Renkami Telšių miesto Garbės piliečiai

Priešvelykinę Didžiąją savaitę Savivaldybėje įvyko posėdis, kuriame diskutuota dėl Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo pirmajam atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Telšių rajono tarybos pirmininkui Rimui Linkui (po mirties), Lietuvos laisvės gynėjai, disidentei, vienuolei Nijolei Sadūnaitei, aktorei, režisierei, rašytojai Nijolei Narmontaitei ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto primarijui Nerijui Juškai.

Danutė Jackutė

R.Linkui (po mirties) suteikti Telšių miesto Garbės piliečio vardą pasiūliusi Janina Bagdonienė paaiškino motyvus ir patikino, kad šiemet yra tam tinkamos progos, tai — pirmos atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Telšių rajono Tarybos kadencijos pabaigos 20-metis ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metis.
N.Sadūnaitę pasiūlęs politikas Faustas Meiženis posėdyje nedalyvavo, tad apie tai nedaug kalbėta. Be to, Lietuvos laisvės gynėjos ryšiai su Telšiais nėra tamprūs.
N.Narmontaitę ir N.Jušką pasiūlė Žemaitės dramos teatro direktorius Artūras Butkus. Jis motyvavo tuo, kad šie žinomi žmonės garsina savo darbais Telšius Lietuvoje ir už jos ribų. Pernai N.Narmontaitė vaidino Žemaitės dramos teatro spektaklyje „Muotinuoms, babūniems, ciuociems ir mergelkuoms“, kuris sulaukė teatralų ir žiūrovų pripažinimo. N.Juška prisideda prie Telšių bendruomenę suburiančio TV projekto „Super miestas“.
Pagal Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus: „Garbės piliečio vardas gali būti suteiktas LR piliečiams, taip pat užsieniečiams, pasižymėjusiems iškiliais darbais ir nuopelnais ūkio, verslo plėtros, kultūros, meno, švietimo, sporto, medicinos, labdaros ir paramos, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, aplinkos tvarkymo ir kitose srityse arba už ilgalaikę visuomeninę veiklą bei kilnius poelgius, padariusius teigiamą poveikį visuomenei, taip pat už nuopelnus garsinant Telšių miesto vardą šalyje ir pasaulyje“.
Komisijos nariai — Telšių miesto seniūnijos Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitė Valė Beržienė, Kultūros ir meno tarybos narė floristė Birutė Lekavičiūtė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, jos pavaduotoja Eva Stonkevičienė ir vyr. specialistė Monika Kolesinskytė, Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto dekanė Janina Reinienė, Telšių rajono gydytojų sąjungos pirmininkė Jurga Stanislovaitienė, Telšių vyskupijos kurijos kancleris Remigijus Saunorius, verslininkas Valdas Knystautas ir Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas — išsakė nuomonę dėl pasiūlytų kandidatų. Jų nuomone, Telšių miesto Garbės piliečio vardą reikėtų suteikti Telšiams nusipelniusiems žmonėms, o ne visai Lietuvai, be to, dirbantiems šiuo metu,  o ne praeityje. Nuostatuose teigiama, kad Garbės piliečio vardas gali būti  suteikiamas gyvam arba po jo mirties asmeniui, tad komisijos nariai mano,  jog reikėtų keisti Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus,  patvirtintus 2006 metų sausio 26 d. sprendimu Nr.017.
Po diskusijų nuspręsta pasiūlyti visuomenei apsvarstyti kandidatų tinkamumą ir pareikšti nuomonę iki balandžio 20 dienos. Taip pat iki minėtos datos garbius Telšių krašto žmones Garbės piliečio vardui  suteikti gali siūlyti visuomeninių organizacijų, įmonių, įstaigų,  organizacijų, bendrijų kolektyvai, bendruomenės, politinės partijos.
Komisija į posėdį ketino susirinkti balandžio 30 dieną ir svarstyti pateiktų kandidatų tinkamumą. Pastarajam sprendimui turės pritarti naujoji Telšių rajono savivaldybės taryba.
Telšių miesto Garbės piliečio vardas, įteikiant diplomą ir Garbės piliečio medalį „Kon dara, veiziek gala“, bus suteikiamas Telšių miesto šventės, vyksiančios birželio 11-13 dienomis, renginyje.

Nuotraukoje: Komisijos nariai aptarė Telšių miesto Garbės piliečio vardui suteikti pasiūlytus kandidatus.