Nesibaigiantys šachmatininkų vargai dėl patalpų

Redakcija gavo buvusio telšiškio Broniaus Zaboro, kuris dabar gyvena Molėtų rajone, laišką. Žmogus rašė, jog ne per seniausiai apsilankė Telšiuose, šachmatų turnyre. Pamatęs, kokiomis sąlygomis treniruojasi jaunieji šachmatininkai, svečias apstulbo.

Simona Damanskytė

Kraštietis pašiurpęs dėl valdininkų požiūrio
Jau anksčiau „Kalvotojoje Žemaitijoje“ rašyta, jog šachamatų treneris Vytautas Gembutas kreipėsi į vietos valdžią dėl prastų patalpų, kur treniruojasi šachmatų entuziastai. Deja, jo prašymas išgirstas nebuvo. „Vasario 16-ąją skubėjau į gimtuosius Telšius, nes „Džiugo“ gimnazijoje vyko šachmatų „Žaibo“ turnyras. Buvau sutiktas draugiškai, tačiau ramybės nedavė mintis: pradėjau lyginti Telšius su dabartine gyvenamąja vieta. Man teko žaisti už Dubingius ir pabuvoti ne viename Lietuvos mieste. Visur šaškių ir šachmatų mėgėjai turi daug geresnes patalpas nei Telšiuose. Tuo tarpu mažieji telšiškiai glaudžiasi pusrūsyje, kuriame išpuvusios grindys ir kt. Nežinau, ką mąsto rajono valdžia, kad Žemaitijos sostinėje krašto ateičiai nerandama normalių patalpų. Matyt, valdininkų vaikai nelanko užsiėmimų šaškių ar šachmatų sekcijose bei patys nutolę nuo sportinio gyvenimo. Po rinkimų valdžios atstovams norėčiau iš visos širdies palinkėti atlikti, kas jiems Dievo pavesta, neužmirštant šaškių bei šachmatų“,— laiške rašė B.Zaboras.
Atsisako lankyti treniruotes
Šachmatininkai „Džiugo“ gimnazijos pusrūsiuose iki šiol rengia varžybas. Dabar treniruotes lanko vienuolika jaunųjų šachmatininkų. Tačiau sąlygos, kur rengiamos varžybos — prastos. „Džiugo“ gimnazijos pusrūsyje grindyse žiojėja skylės, patalpoje šalta ir drėgna, o ant sienų — įsimetęs grybelis. Dėl tokių sąlygų, pasak V.Gembuto, ne vieno šachmatininko tėvai atsisakė leisti atžalas treniruotis.
„Kas gali linkėti blogo savo vaikui? Vienas jaunasis šachmatininkas net tris savaites sirgo, tai jo tėvai nusprendė, kad vaikas nebelankys šachmatų, juk sveikata — svarbiausia. Gaunu nedidelį atlygį, tačiau dirbu su entuziazmu. Todėl noriu, kad jauniesiems šachmatininkams būtų geriau“,— sakė treneris V.Gembutas.
Šachmatininkams siūlyta treniruotis „Ateities“ pagrindinės mokyklos patalpose, kurios yra miesto pakraštyje, bet daugumai vaikų ten per toli. Be to, jaunimui nesaugu vėliau grįžti namo, ypač tamsiuoju metų laiku.

Rado patalpas „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje
Iki šiol šachmatininkų varžybos vyksta „Džiugo“ gimnazijoje. Tokiomis sąlygomis sportininkai turi „tenkintis“ jau daugiau nei ketverius metus.
Šiuo metu treneris V.Gembutas rado kitas patalpas „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje. Tačiau jos nedidelės, tad varžybų organizuoti ten nepavyktų.
Anksčiau šachmatininkai treniruodavosi Telšių sporto ir rekreacijos centro posėdžių salėje. Tačiau dabar ten įrengtas direktoriaus Juozo Simanausko kabinetas, posėdžių salė perskirta. Vaikai su treneriu perkelti į „Džiugo“ gimnazijos pusrūsį.
Telšių sporto ir rekreacijos centro direktorius teigė siūlęs, jog posėdžių salėje būtų galima treniruotis. Tačiau kaskart po treniruočių tektų susirinkti įrangą ir šachmatus, nes ten dažnai vyksta posėdžiai, susirinkimai. Tokio pasiūlymo, anot J.Simanausko, treneris taip pat atsisakė, nes šachmatininkams reikia nuolatinės patalpos. Be to, netoliese esančioje sporto salėje vyksta rungtynės, būna didelis triukšmas.

Siūloma alternatyva netenkina
Pasak J.Simanausko, V.Gembutui su vaikais buvo siūlomos patalpos „Ateities“ pagrindinėje mokykloje, tačiau ir jų buvo atsisakyta. Direktorius žiniasklaidos atstovams teigė aptarsiąs šį klausimą su valdžios atstovais. Taip ir padarė. Galiausiai nuspręsta, kad šachmatininkai vis dėlto ateityje turės glaustis „Ateities“ pagrindinėje mokykloje, nes kitų patalpų dabar nėra.
Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Vygantas Macevičius pripažino, jog sąlygos, kokiomis dirba treneris V.Gembutas, tikrai prastos. Jis minėjo, jog šis klausimas ne kartą svarstytas Sporto taryboje, aptartas su jos pirmininku Valdu Zyku, taip pat — valdžios atstovais. Tačiau geriausia, ką dabar galima pasiūlyti — patalpos „Ateities“ pagrindinėje mokykloje. Ateityje, jei atsiras geresnės patalpos, šachmatininkai galės persikelti į jas.

Nuotraukoje: Taip atrodo patalpos, kuriose varžybas rengia šachmatininkai.