Tarybos naujoko prognozė: „Korupcijos bus „viedrais“

Įvyko pirmasis šios Savivaldybės tarybos kadencijos Korupcijos prevencijos posėdis. Ankstesnę kadenciją valdančiųjų atstovai šioje komisijoje itin uoliai stengėsi „skalbti“ saviškių mundurus. Ar ir dabar komisija veiks galimos korupcijos apraiškoms užglaistyti, ar užsiims šio plika akimi matomo reiškinio prevencija?

Alvydas Ivoncius

Išrinko D.Rupšį
Pirmajam komisijos posėdžiui vadovavo vyriausias amžiumi Tarybos narys Algirdas Tarvainis. Jis paaiškino, kad pagal susiklosčiusią tradiciją Korupcijos prevencijos komisijos pirmininko postas priklauso opozicijai, taigi — tvarkiečiams. Tačiau, pasirodo, Vietos savivaldos įstatyme tokia norma nenumatyta. Vadinasi, komisijos pirmininku galėjo tapti bet kuris jos narys. Danielius Rupšys pranešė, kad komisijos pirmininku tvarkiečiai siūlo jį. Algirdas Bacevičius iškėlė savo kandidatūrą. Valdančiųjų atstovai nepageidavo vadovauti komisijai. Dauguma balsų jos pirmininku išrinktas tvarkietis D.Rupšys.

Socialdemokratai lepinasi
Jau pačiame pirmajame posėdyje Korupcijos prevencijos komisija turėjo nemažai darbo. Mat reikėjo svarstyti kelis pranešimus. Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusio visuomeninio komiteto narys Mantas Luinys kreipėsi į komisiją pagal spaudoje paskelbtą pranešimą, kad UAB „Telšių vandenys“ salėje įvyko socialdemokratų susirinkimas. Į posėdį buvo pakviestas šios bendrovės generalinis direktorius socialdemokratas Alvydas Jasevičius.
Pasak jo, socialdemokratai už naudojimąsi sale nemokėjo. Įmonė apskritai niekam salės nenuomoja, tačiau visuomeninėms organizacijoms ja naudotis leidžiama.
A.Bacevičiaus manymu, rajono socialdemokratai, naudodamiesi valdiškos įmonės sale, sutaupė pinigų. Vadinasi, A.Jasevičius padėjo saviškiams. Liberalė Jolanta Rupeikienė paklausė, o kaip žmonėms žinoti, kad „Telšių vandenys“ leidžia nemokamai naudotis sale? Iš tiesų tokia informacija niekur viešai nėra paskelbta. Konservatorius Mantas Serva pareiškė nematantis didelės problemos. Darbietis Rimantas Adomaitis svarstė, kur čia gali būti korupcija? Ir pats paaiškino, kad korupcija yra piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, siekiant naudos. O naudą rajono socialdemokratai gavo — nereikėjo mokėti už salę. Ja leido naudotis socialdemokratas įmonės vadovas. Deja, R.Adomaitis tokios išvados nepriėjo. „Valstietis“ A.Tarvainis buvo reiklesnis. Jis pareiškė, kad šioje situacijoje trūko lygiateisiškumo, kad reikėtų nustatyti tvarką, pagal kurią visi šia sale galėtų naudotis. D.Rupšio manymu, valdantieji tiesiog pasinaudojo savo padėtimi. Komisija nusprendė, kad UAB „Telšių vandenys“ valdyba turėtų įvesti tvarką dėl patalpų nuomojimo ar nemokamo suteikimo.

Vėl nemalonumai A.Domarkui
Į Korupcijos prevencijos komisiją grįžo dar jos ankstesnės sudėties narpliotas, bet neišspręstas reikalas. Pernai A.Bacevičius kreipėsi į Korupcijos prevencijos komisiją, prašydamas išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis Savivaldybės tarybos nariui socialdemokratui Adomui Domarkui priklausiusi įmonė „Telšių buitis“ nuomojosi pastatus ir patalpas iš Savivaldybės įmonių „Telšių butų ūkis“ bei „Telšių šilumos tinklai“. Pasirodo, Korupcijos prevencijos komisija paprašė šį reikalą narplioti Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto. Šis kreipėsi į Savivaldybės kontrolierių. Buvo atliktas patikrinimas. Jo metu nustatyta, kad „Telšių butų ūkis“ su A.Domarku siejamai „Telšių buičiai“ leido pernuomoti išsinuomotus valdiškos įmonės pastatus. Tačiau leista pernuomoti be savininko — Telšių rajono savivaldybės tarybos — sutikimo.
A.Bacevičius paaiškino, kad Savivaldybės kontrolierius nevisiškai atliko savo darbą. Mat Korupcijos prevencijos komisija Kontrolės komiteto prašė išsiaiškinti visų Savivaldybės įstaigoms ir įmonėms priklausančių patalpų ir pastatų nuomos „Telšių buičiai“ reikalus. Visgi tebuvo pasidomėta „Telšių butų ūkiu“. O „Telšių buitis“ nuomojasi patalpas ir iš „Telšių šilumos tinklų“. Kontrolės komiteto pirmininko Almanto Lukavičiaus pastebėjimu, be savininko sutikimo pernuomoti draudžiama.
D.Rupšys pareiškė, kad kažkodėl Savivaldybės įmonės išnuomoja pigiau, o nuomininkai sugeba pernuomoti brangiau. Šia tema užvirė diskusija. R.Adomaitis tikino esą nuomos kaina buvo nustatyta konkurse, sutartys sudarytos ilgam laikui. D.Rupšys atsakė, kad Savivaldybės įmonės, nuomojančios patalpas, turėtų sutartyje pasilikti teisę pakeisti kainą. A.Tarvainio manymu, reikia priimti bendrą tvarką dėl tokių situacijų, kad „uždarbiautų Savivaldybė, o ne kas nors kitas“. D.Rupšys pasiūlė pareikalauti, kad kitam posėdžiui būtų pateikti dokumentai, susiję su „Telšių šilumos tinklų“ patalpų nuomos „Telšių buičiai“ reikalais.
D.Rupšys pasiūlė komisijai pradėti domėtis Telšių rajono verslininkų asociacijos pranešimu dėl Savivaldybės administracijos galimai neskaidriai rengiamų viešųjų pirkimų konkursų.
Komisijai svarstant, kas kiek laiko rinktis posėdžiauti, A.Bacevičius paklausė: „Ar jūs įsivaizduojate, kad čia nebus darbo? Per mėnesį korupcijos bus „viedrais“.