėra tokia įregistruota, ko gero, nė viename registre ir jos pranešimo aš nesiruošiu svarstyti. Nepažįstu nei Batuoto katino, nei Rekso, kurie čia minimi. Šito puslapio svarstymas, manau, yra žemiau EK lygio“. Nuspręsta atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, ar Z.Mockus pažeidė KET, ar ne.
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūra, atlikusi tyrimą, nustatė, kad Tarybos narys A.Domarkas įtariamas interneto tinklalapyje www.pzemaitis.lt po publikuotu straipsniu parašęs šmeižikiško pobūdžio komentarą ir taip paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti kitą asmenį, šiuo atveju — R.Vaitonienę ir jos šeimą. Ikiteisminis tyrimas nutrauktas ir nukentėjusiajai pasiūlyta kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. EK nariai atsisakė svarstyti Tarybos narį, nes kol kas tai esą nėra įrodyta. Pats politikas kaltę neigia ir tikina, jog kažkas pasinaudojo jo kompiuteriu.

Nuotraukoje: Zenonas Mockus (antras iš kairės) neprisipažino Kovo 11-ąją vairavęs automobilį, o Alvydas Jokšas (centre) grąžintas į Etikos komisiją.