Įvedus tvarką, sutaupė socialinei paramai skirtas lėšas

„Galimybės sutaupyti atsivėrė, kai ėmėme atidžiai sekti, kas gauna išmokas ir ar tikrai visi prašantieji jų nusipelno. Tuomet ir paaiškėjo, kad dalis norinčiųjų gauti pašalpas nurodo mažesnes gaunamas pajamas ar kitaip piktnaudžiauja. Sutaupytus apie 80 tūkst. litų panaudojome viešiesiems poreikiams. Pernai nusipirkome du kompiuterius, vieną jų — su spausdintuvu. Seniūnijos kelius pažvyravome“,— kalbėjo Luokės seniūnas Česlovas Ubartas.

Danutė Jackutė

Sumažėjo pašalpininkų gretos
Seniūno mintis pratęsė vyr. specialistė kanceliarijai Irena Vaišvilaitė ir socialinių išmokų specialistė Stanislava Smilgienė.
Jos informavo, kad 2013 metų sausio 1 dienos duomenimis, seniūnijoje buvo 120 šeimų, gaunančių pašalpas, 2014 metų tą pačią dieną — 52, o 2015 metų — 34 šeimos. Pašalpų gavėjų gretos sumažėjo beveik ketvirtadaliu. Nuo šiol piniginės socialinės paramos negauna turinčios sugyventinius vienišos moterys arba tos, kurių bedarbiai vyrai dirba nelegaliai ar turi kitų pajamų. „Kadangi įstatymai nedraudė, tai žmonės ir piktnaudžiavo. Dauguma geranoriškai susitaikė su pasikeitusia pašalpų mokėjimo tvarka ir problemų neturėjome“,— sakė S.Smilgienė.
Kaip ir kitose seniūnijose, Luokėje sudaryta vienuolikos asmenų komisija, kurioje — seniūnas, socialiniai darbuotojai, mokyklos socialinis pedagogas, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai. Jie kiekvieną mėnesį susirinkime svarsto pateikusių piniginei socialinei paramai gauti asmenų prašymus, peržiūri buities tyrimo aktus, jei būtina, į posėdį kviečiasi ir patį prašytoją. Posėdžiuose taip pat svarsto gautus skundus, paklausimus ir prašymus.
I.Vaišvilaitė ir S.Smilgevičienė prisiminė ne vieną atvejį, kai socialines išmokas gavę žmonės girtauja arba iš parduotuvės pasiėmę maisto produktus iškeičia į gėrimus arba cigaretes. Tuomet tokių asmenų tolesnį pašalpos mokėjimą svarsto komisijos posėdyje. Socialinės darbuotojos ir pats seniūnas lanko žmones, pateikusius prašymą socialinei pašalpai gauti. Būna atvejų, kai patikrinus buities ir gyvenimo sąlygas, socialinė parama neteikiama, nes išsiaiškinama, kad žmogus gali turėti nelegalių pajamų. „Prieš skirdami pašalpą, patikriname gaunamas pajamas. Dabar matome visą informaciją, jei žmogus deklaruoja žemę, kiek gauna už parduotą turtą, gyvulius ar kitas pajamas“,— patikino S.Smilgienė.

Vietoj pinigų —  prekės
Baltininkų kaimo socialiai remtini sodiečiai skundėsi, kad jiems priklausančias prekes gali atsiimti tik šiame kaime esančioje Z.Noreikienės įmonės parduotuvėje.
Parduotuvėje žmogus gali įsigyti visas reikalingas prekes, išskyrus cigaretes ir alkoholinius gėrimus. Tačiau pastarųjų „gėrybių“ jie įsigyja kitu būdu, iškeičia į legaliai pirktą brangią kavą, aliejų ar kitas prekes.
S.Smilgienė prisiminė, kad toks atvejis nustatytas Baltininkuose, todėl nepatenkinti žmonės ir pradėjo skųstis. Socialinių išmokų specialistė S.Smilgienė paaiškino, kad patys žmonės gali pasirinkti parduotuvę, kurioje norėtų įsigyti prekes. Su jomis sutartis yra sudaręs Telšių rajono socialinės paramos ir rūpybos skyrius. Luokės seniūnijos socialiai remtini gyventojai prekes gali įsigyti UAB „Luokė“ ir A.Kvedero firmos parduotuvėse Luokėje, Z.Noreikienės individualioje įmonėje — Baltininkuose, o kam patogu — nuvykti į „Maksimos“ prekybos centrą Telšiuose.
Pateikdamas prašymą žmogus gali nurodyti, kurioje parduotuvėje jam patogu įsigyti prekes. Parduotuvėse pildomos specialios pirkimo kortelės. S.Smilgienė teigė, jog seniūnija valstybės pinigų neleis švaistyti. „Jei pats žmogus jais nemoka naudotis — tuo pasirūpiname mes. Besiskundžiantiems sakome — eikite dirbti, o uždirbtus pinigus galėsite leisti kaip patiks“,— piktinosi besiskundžiančiais specialistė ir patikino, kad dažnai socialiai remtinų šeimų nariai tingi dirbti ir tenkinasi mažomis pajamomis. Jų nuostata — jei dirbs, tai negaus pašalpos.
Ne visus šeimai skirtus socialinės paramos pinigus perveda į parduotuvę. Tik pusę jų, o kitus gauna grynaisiais. Socialinės rizikos šeimos, kur auga mažamečiai vaikai, dar griežčiau kontroliuojamos. Juos globoja atsakinga seniūnijos socialinė darbuotoja. Ji padedama sumokėti mokesčius ir įsigyti kurą, tikrina, ar turi maisto produktų, higienos ir kitų būtiniausių priemonių.