Ar mokėsime už Civilinės metrikacijos pastatą gaubiantį orą?

Narpliojant Civilinės metrikacijos skyriaus „auksinio stogo“ paslaptis, išlenda vis daugiau nemalonių aplinkybių bei keistenybių. Pasirodo, pastatas priklauso Teisingumo ministerijai. Jai vadovauja socialdemokratas Juozas Bernatonis. O Savivaldybė turėjo surengti konkursą darbams ir jais rūpintis.

Alvydas Ivoncius

Pasirūpino fiksuota kaina
Praėjusiame numeryje rašėme, kad „auksinis stogas“ aptirpo. Jo bendras plotas dabar bėra beveik 423 kvadratiniai metrų vietoje 598. Tačiau „auksiniai įkainiai“ išlikę, kurie beveik dvigubai didesni nei maksimalūs valstybiniai. Savivaldybės administracija jai labai pamėgtu būdu konkurse pakvietė dalyvauti tris bendroves. Visos jos siūlė gerokai didesnius įkainius nei maksimalūs valstybiniai. Tai verčia klausti: o gal konkursas — imitacinis, gal buvo susitarta teikti labai didelius įkainius? Jei konkursas atviras, tai jame gali dalyvauti visos norinčios bendrovės. Tačiau tokius konkursus Sauliaus Urbono, Kęstučio Anglicko, Kęstučio Gusarovo vadovaujama Savivaldybės administracija ne visuomet nori rengti.
Primename, kad Savivaldybės administracijos direktorius S.Urbonas dėl stogo remonto pasirašė sutartis su UAB „Virdaleka“. Bendra abiejų sutarčių vertė — per 150 tūkst. eurų.

S.Urbonas bei Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas aiškino neva statybininkams bus mokama už atliktus darbus. Nejaugi?
Sutartyse įtvirtinta fiksuotos kainos rinkodara. „Kalvotąją Žemaitiją“ konsultavę teisininkai teigė, kad tai reiškia štai ką: Savivaldybė statybininkams privalės sumokėti tiek, kiek numatyta sutartyse, nepaisant to, ar darbų bus mažiau. Tačiau juk stogo plotas „ištirpo“ 173 kvadratiniais metrais. Negi teks mokėti už pastatą gaubiantį orą? O dar ir įkainiai beveik dvigubai didesni nei maksimalūs valstybiniai.
Telšių rajono savivaldybės vadovai, panašu, nė nebandė problemos spręsti iš esmės: stogo remonto darbai jau prasidėjo. Paklausėme ir Savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo Edmundo Vaitkevičiaus, ką reiškia fiksuota kainos rinkodara. Jis pasakė tą patį, ką ir mus konsultavę teisininkai: Savivaldybė privalės sumokėti visą sutartyje numatytą kainą. E.Vaitkevičius priminė situaciją, kai buvo sudėtos take prie Masčio ežero plonesnės trinkelės nei numatyta. Nors ir buvo iškelta baudžiamoji byla, nustatyta, kad trinkelės plonesnės, Savivaldybė vis viena privalėjo sumokėti visą sutartyje numatytą kainą. Pasak E.Vaitkevičius, fiksuota kaina reiškia tai, kad abi pusės prisiima galimą riziką.
Norėtų nuslėpti informaciją
Tačiau Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas G.Lukauskas mums bandė aiškinti ką kita. Visų pirmiausia jis stebėjosi, kaip mes galėjome gauti Civilinės metrikacijos stogo keitimo darbų sąmatas, neva jos konfidencialios. Tačiau viena sąmata kartu su sutartimi paskelbta Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o kitos į šią sistemą Savivaldybės administracija dar neįkėlė, nors privalo tai padaryti. Savivaldybės administracijos sutartyse su „Virdaleka“ nėra įtvirtintas absoliutus konfidencialumas. G.Lukauskui nerimstant ir vis klausinėjant, kaip mes gavome sąmatas, atsakėme, kaip buvo iš tikrųjų. Antrąją sąmatą — 119 tūkst. eurų vertės darbų — mums atsiuntė Savivaldybės administracija. G.Lukauskui pranešėme, kad darbų įkainiai beveik dvigubai didesni nei maksimalūs valstybiniai. „Kažin kokia ten firma skaičiavo“,— griebėsi šiaudo skyriaus vedėjas. Paaiškinome jam, kad perskaičiavo profesionalūs statybininkai, o ir padaryti tai nesunku: juk yra speciali kompiuterinė programa.
G.Lukauskas vis viena įrodinėjo, kad bus mokama už faktiškai atliktus darbus. Tačiau juk įkainiai fantastiškai dideli, tokie, kokių statybų rinkoje nėra. Skyriaus vedėjas bandė įtikinti, kad sutartys leidžia perskaičiuoti kainas. Siūlome G.Lukauskui įdėmiai paskaityti sutartis. Štai pirmoji, sudaryta gegužės 15 dieną. Joje teigiama: „Sutarties kaina yra 31843,22 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai 22 ct su PVM). Sutartyje taikoma fiksuotos kainos rinkodara“. Pagal šią sutartį buvo numatyta pakeisti stogo dangą ir suremontuoti pastato fasadą.
Rugsėjo 14 dieną buvo pasirašyta sutartis dėl darbų, kurių vertė 119 tūkst. litų. Šioje sutartyje teigiama: „Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus darbus, užsakovas privalo sumokėti sutarties kainą“. Šioje sutartyje numatytos tam tikros išlygos: kalbama apie orientacines kainas, darbų kiekio įvertinimą, tačiau vis viena teisiškai dominuoja ta pati nelemta fiksuota kaina.

Negi kalčiausi — valdininkai?
Rašėmė kad abiejų sutarčių darbų vertė 150 tūkst. 843 eurai. Kadangi Savivaldybės administracija neatmetė nė vieno pasiūlymo dėl nerealių kainų, tai gali būti permokėta dešimtys tūkstančių eurų. Statybų rinkoje įkainiai 10-12 procentų mažesni nei maksimalūs valstybiniai. Net vertinant maksimaliais valstybiniais įkainiais, skirtumas tarp jų ir „Virdalekos“ pasiūlymų sudaro per 60 tūkst. eurų. Štai toks didžiulis netekimas atsirado todėl, kad Savivaldybės administracija nerengė atviro konkurso, o pasikvietė tris kai kam „tinkančias“ firmas. Reikia turėti omenyje dar ir tai, kad stogo plotas gerokai mažesnis nei nurodytas sąmatose: vietoje 598 kv. metrų tėra per 423 kv. metrai. Taigi permokėjimas gali būti didesnis nei 60 tūkst. eurų. Gali būti, bus bandoma kaltę suversti kuriam nors Statybos ir urbanistikos skyriaus darbuotojui. Juk jau panašiai buvo. Vėlgi prisiminkime plonesnes nei turėjo būti trinkeles Masčio ežero take. Baudžiamuoju teismo įsakymu buvo nubaustas skyriaus valdininkas, o jo viršininkams bei rajono vadams nė plaukas nuo galvos nenukrito.
(Bus daugiau)