Vincas Šilys — laisvėje

Telšių gyventojams, turėjusiems nesmagių reikalų su Šilinių grupuotės vadeiva, prasta žinia — Vincas Šilys anksčiau laiko paleistas į laisvę ir bet kada gali sugrįžti į miestą. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis, nusprendęs nuteistąjį lygtinai paleisti iš pataisos namų, anksčiau yra dirbęs Telšių rajono prokuratūroje.

Giedra Akavickienė

V.Šiliui palankus Kaišiadorių rajono apylinkės teismo sprendimas įsigaliojo balandžio 17-ąją.
Teismas, įvertinęs  Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos priimto nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagrindus ir motyvus, laiko, kad nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas, nuteistajam gali būti taikomas lygtinis paleidimas.
Nuteistojo asmenybė, elgesys bausmės atlikimo metu, kiti jį charakterizuojantys duomenys Komisijos nutarime įvertinti tinkamai. Komisija tinkamai įvertino socialinio tyrimo išvadą apie nuteistąjį, psichologinės tarnybos išvadą dėl šio nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos galimybės. Iš pateiktos Pravieniškių pataisos namų — atvirosios kolonijos pažymos nustatyta, kad nuteistasis įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones. Kaip matyti iš pateiktos medžiagos teismui ir nuteistojo asmens bylos, V. Šilys atliko labai didelę bausmės dalį, likusi bausmės dalis, lyginant su jam paskirta ir atlikta bausmės dalimi, yra nedidelė — 10 mėnesių ir 22 dienos.
Nuteistasis, nors anksčiau buvo padaręs drausmės pažeidimų, nuo 2012 m. spalio 23 d. nėra padaręs jokių pažeidimų. Skatintas penkis kartus. Tai rodo, kad nuteistasis pakeitė savo elgesį ir elgiasi pavyzdingai. Jis turi teigiamą požiūrį į darbą (prašė įsidarbinti, bet dėl riboto darbingumo nebuvo įdarbintas) ir mokymąsi (mokėsi Elektrėnų profesinio rengimo centre ir įgijo specialybę). Nuteistasis aktyviai dalyvavo socialinės reabilitacijos programose, yra pozityviai ir iniciatyviai nusiteikęs intervencinių priemonių atžvilgiu. Be to, nuteistasis gera valia dengė priteistą ieškinį.
Įvertinęs pateiktą komisijos nutarimą bei nuteistojo elgesį per visą bausmės laiką, teigiamą jo elgesio taisymosi progresą, jo teigiamą požiūrį į darbą ir mokslą, socialinės reabilitacijos priemones ir kitus asmens bylos duomenis bei likusią nedidelę atlikti jam bausmės dalį, teismas padarė išvadą, kad kliūčių patvirtinti komisijos nutarimą taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą nėra, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, todėl gali būti lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos.
Kaišiadorių rajono apylinkės teismas patvirtino Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų — atvirosios kolonijos 2-ame sektoriuje priimtą nutarimą taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir nuteistajam nustatyti šias baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas: dalyvauti elgesio pataisos programoje, nustatytą įpareigojimą įvykdyti per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką nuo nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; pradėti dirbti (užsiregistruoti darbo biržoje) per 1 mėnesį nuo nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.
Už grotų V.Šilys praleido 14 metų ir 9 mėnesius, nors įkalintas buvo 20-čiai metų. Mat 2011 metais Lietuvos apeliacinis teismas bausmę sumažino iki 15 su pusę metų.
Žemaitiją V.Šilys šiurpino iki 2000 metų. Jo nuodėmių sąrašas gana ilgas: turto prievartavimas, plėšimas, nusikalstamo susivienijimo organizavimas, didelio kiekio netikrų pinigų gamyba ir paleidimas į apyvartą, žmogžudysčių organizavimas…