Butų pirkimą lydi galimai neskaidrūs reikalai

Savivaldybės administracija 2012-2014 metais iš gyventojų pirko butus. Taip pagausintas socialinio būsto fondas. Tačiau ar butų pirkimas buvo skaidrus?  Ir kaip tuo įsitikinti? Rajono vadai ir valdininkai, besidomintys šia tema, bematant apsitvėrė „asmens duomenų apsaugos“ siena.

Alvydas Ivoncius

Pirko ir iš „savivaldybininkų“
„Kalvotoji Žemaitija“ turi duomenų, kad vien 2014 metais buvo nupirkti trys butai iš tų asmenų, kurių vaikai ar jie patys dirba Savivaldybės administracijoje ar kitose Savivaldybės įstaigose. Pernai iš viso nupirkta 11 butų už pusę milijono litų.
2013 metais nupirkti 9 butai už beveik 340 tūkst. litų, o 2012 metais — 7 butai už 292 tūkst. litų.
Jei pernai iš 11 butų nupirkti mažiausiai trys iš asmenų, kurie patys ar jų artimieji tampriai susiję su Savivaldybe, tai kaip buvo ankstesniais metais? O ir 2014 metais, neatmestina, iš „savivaldybininkų“ galėjo būti nupirkti daugiau nei trys butai.
Butų pasiūla nėra maža. Vengianti skelbti išsamią informaciją Telšių rajono savivaldybės administracija, savaime suprantama, nei rajono spaudoje, nei savo internetinėje svetainėje nepaskelbė, kiek buvo siūlyta pirkti butų, kodėl pasirinkti būtent tie, o ne kiti būstai. O pardavėjų pavardės, pasirodo, yra paslaptis.

Lengvai surenčiama „siena“
Savivaldybės administracijoje mums paaiškinta, kad pardavėjų pavardės neskelbtinos, kadangi to neleidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojantis įstatymas.
Mums pranešta, kad Savivaldybės administracija paaiškinimo kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Mes Savivaldybės administracijai laiške rašėme, kad domimės galimomis korupcijos apraiškomis perkant butus. Netrukus pradėta išsisukinėti esą nenurodytas teisinis klausimo pagrindas, esą reikia gauti atsakymą, ar galima atskleisti pardavėjų pavardes iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.
Asmens duomenų apsaugos inspekcija pareiškė neva pirkėjų pavardės gali būti atskleistos tik… sutikus patiems pirkėjams. Remiantis tokia nuostata, supirkinėti butus vien iš Savivaldybės administracijos, kitų įstaigų darbuotojų, jų ir politikų artimųjų bei giminaičių visai paprasta. Mat pagal tą pačią tvarką negalima sužinoti pavardžių ir tų asmenų, kurie siūlė pirkti butus.
Kadangi butai pirkti už valstybės biudžeto lėšas, manytume, kaip tik turėtų būti siekiama kuo daugiau viešumo ir skaidrumo. Viešai paskelbus pardavėjų pavardes, kitų pretendavusių asmenų siūlytas kainas, žmonėms būtų aišku, ar butai pirkti iš „savivaldybininkų“, politikų, ar jų artimųjų, ar įsigyti sąžiningai. Būtų galima bandyti palyginti ir kainas: o gal ne pigiausiai nupirko? Gal kažkodėl pasirinko tokio pat dydžio ir būklės butą, bet kažkodėl mokėjo brangiau?
Pernai perkant butus kažkodėl keli buvo išskirtiniai. Vienas tų butų Rainiuose — vienintelis nupirktas kaimiškoje vietovėje. Pardavėjų atžala dirba Savivaldybės įstaigoje. Kitas butas nupirktas ne daugiabučiame name, neturintis centralizuoto šildymo. Pardavėjos dukrelė dirba Savivaldybės administracijoje, ir labai svarbų S.Urbonui darbą.
Taigi apie butų pirkimą informacijos nedaug. Užtat laikraščiai, Savivaldybės tinklalapis ir „feisbukinė“ paskyra mirguliuoja Sauliaus Urbono savireklama, ypač sustiprėjusia dabar, artėjant tiesioginiams mero rinkimams.

Paslaptys kelia vien įtarinėjimus
Aklai pasitikėti Savivaldybės administracija, ypač jos vadovais, Savivaldybės tarybos valdančiąja koalicija neturime pagrindo. Ne kartą matėme, kaip bandyta nuslėpti teisybę prisidengiant sutarčių konfidencialumu. Štai visai neseniai pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumento klastojimo. Tyrimas liečia Savivaldybei priklausančią UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir su Savivaldybės tarybos nariu Adomu Domarku susijusią UAB „Telšių buitis“. Akivaizdu, kad tyrimas pradėtas dėl vienos sutarties. O mūsų žiniomis, toji sutartis neva yra konfidenciali. Beje, šią sutartį ilgai vengta pateikti Savivaldybės tarybos Korupcijos prevencijos komisijai. Konfidencialumu bandyta nuslėpti teisybę skandalingo UAB „Telšių autobusų parkas“ turto pardavimo, naujo turistinio autobuso nuomos, kito pastato ir teritorijos nuomos atvejais. Apskritai Savivaldybės administracija labai pamėgusi sudarinėti konfidencialias sutaris, gali būti todėl, kad kuo mažiau būtų žinoma, už kiek kas nors parduota ar pirkta.
O slaptumas ir slapukavimas nori nenori kelia įtarimus: kam visa tai ir kodėl naudinga? Sutarčių konfidencialumas aiškiai rodo, kad Telšių rajono savivaldybės administracija, vadovaujama Sauliaus Urbono, Kęstučio Gusarovo, Kęstučio Anglicko, vengia skaidrumo ir viešumo. To vengia ir visa valdančioji koalicija, kitaip ką nors darytų, kad rajono visuomenė būtų kuo išsamiau informuojama apie įvairius sandėrius.
Štai šiais metais įvyko nemažai viešųjų pirkimų konkursų. Tačiau Savivaldybės administracija savo iniciatyva neteikė žiniasklaidai pranešimų apie konkursų laimėtojus, dalyvius, siūlytas kainas. Apskritai Savivaldybės administracija nelabai mėgsta viešinti, kaip, kam ir kodėl išleido valdiškus pinigus.