Kad šviestų sielų ir akių saulės

Gegužės 30 dieną Telšiuose įvyko 51-asis Tarptautinis poezijos festivalis-2015. Jame dalyvavo ir savo kūrinius skaitė poetai Nijolė Daujotytė, Rimas Užgiris, Rigoberto Gonzalez (JAV), Laura Sintija Černiauskaitė, Elena Karnauskaitė, Nijolė Kliukaitė-Kepenienė, Sigitas Poškus, Irena Daubarienė, Adolfina Varnelienė, gedrimietė Joana Jucienė. Svečiai pasidžiaugė Telšių miesto „sužydėjimu“, pasigrožėjo Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra. O Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose, Lauko Sodos bendruomenėje ir Telšiuose susipažino su poezijos gerbėjais. Renginio organizavimo partneriai — Telšių „Europe Direct“ informacijos centras ir Lietuvos rašytojų klubas.

Adolfina Varnelienė

Iš pat ryto Gedrimuose svečius pasitiko Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Gadūnavo filialo vyr. bibliotekininkė Ingrida Bubilienė ir Nevarėnų kultūros centro Buožėnų filialo vadovė Agnė Jakavičiutė. Kaštonų žiedų girliandomis išpuoštoje salėje vyniojosi ir driekėsi poezijos išaustas audeklas.
Vidurdienį Ryškėnų seniūnijos Lauko Sodos bendruomenė su pakalnučių puokštėmis poetų laukė pradinėje mokykloje, kurios salė buvo pilnut pilnutėlė poezijos klausytojų. Lauksodiškiai (vyr. bibliotekininkė Ona Lileikienė — nuoširdi šventės organizatorė) metus globojo „Poezijos paukštę“ ir ją perdavė Tryškių filialo bibliotekininkei Janinai Norvaišienei. Pavakarį Telšiuose poezijos šventės gerbėjai dėl gūsingo lietaus sugužėjo į Menų inkubatorių.
Šventės vedėjos — A.Jakavičiutė (Gedrimai), Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Lauko Sodos filialo vyr. bibliotekininkė Ona Lileikienė, renginių režisierė Giedrė Kavaliauskaitė Telšiuose — lakoniškai supažindino su svečių kūrybos akcentais, kurie suglaudė poetų ir klausytojų bendrus troškimus: vieni poetiniu žodžiu perteikė jautriausią eilių skambesį, potekstines interpretacijas, kiti — posmą ar jo eilutę priėmė į savo dvasinį pasaulį. Taip gimė poetų ir klausytojų bendrystė.
Poetė N.Daujotytė — žemaitė iš Pagirgždūtės kaimo, filologė, lituanistė, Zigmo Gėlės premijos laureatė. Jos poezijoje ryškus subtilus priartėjimas prie šviesaus gamtos grožio, prie savo būties ištakų, namų, troškimas „kad šviestų saulė ir akių saulės“. Tačiau poetei svarbios ir žmogaus buvimo pasaulyje problemos, dabarties būvio tempas.
Prozininkė L.S.Černiauskaitė 2000-aisiais debiutavo kaip dramaturgė. Antano Vaičiulaičio premijos laureatė. Pagal jos pjesę „Liučė čiuožia“ Vilniuje pastatytas spektaklis, po metų — Maskvoje, o 2004-aisiais laimėjo pirmąją vietą Berlyno teatro festivalyje. Prozininkė šio pavasario metu žemaičiams skyrė ir poezijos pluoštelį.
Meksikiečio profesoriaus R.Gonzalez iš JAV angliškai parašytas eiles vertė poetas R.Užgiris. Pastarasis pas jį mokėsi kūrybinio rašymo, beje, R.Gonzalez — daugelio premijų laureatas, pirmas meksikietis poetas, Lietuvoje skaitęs savo eilėraščius.
R.Užgiris — poetas, vertėjas. Augo Šiaurės Niujorke, upių ir kalnų santakos apsuptyje. Filosofijos doktorantas, kūrybinio rašymo magistrantas. Pirmas jo vertimas į anglų kalbą — Tomo Venclovos eilėraštis. Poeto patarimas — kiekvienam rašančiam rasti savo kalbą. R.Užgiris ragina išbandyti visas poezijos eiliavimo formas, net ir sąmonės srauto poetiką. Anglų kalba rašantis lietuvių kilmės poetas savo eiles skaitė ir „Druskininkų poezijos rudenyje 2012“. E.Karnauskaitė — poetė, eseistė, pedagogė, gyvenanti ir kurianti pajūryje, norinti praplėsti vidinės laisvės ribas. 2012 m. apdovanota Ievos Simonaitytės premija. Jos eilėse — didmiesčių būties pilka kasdienybė, tragizmo atspalviai, pasaulio susvetimėjimas, ramybės ir baimės kontrastai.
N.Kliukaitė-Kepenienė — klaipėdietė, poetė bei prozininkė. Rašo ir vaikams, verčia kūrinius iš anglų kalbos. Už knygą „Bitė“ pelnė Petkevičaitės-Bitės premiją. 18 knygų, iš jų — 5 romanai. Klaipėdietis S.Poškus — lituanistas, poetas bei prozininkas. Šiaulių ir Klaipėdos universitetuose skaitė paskaitas apie vaikų literatūrą. Produktyvus knygų kūrėjas ir vaikams, ir suaugusiems. Nuotaikingas jo bendravimas su klausytojais, tačiau jis labiau tinka bendraujant su vaikiška publika, gal todėl geriausiai sekėsi Lauko Sodoje, nes buvo daug vaikų.
Intarpuose tarp poezijos skaitymų pavasarinę romantišką nuotaiką Gedrimuose kūrė Sedos literatų klubo „Varduva“ vadovo Benedikto Spirgio gitaros garsų palydimos dainos. Lauko Sodoje eufoniją virkdė Lukas Varpučianskis, nuotaikingai suskambo Vytauto Staponkaus daina, smuiku klausytojus pradžiugino Radvilė Šilinskytė. Telšiuose renginį įvairino bardo Romualdo Miškinio ir Telšių muzikos mokyklos auklėtinės Godos Kerpauskytės gitaros.
Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė padėkojo poetams ir rašytojams už šiltą bei mielą jų kūrybos prisilietimą prie žemaitiškų širdžių ir padovanojo jiems kelionei į Vilnių po lauknešėlį. O svečių viešnagę Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai bei jos Gedrimų ir Lauko Sodos filialams primins poetų delegacijos vadovės Nijolės Daujotytės padovanoti 2014 ir 2015 metų „Poezijos pavasario“ almanachai(po dvi knygas).
Šią šventę rėmė Telšių rajono savivaldybė ir „Žemaitijos pieno“ bendrovė. Nuoširdžiai jiems dėkojame.

Profesionalūs vertimai