Savivaldybės vadus apsėdo kerštas ir šnipinėjimas?

Telšių rajono savivaldybės administracija, pasirodo, yra itin smalsi. Ir ne vien ji. Tačiau šiame straipsnyje pasakosime apie gana keistą smalsumą.

Alvydas Ivoncius

Parūpo nekilnojamasis turtas
Mūsų duomenimis, Savivaldybės administracijos valdininkai Registrų centro duomenų bazėje domėjosi mažiausiai septynių asmenų nekilnojamuoju turtu. Valdininkams kažkodėl parūpo vieno verslininko, jo žmonos ir motinos, vieno teisininko, dar vieno verslininko, Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus ir „Kalvotosios Žemaitijos“ žurnalistės Giedros Akavickienės nekilnojamasis turtas. Kai kurių iš šių asmenų, taip pat ir šio straipsnio autoriaus nekilnojamuoju turtu sumanė pasidomėti Valstybinė statybos inspekcija, Kultūros paveldo vertybių departamentas, Nacionalinė žemės tarnyba. Registrų centro duomenų bazėje nesunku pasitikrinti, kas domėjosi jūsų turtu, jei naudojatės elektronine bankininkyste. Tačiau nemokamai galima tokią informaciją gauti tik kartą per metus.
Vienam verslininkui Savivaldybės administracija taip ir neatsakė, ko domėjosi jo nekilnojamuoju turtu. Kitam verslininkui paaiškino, kad tikrino, kam vienas pilietis perleido savo nekilnojamąjį turtą. Mat tas pilietis pageidavo gauti kompensaciją už šildymą. O kadangi turtą buvo pardavęs verslininkui, tai atsitiktinai ir patikrino jo duomenis. Tačiau Telšių rajono savivaldybės administracijos vadai ne kartą yra klaidinę net žurnalistus. Kodėl vertėtų jais pasitikėti?

Atsiuntė paiką atsakymą
Meluoti Savivaldybės administracijos kai kuriems valdininkams yra įprastas reikalas. Štai mano kolegė Giedra Akavickienė paklausė, ko Savivaldybės administracijai prireikė duomenų apie jos nekilnojamąjį turtą, kas iš darbuotojų būtent tuo domėjosi? Ir štai kokį gavo atsakymą: „Neturime techninių galimybių išsiaiškinti — tai gali atsakyti Registrų centras“.
Keisčiausia, kad toks paikas atsakymas pateiktas žurnalistei. Atrodo, Savivaldybės administracijos vadovai ar kai kurie jų pavaldiniai nebesiorientuoja realybėje: juk žurnalistas nesunkiai „suriš galus“. Asmenys, užsisakę Registrų centro anketą, kurioje nurodomi smalsuoliai, kartu gauna ir tokį prierašą: „Pastaba: Jei Jūs norite gauti paaiškinimą, kokie buvo domėjimosi Jūsų registru tikslai, turite raštu kreiptis į įmonę/organizaciją, kuriai besidomėjęs asmuo atstovauja“.
Dabartinė rajono valdžia bijo ar nenori, kad žurnalistai kalbintų paprastus valdininkus. Todėl įvesta tokia tvarka: turime kreiptis į Savivaldybės administracijos darbuotoją Skaistę Sadonytę. Norėjome sužinoti, kas parengė atsakymą G.Akavickienei. S.Sadonytė pasakė  valdininkės pavardę.
Ta pati Savivaldybės administracija, gavusi vieno verslininko skundą, sugebėjo nustatyti, kuri valdininkė domėjosi jo nekilnojamuoju turtu. Atsakyme, pasirašytame S.Urbono, verslininkui nurodyta valdininkės pavardė. O štai G.Akavickienės atveju kažkodėl S.Urbonui pavaldūs valdininkai prarado amą ir išsisukinėjo esą „neturi techninių galimybių“ išsiaiškinti. Vis dėlto mums pareiškus, kad netikime tokiais naiviais pasiteisinimais, Savivaldybės administracija rado „technines galimybes“ nustatyti, kas domėjosi G.Akavickienės nekilnojamuoju turtu. Esą dabar nustatinėjamos valdininkų smalsumo priežastys.

Kitos kontoros taipogi žingeidžios
Gudrauti linkusi ne vien Savivaldybės administracija, o ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Ji irgi gavo pluoštą skundų dėl keistoko valdininkų smalsumo. Beje, ir atsakymai neįtikinantys, sugalvojant formalias priežastis. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai parūpo ir mano nekilnojamasis turtas. Gavusi mano skundą, ši valdiška įstaiga pradėjo tarnybinį patikrinimą.
Galima įtarti ir tokias domėjimo nekilnojamuoju turtu priežastis: gal kas nors ką nors įsigijo, bus galima bandyti veikti per Valstybinę mokesčių inspekciją, tikrinant, ar asmuo pakankamai turėjo pajamų turtui įsigyti. Kita prielaida tokia: o gal kuris nors iš asmenų pasistatė statinį, neturėdamas nei leidimo, nei projekto.

Ieškojo progų keršyti?
Smalsavimo gijos, manyčiau, veda į Savivaldybės administraciją ir vietos politikus. Negi sutapimas, kad buvo domimasi turtu tų asmenų, kurie neįtiko ir dėl kurių veiklos nemalonumų turėjo Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, jo pavaduotojai Kęstutis Anglickas, Kęstutis Gusarovas, Savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos kai kurie nariai.
Grįžkime prie smalsavimo Registrų centro duomenų bazėje. Jei ieškota duomenų apie čia minėtų asmenų turtą pagal adresą, galėtume manyti, kad to reikėjo dėl kokių nors dokumentų, ypač planavimo, rengimo. Bet ne visais atvejais domėjimasis buvo susijęs su planavimu. Antra vertus, domėtasi ne vien pagal adresą, o ir pagal vardą bei pavardę. Tai rodo, kad ieškota konkrečių asmenų duomenų. Tokiu atveju neįmanoma pasiteisinti neva reikėjo šį bei tą sužinoti rengiant kokius nors planus.

Kerštavimas jau turi „tradiciją“
Įtarti kerštavimu mūsų valdančiuosius pagrindo esama ir daugiau. Prieš keletą metų buvo kerštaujama „Kalvotajai Žemaitijai“. Tuomet Savivaldybės administracija, vadovaujama S.Urbono, K.Anglicko, K.Gusarovo, stipriai sumažino Savivaldybės informacijos skelbimo mūsų laikraštyje kiekius. Neoficialiai netgi kai kas iš rajono vadovų mums teigė, kad taip kerštaujama dėl kritinių straipsnių. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Telšių skyriaus darbuotojas buvo apsilankęs ir A.Bacevičiaus sodyboje neva pagal anoniminį skundą. Valdininkas, įsitikinęs, kad A.Bacevičius turi visus reikiamus dokumentus, išvyko. Vėlgi sutapimas: ta pati Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija šiemet domėjosi Telšių rajono valdžiai nepatinkančių verslininkų, jų artimųjų, žurnalisto, Savivaldybės tarybos nario A.Bacevičiaus nuosavybe.
Beje, A.Bacevičiaus turtu šiemet Savivaldybės administracija domėjosi netgi kelis kartus. Dėl žurnalistės G.Akavickienės nuosavybės taipogi smalsauta keletą kartų.
Sunkiai suvokiama, ko turėjo smalsauti Savivaldybės administracijos bei kitų čia paminėtų valdiškų įstaigų valdininkai. Ar jie tai darė savo iniciatyva, ar viršininkai liepė? O kam ir dėl ko buvo panaudoti asmens duomenys?
Visa ši istorija tarsi patvirtina savivalės įsigalėjimą Telšių rajono savivaldybės administracijoje. Negi šalia Savivaldybės administracijos vadovų pasitaikiusio melo, kerštavimo dar turime prirašyti vieną bruožą — neįtikusių asmenų sekimą šnipinėjant?

Nuotraukoje: Prieš keletą metų neva pagal anoniminį skundą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos valdininkas atvyko tikrinti, ar Algirdas Bacevičius namą pasistatė legaliai.