Kliša „Garbės komisijos“ logika

Telšių miesto garbės piliečio vardo kandidatūrų svarstymo komisija posėdyje nutarė, kad reikėtų Telšių garbės piliečio vardą suteikti architektui Algirdui Žebrauskui.

Alvydas Ivoncius

Bijo viešumo
Komisiją, nutariančią, kam suteikti Telšių miesto garbės piliečio vardą, sudaro Telšių miškų urėdijos urėdas Bronislovas Banys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių skyriaus sekretorė Valė Beržienė, Savivaldybės tarybos narys Juozas Butkevčius, mero pavaduotojas Petras Kuizinas, Telšių seniūnas Kazys Lečkauskas, verslininkė Birutė Lekavičiūtė, Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto dekanė Janina Reinienė, gydytoja Jurga Stanislovaitienė, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus darbuotoja Eva Stonkevičienė, verslininkas Valdas Knystautas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris Remigijus Saunorius, Savivaldybės tarybos narė Laima Jurytė-Zakarauskienė.
Šios komisijos posėdis įvyko gegužės 8 dieną. Konservatorius Juozas Butkevičius patvirtino, kad yra tinkamas dabartinei valdančiajai koalicijai, kurios veiklos istorijoje apstu slapukavimo, dviveidystės, įtarimų keliančių sprendimų. Mat J.Butkevičius pasiūlė, kad posėdis būtų uždaras ir „be komisijos narių niekas daugiau netrukdytų posėdžio eigos“. Paprastai tokiuose ir panašiuose posėdžiuose dažniausiai pageidauja dalyvauti vien žurnalistai.
E.Stonkevičienė pranešė, kad Telšių garbės piliečio titului buvo pasiūlyti dailininkas Petras Gintalas, baleto artistas Nerijus Juška, dailininkas Adolfas Kišonas, buvęs Telšių rajono savivaldybės tarybos pirmininkas Rimas Linkus (miręs), aktorė Nijolė Narmontaitė, disidentė Nijolė Sadūnaitė, poetas Vytautas Stulpinas, architektas Algirdas Žebrauskas.

Į apklausą — nusispjaut
E.Stonkevičienė pristatė visuomenės balsavimo rezultatus. Internetu savo nuomonę išreiškė 1812 piliečių. A.Žebrauskas gavo 156, V.Stulpinas — 721, N.Sadūnaitė — 20, N.Narmontaitė — 50, R.Linkus — 14, A.Kišonas — 2, N.Juška — 824, P.Gintalas — 25.
Komisijos narė J.Stanislovaitienė pareiškė, kad visuomenės balsavimo rezultatai neturėtų nulemti galutinio sprendimo, kadangi „balsų skaičius nedidelis ir jis neatspindi didelės visuomenės dalies nuomonės“. Štai čia ir sustokime. O ką, gal komisijos nuomonė atspindi didžiosios Telšių rajono visuomenės nuomonę? Gal J.Stanislovaitienės ar kurio nors kito komisijos nario nuomonė vertesnė nei šimtų balsavusių? Apskritai, kam reikalingas viešas balsavimas, jei komisija uzurpuoja teisę nepaisyti jo rezultatų? Komisija į pastarąjį klausimą rado atsakymą. Esą neaišku, kiek kartų buvo „vieno žmogaus prabalsuota už vieną iš Telšių miesto garbės piliečio vardui suteikti renkamą kandidatą“. Šios komisijos protokolo citatos kalbos netaisėme, tačiau pastebime, kad „prabalsuoti“ yra vertalas iš rusų kalbos, šiurkšti kalbos kultūros klaida. Taigi, jei komisijos nariams neaišku, kiek kartų buvo vieno asmens balsuota už tą patį kandidatą, tai kaip galima teigti, kad apskritai šitaip kas nors elgėsi? Kita vertus, Savivaldybės rengiamų apklausų praktika rodo, kad tokių abejonių nekyla tais atvejais, kai liečiami kieno nors partiniai interesai. Štai Savivaldybės tarybos Etikos komisijos nariais kažkodėl renkami tik seniūnaičiai, tarsi rajone nebūtų visuomeninių organizacijų. Atsakymas paprastas: dauguma seniūnaičių priklauso partijoms, ypač socialdemokratų. Kai seniūnaičiais tampa partijų atstovai, kažkodėl niekas nesipiktina: o gal jie patys daugybę kartų už save balsavo?
O balsavusiųjų būta tikrai nemažai — net 1812. Jei toks skaičius atrodo per mažas, Savivaldybė turėtų surengti plataus masto apklausą. Tegul apklausia nors ir visus rajono žmones. Bet to nedaroma.
Kaip matote, komisija pasijuto esanti „protingesnė“ už balsavusius internetinėje apklausoje.

Nuotraukoje: architektas Algirdas Žebrauskas.