Rajono valdžia bando nuslėpti tiesą

Kai rajono vadovai ar jiems ištikimai tarnaujantys valdininkai bando nuslėpti tiesą, išsisukinėja, atsakinėdami į „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimus, belieka manyti: jie yra padarę kai ką negero ir tarsi katinai bando tai paslėpti.

Alvydas Ivoncius

Sąmata — slapta
Rašėme apie „sidabrinį“ Eigirdžių medicinos punktą. Eigirdžių pagrindinės mokyklos pastate medicinos punktui įrengtos maždaug 34 kvadratinių metrų patalpos. Remontas kainavo 23 tūkst. 562 eurus (81 tūkst. 354 litus). Pavandenės buvusios mokyklos pastate 34 kvadratinių metrų medicinos punkto įrengimas kainuos per pusę mažiau: 11 tūkst. 432 eurus (40 tūkst. 332 litus).
Paprašėme Savivaldybės administracijos pateikti Eigirdžių medicinos punkto įrengimo duomenis. Pirmiausia pageidavome gauti UAB ARJO viešojo pirkimo konkursui pateiktą pasiūlymą kartu su sąmata. Negavome. Mums paaiškino, kad sąmata konfidenciali: esą to pageidavo ARJO.
Bala nematė, tiek jau to. Paprašėme Savivaldybės administracijos pateikti duomenis: kiek ir kokie darbai Eigirdžių medicinos punkte kainavo. Štai tikslus klausimas: „Prašau pateikti smulkų Eigirdžių medicinos punkto įrengimo darbų ir medžiagų aprašą (kainos kvadratiniais bei kitais mato vienetais, tikslūs kiekiai, bendras  plotas kvadratiniais metrais ir panašiai: pagrindžiant visas išlaidas)“.

Ką slepia valdantieji?
Ir štai ką atsakė Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas: „Išnagrinėjus Jūsų prašymą, galima daryti išvadą, kad Jums yra reikalingos Eigirdžių medicinos punkto įrengimo darbų sąmatos (darbų bei medžiagų kiekiai su kainomis). Informuojame, jog tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodė, kad atliekamų darbų sąmata yra konfidenciali. Dėl šios priežasties atliekamų darbų sąmata negali būti teikiama tretiesiems asmenims“. Pone G.Lukauskai, prašėme ne sąmatos, o darbų aprašo. Kandangi dažnai Savivaldybės administracijos vadovai apsimeta biurokratiškai tikslūs, tai ir mes šiuo atveju konstatuojame: Savivaldybės administracija atsisako pateikti darbų aprašą (o ne sąmatą). Savivaldybės administracijos direktoriui Sauliui Urbonui, jo pavaduotojams Kęstučiui Gusarovui, Kęstučiui Anglickui pateikiame viešus klausimus: ar duomenų slėpimas dera su jūsų deklaruojama skaidria veikla, sąžiningumu; ar rajono biudžeto pinigų panaudojimo tikslai turi būti vieši; ar visuomenė turi teisę kontroliuoti savo pačių valdžią? Manytume, politinėje agitacijoje minėti ponai į šiuos klausimus atsakytų teigiamai. Tačiau iš tikrųjų jie nenori visuomenei pranešti, kiek ir kodėl išleido pinigų, kiek ir kas kainavo. Tai kaip tokiu atveju žinoti, ar valdžia dirba sąžiningai? Galime prieiti išvados, kad informacija slepiama, bijant, jog visuomenė sužinos tokius faktus, kurie kompromituoja valdančiuosius.
Savivaldybės administracijai pateikėme dar vieną pageidavimą: „Prašau pateikti patalpų Regioninėje Telšių ligoninėje sąmatą. Darbus pagal  2015 01 26 sutartį atliko UAB „Arjo“. G.Lukauskas atsakė štai ką: „Tiekėjas nurodė, kad atliekamų darbų sąmata yra konfidenciali. Dėl minėtos priežasties atliekamų darbų sąmata negali būti teikiama tretiesiems asmenims“.
Skyriaus vedėjas kai ką nutylėjo: ARJO pateiktame pasiūlyme dėl patalpos  ligoninėje remonto nenurodyta, kad sąmata yra konfidenciali. Manytume, G.Lukauskas pernelyg naivus: galbūt, nenumatė, kad mes seniai ARJO pasiūlymą dėl patalpos ligoninėje remonto turime. Tik štai: kartu su pasiūlymu į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą kažkodėl neįkelta sąmata. Todėl ją ir norėjome gauti.
Beje, viešojo pirkimo konkurso dalyvis, norėdamas, kad jo pasiūlymo kai kurie duomenys būtų konfidencialūs, tai turi pagrįsti. ARJO pasiūlymuose nerandame jokio pagrindimo, kodėl sąmatos turėtų būti konfidencialios.