Socialiniai partneriai pasirašė susitarimą

Praėjusią savaitę socialiniai partneriai — Telšių rajono savivaldybės Darbo partijos frakcijos seniūnas, laikinai einantis Telšių rajono savivaldybės mero pareigas Petras Kuizinas ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) Telšių rajono susivienijimo pirmininkė Zofija Jesinienė — trečią kartą pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.

Donata Kazlauskienė

„Su socialiniais partneriais bendradarbiaujame jau senokai ir visi tai žinome. Susitikimo tikslas — pratęsti bendradarbiavimą. Tik dialogo būdu ir diskusijomis galime spręsti problemas. Kaip Darbo partijos frakcijos seniūnas džiaugiuosi susitarimu. Kodėl šiandien? Nežiūrint į jokias aplinkybes, neapipinant politinėmis peripetijomis, darbai turi eiti savo keliu“,— įžangą pradėjo P.Kuizinas.
Anot jo, su švietimo bendruomene ne sykį bendrauta. Ne kartą politikams teko prakaituoti, kai švietimo darbuotojų atstovai speitė politikus į kampą priimti teisingą sprendimą. Neabejota, kad ir ateityje tai pasikartos.
Kiekvienas esame savo srities žinovas, tad pradėję žengti politikos keliu retas kuris gali pasigirti išmanąs visas sritis. Pedagogai, priešingai nei kai kurių kitų sričių darbuotojų atstovai, siekia savo užsibrėžto tikslo ir stengiasi, kad švietimo situacija šalyje ir rajone gerėtų.
„Dirbdamas vienas, nieko nepasieksi, todėl jau kelintą kadenciją pasirašome bendradarbiavimo susitarimą. Jis reikalingas tam, kad Darbo frakcija Telšių rajono savivaldybėje lengviau suvoktų švietimo problemas“,— tvirtino Z.Jesinienė.
Švietimo darbuotojų atstovės nuomone, švietimas — sudėtinga sritis, todėl reikalingos konsultacijos, kad būtų priimti teisingi sprendimai.
„Esame patenkinti, kad turime teisę išsakyti savo nuomonę ir jos paisoma“,— džiaugėsi Z.Jesinienė. LŠĮPS atstovai panašius bendradarbiavimo susitarimus yra pasirašę ir valstybiniu lygmeniu.
Po pasirašymo P.Kuizinas Z.Jesinienei įteikė puokštę gėlių. Pasirašant susitarimą dalyvavo ir pasirašiusiuosius sveikino LŠĮPS Telšių rajono susivienijimo prezidiumo nariai, Darbo partijos frakcijos atstovai.

Nuotraukoje: Petras Kuizinas ir Zofija Jesinienė pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.