Šiuolaikinės Telšių pasakos

Apie dieviškąją biurokratiją

Manot, vargdienėliai mano, lengva būt dievu? O dar visų dievų, deivių, dvasių, milžinų, kaukų, raganų, žmonelių, gyvūnijos ir augalijos valdovu? Et, ką čia: savuose kiemuose nesusitvarkom, o Lietuvos karalystėje ir Telšių kunigaikštystėje kipšas ne vien koją išsinarintų, bet ir ragus nusilaužtų.

Daugiau sklaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 59 (9773)