Šiuolaikinės Telšių pasakos

Naktys savivaldovybės rūmuose

Broliukai ir sesikės, ar žinot, kas naktimis baladojasi Telšių kunigaikštijos savivaldovybės rūmuose? Manot vien STT (Sukčių tramdymo tarnyba) kandidatams į kunigaikštijos garbės piliečius visuose plyšiuose „blakių“ priveisia? O gal koks rūmininkas prakaitą iki aušros lieja? Kurgi ne: pažiūrėkit, jie po darbo kaip lanko paleistos strėlės namolio lekia. Sakot: Didis Žmogus vyriausiasis valdoviukas Muzikantas rymo apie liaudies gerovę mąstydamas? Baikit šposus. Gal maršalka Saulė Pirmasis parpia, užgulęs rūmininkų sutemptų popierių krūvą, o Pelenė jam lopšinę niūniuoja?

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 42 (9756)