Kas kaimo mokyklą išvaduos nuo direktorės savivalės ir laidotuvininkų?

Telšių rajono Upynos pagrindinės mokyklos bendruomenę sukrėtė direktorės Stanislavos Grigolienės sprendimas — kol moksleiviai atostogauja, aktų salę paversti laidojimo namais. Suprantama, mokyklos bendruomenė tai, ką mano, direktorei nedrįso išrėžti į akis. Darbuotojai baiminasi prarasti darbo vietą, tėveliai bijo, kad moksleiviams bus keršijama rašant nepatenkinamus pažymius. Juo labiau, kad vos išgirdusi apie tai, kad nelegaliomis laidotuvėmis susidomėjo žurnalistai, kaimo mokyklos vadovė ėmė ieškoti košę užvirusių kaltininkų.

Giedra Akavickienė

Karstas ir šventinės girliandos
Balandžio 3 dieną už moksleivių pinigus girliandomis išpuoštoje salėje karste gulėjo velionis, aplink jį — gėlių krepšeliai, o po švenčių į mokyklą sugrįžę vaikai toje pačioje patalpoje šoks, dainuos, ridens margučius.
Gavus tokią žinią, sunku buvo patikėti. Tačiau nuvykę į vietą netrukome įsitikinti, kad pranešėjas buvo teisus. Jau prie pagrindinių mokyklos durų ant grindinio pastebėjome išdėliotas tujų šakeles, vedančias link salės.
Salės prieangyje ant sienos kabojo moksleivių iš molio nulipdytos Užgavėnių kaukės, o netoliese ant staliuko padėta velionio nuotrauka, degė žvakė. Į sieną paremtas medinis kryžius, juodos gedulingos vėliavos. Taip ir neaišku, kur patekai: į mokyklą ar laidojimo namus? O toliau — dar įdomiau. Mokyklos salėje, kurios palubėje kabojo daugybė šventinių girliandų, — karstas, gėlės, su velioniu atėję atsisveikinti giminės, draugai, kaimynai…

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 29 (9743)