Šiuolaikinės Telšių pasakos

Bildukai apsėdo valdoviukus

Raudonųjų roželių pilkasis kardinolas A.Domas miega apsikabinęs ne žmonelę, o kompiuterį. Ir ne vien jis. Žmoneles iš lovų išspyrė maršalka Saulė Pirmasis, maršalkiukai ir kiti valdoviukai. O valdoviukės liepė savo mylimiausiems … nemiegot naktimis ir tykot bildukų.
Kai Nunadievis sutvėrė pasaulį, dievus, žmogelius ir visokius gyvius, jam liko krūva molio. Kibo ir nulipdė visokių keistų padarų: nei dievų, nei dvasių. Kaukų, aitvarų, babaušių, bildukų. Bjaurūs tie bildukai: krečia nemalonias išdaigas. Būdami nematomi, stumdo stalus, užkuria ugnį, mėto į sienas lėkštes, ūbauja, padus miegantiems kutena.
A.Domas kartą pajuto nenumaldomą potraukį. Ne, ne moterims, o literatūrai. Kibo rašyt eilėraščius. Nei velnias, nei gegutė. Pasišovė sukurpt romaną, ale vien pavadinimą tesugalvojo. O kartą įpykęs suskėlė po straipsniu komentarą. Vaje, kaip patiko. Vos užgula tamsa Telšių kunigaikštiją, A.Domas lėtai maigo kompiuterio klaviatiūrą. Ypač nemigos naktimis. Raudonosios roželės, baisiai pamėgusios visokius titulus (Didžio Žmogaus, Didžios Moters, Profesionalaus politiko ir kitas paikystes), suteikė A.Domui internetinių komentarų rašytojo klasiko vardą. „Reik įtraukt A.Domą į mokyklų literatūrines programas“,— kartą pasiūlė Vilė Prokuratorė.
Tik štai atrėpliojo bėda. Įpyko žmogeliai dėl A.Domo komentarų ir kreipėsi į žandarus. Anie nustatė: tai A.Domo naktinė kūryba. Nu, niekur neprašapsi, reik kaip nors išsukt uodegą. „Nerašiau, kažkas kitas užgulė mano kompiuterį“, — vožė žandarams aniuolėlis A.Domas. „Tai kas barškino tavo kompiuterio klavišais?“ — neatlyžta žandarai.  „Nugi, gal bildukai“, — išlindo pro adatos skylutę raudonųjų roželių komentatorius klasikas.
Oi, žmogeliai, nejuokaukit su bildukais: anie baisiai įžeidūs ir kerštingi. Nugirdo bildukai: A.Domas negražiai ant jų suvertė kaltę. Surabėjo bildukai pasitart. Šnibždėjosi, šnarėjo, kikeno. Ir kad pasipylė iš A.Domo kompiuterio bjaurūs komentarai. Žandarai nutempė A.Domą teisman. O šis šakėmis verčia kaltę bildukams. Štai taip A.Domas pakišo bildukams naują pramogą.
Vos tik koks valdoviukas nusisuka nuo kompiuterio, prie jo šast bildukas. Maršalka Saulė Pirmasis dunkt dunkt nulingavo botagu velėt aptingusiems rūmininkams kailių. O bildukas skelia feisbuke maršalkos prisipažinimus apie romantiškus vakarus su Pelene.
Daugiau skaitykite „Kalvotoji Žemaitija“ Nr.57