Teisininkai baidosi Savivaldybės komisijos

Telšių rajono savivaldybėje iki šiol nesudaryta Visuomeninė administrtacinių ginčų komisija. Mat rajono teisininkai nenori vadovauti šiai komisijai.
Alvydas Ivoncius

Neparanku rajono vadams
Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija nagrinėja asmenų skundus dėl Savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.
Savivaldybės administracinių ginčų komisija buvo gavusi kelis visuomenininko Algirdo Bacevičiaus skundus dėl rajono vadovų veiksmų. Šioje komisijoje, kaip ir Etikos bei Korupcijos prevencijos, stengtasi vadus išteisinti.
Kadangi tokia komisija nesudaryta, rajono žmonės neturi galimybės apskųsti, tarkime, Savivaldybės administracijos vadovų sprendimus bei veiksmus. Nėra komisijos, nėra ir vargo rajono vadams, jei kas parašytų dėl jų skundus.
Tačiau tam tikrais įstatymų numatytais atvejais piliečiai administracinius aktus, prašymų tenkinimo vilkinimą pirmiausia turi apskųsti administracinių ginčų komisijoms. Kadangi Telšių rajono savivaldybė iki šiol tokios komisijos nėra sudariusi, minėta piliečių teisė negali būti realizuota dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių.

Daugiau skaitykite „Kalvotoji Žemaitija“ Nr.57