Dviejų metų melagystė virto tiesa

Nepaliaujamų skundų atakos ir raštų siuntinėjimai atitinkamiems asmenims davė naudos: Sedos gatvės gyventojai ir visi telšiškiai pagaliau galės džiaugtis naujais laiptais į Malūnų (Cerkvės) kalvą. Iki tol, rodos, nereikšmingą objektą supo melagystės ir „gumos tempimas“.

Donata Kazlauskienė

Laiptai trumpi — istorija ilga
Dar 2013 metais telšiškiai kreipėsi į visuomenininką Tarybos narį Algirdą Bacevičių prašydami pagalbos. Jų noras paprastas: išreikalauti iš rajono valdžios, kad būtų sutvarkyti laiptai, kylantys aukštyn kalva iš Sedos gatvės į Žalgirio gatvę.
Objektas nuošalus, atrodo, nelabai ir to judesio yra. Vis dėlto gyventojai prisipažįsta ten dažnai vaikštantys, mokytojai ir mokiniai pro ten eina į Telšių „Džiugo“ gimnaziją. Kaip išaiškėjo, tai ne visai Dievo pamirštas kampelis.
A.Bacevičius pasakojo, kad telšiškiai pirma kreipėsi į Telšių miesto seniūną Kazį Lečkauską: „Tačiau miesto vadovas miestelėnams nepadėjo. Tada į seniūną kreipiausi raštu aš. Skunde išdėsčiau Telšių miesto gyventojų kreipimąsi. Prašiau padėti išspręsti įsisenėjusią problemą“. Seniūnas atsakydamas Tarybos nariui sakė, kad daugumą problemų seniūnijos administracija žino ir pagal savo galimybes bei turimus finansinius išteklius sprendžia. K.Lečkauskas informavo, kad dar be gyventojų prašymo 2012 metais kreiptasi į Miestų tvarkymo komisiją dėl laiptų „Malūnų“ kalvoje. Tada sprendimo priėmimas dėl lėšų stygiaus atidėtas. 2014 metais seniūnas po A.Bacevičiaus skundo vėl ragino valdžią imtis priemonių ir netrukus sulaukta melagingo pažado.
Tarybos narys tikina, kad drąsiai gali vadinti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną melagiu. „Galiu sakyti ir nebijoti: melagis, melagis. Vaikystėje man sakydavo, kas meluoja, tas ir vagia“,— juokavo A.Bacevičius. Jis tvirtina, kad 2014 metų sausio 27 dieną S.Urbonas pamelavo. Tiesa, valdininkas pasirašė parengtą Telšių rajono savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyr. specialisto Adomo Bružo raštišką atsakymą. Kaip pasakytų A.Bacevičius, vienu šūviu — du melagiai. Gautas atsakymas skambėjo taip: „Pranešame, kad šiais metais (2014 metais,— Red.) atliksime laiptų „Malūnų“ kalvoje paprastą remontą“. Aišku, niekas nepadaryta.
„Praėjo pusantrų metų, tačiau minėti laiptai taip ir nesutvarkyti. S.Urbonas neištesėjo Telšių gyventojams duoto pažado. Savivaldybės administracijos vadovas prarado gyventojų pasitikėjimą ir autoritetą. Telšių rajono savivaldybės taryba pirmo posėdžio metu patvirtino S.Urbonui didžiulį priedą prie atlyginimo. Už ką — už netesėtus pažadus?“— klausė Tarybos narys. Politikas ragino Tarybą ir tuometį Amžinybėn išėjusį merą atleisti S.Urboną iš pareigų. Atsakyme parašyta, kad remontas neatliktas dėl lėšų trūkumo ir tai nėra pagrindas atleisti Administracijos direktorių iš pareigų.
Vargais negalais
Pagaliau! Po kone dviejų laukimo (o jei tiksliau — gal ir dviejų dešimčių) metų darbai pajudėjo į priekį. Telšių rajono savivaldybės administracijos Juridinio personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė Skaistė Sadonytė informavo, kad darbai atliekami Telšių seniūnijos iniciatyva. Bus atliekamas remontas (demontuojamos senos šaligatvio plytelės, iš abiejų pusių uždedami gatvės bortai, sudedamos šaligatvio plytelės, uždedamas turėklas). Darbus atlieka uždaroji akcinė bendrovė (įmonės pavadinimas Redakcijai žinomas, tačiau, remdamasis teisės aktų suteikiama teise, kol kas rangovas pageidauja konfidencialumo) už 6 tūkst. 286 eurų. Remonto darbus finansuos Telšių miesto seniūnija. Tiesa, senuosius laiptus išardyti turėjo pati miesto seniūnija, mat į minėtą sumą tokie darbai,  akivaizdu, neįeina.
Apie būsimus laiptus pasiteirauta paties bendrovės vadovo. „Kas čia per populiarus objektas“,— pašaipiai nusistebėjo jis. Direktorius informavo, kad darbai truks maždaug dvi savaites. Esą tam reikia skirti laiko ir jėgų. Prie maždaug 50 metrų ilgio laiptų dirbs 5 žmonės. Kadangi nėra didelio skardžio, metalinis turėklas bus vienpusis.
Ne pirmą kartą korespondentai susiduria su bendrovės pavadinimu. Sutapimas ar tendencija, bet panašaus pobūdžio darbus, kuriuos užsakinėja valdininkai, dirba vis ta pati įmonė. Kaip yra paprasta, kai padaryta galimybė leisti užsidirbti tiems patiems ir galbūt geriausiems iš geriausių… Vis tas supaprastintas viešųjų pirkimų konkursas. Lengviausia yra susirasti darbų vykdytoją apklausos būdu. Vienas iš vieno ir baigtas kriukis. „Vykdytojas pasirinktas apklausos būdu, atliekant mažos vertės pirkimą, kai vertė neviršija 15 tūkst. eurų. Darbai, priklausomai nuo oro sąlygų, bus baigiami maždaug spalio viduryje. Rangovas darbų dar nepradėjo (senąsias plyteles nurinko Telšių miesto seniūnija). Pirkimo procedūros dar nepradėtos“,— informavo S.Sadonytė.

Paveldosaugininkai nežino nieko
Vieta, kur išdygs nauji laiptai, gali ribotis su senamiesčio apsaugos zona, bet gali ir nesiriboti. Specialistai aiškinsis. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio vedėjas Antanas Eičas tikino iki šiol apie naujai atsirasiantį objektą nežinojęs nieko ir jų įstaiga informuota nebuvo. „Mes pasidomėsime, ar laiptai patenka į apsaugos zoną, ar ne. Turime būti informuoti apie vykstančius darbus. Derinimas privalomas, jei patenka į apsaugos zoną“,— sakė A.Eičas.
Paveldosaugininkas atkreipė dėmesį, kad viena būtų, jei laiptai rėžtųsi tiesiai į kalną, visai kas kita, jei jie bus įrengiami kalno papėdėje. A.Eičas prisiminė, kad ne vieną sykį projektuotojams teko perbraižyti laiptų į Mažąją bažnytėlę projektą, kol viskas atitiko reikalavimus.
Šį kartą viskas gali būti paprasčiau, tačiau atsakingi asmenys apie darbus turėtų būti informuoti.

Nuotraukoje: Išardyta ir kuriam laikui palikta. Netrukus čia atsiras nauji laiptai.