Dokumentus klastoti — kaip du centus pamesti

Telšių rajono savivaldybės įmonėse, reikia manyti, dokumentus ar duomenis klastoti nieko nereiškia. Štai Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo UAB „Telšių šilumos“ ir UAB „Telšių buitis“ sutarties suklastojimo. Dabar išlindo faktas, kad duomenis dokumentuose klastojo UAB „Telšių vandenys“ ir Savivaldybės administracijos specialistai.

Alvydas Ivoncius

Galimą klastojimą tiria STT
Primename, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo „Telšių šilumos tinklų“ ir „Telšių buities“ sutarties suklastojimo. Pastaroji įmonė iš „Telšių šilumos tinklų“ nuomojosi ir pernuomojo patalpas. Buvo sudaryta nuomos sutartis. „Kalvotoji Žemaitija“ nustatė įvykių grandinę.2011 metų lapkričio 17 dieną sudaroma minėta sutartis. Pasirašė „Telšių šilumos tinklų“ direktorius Jurgis Staševičius. Jis — Darbo partijos narys. Sutartį taip pat pasirašė „Telšių buities“ tuomečio direktoriaus Adomo Domarko pavaduotojas. A.Domarkas — vienas įtakingiausių Telšių rajono socialdemokratų, ilgametis Savivaldybės tarybos narys.
Sutartimi susidomėjo Savivaldybės tarybos opozicija — tvarkiečiai. Tarybos narės, ankstesnės kadencijos Etikos komisijos pirmininkės Irenos Skernevičiūtės iniciatyva, 2014 metais buvo paprašyta pateikti sutartį. Tą „Telšių šilumos tinklai“ ir padarė. Tačiau šiemet tvarkiečio Danieliaus Rupšio vadovaujama Antikorupcijos komisija atnaujino tyrimą dėl „Telšių buities“ išsinuomotų patalpų ir jų pernuomojimo. Į komisijas dėl nuomos ir pernuomojimo reikalų jau prieš keletą metų kreipėsi Algirdas Bacevičius. J.Staševičius pateikė Antikorupcijos komisijai prašytus dokumentus, taip pat ir sutartį. O rugsėjo pradžioje atvyko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
Po STT vizito Savivaldybės administracijoje, „Telšių šilumos tinkluose“,  „Telšių buityje“, sulyginome Etikos ir Antikorupcijos komisijoms pateiktas sutarties kopijas. Pasirodo, jų tekstai šiek tiek skyrėsi, nors turėjo būti vienodi. Nustatėme, kad Antikorupcijos komisijai pateiktas sutarties variantas galimai suklastotas „Telšių buities“ naudai.

Įtarimai kilo A.Bacevičiui
Praėjusios savaitės ketvirtadienį Savivaldybės taryba leido nugriauti penkis nebenaudojamus vandens bokštus, iš jų du — Dūseikiuose, vieną — Viekšnaliuose. Dar iki posėdžio Savivaldybės tarybos narys A.Bacevičius buvo nuvykęs į Viekšnalius ir Dūseikius, bet ten neaptiko…  vandentiekio bokštų.
Praėjusį penktadienį A.Bacevičius apsilankė „Telšių vandenyse“ ir įmonės generalinis direktorius A.Jasevičius parodė tuos bokštus bei jų dalis, gulinčias įmonės teritorijoje.
Sakytume nieko ypatingo. Tačiau A.Bacevičius pasiūlė atkreipti dėmesį į dokumentus.
Savivaldybė spalio 12 dieną gavo UAB „Telšių vandenys“ raštą „Dėl nebereikalingo patikėto turto nurašymo ir nugriovimo“. Jame paminėti penki vandentiekio bokštai, trys iš jų — Dūseikiuose ir Viekšnaliuose.

Tarybos nariams pateikė klastotes
Savivaldybės tarybai buvo parengtas sprendimo projektas leisti likviduoti prašyme išvardintus vandens bokštus. Kartu Tarybos nariai gavo ir medžiagą: vandens bokštų apžiūros aktus. Štai šių metų balandžio mėnesį Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus darbuotojas Alvydas Staškevičius ir „Telšių vandenų“ darbų saugos techninis inžinierius Tomas Vileikis nustatė, kad vandens bokštai Dūseikiuose ir Viekšnaliuose yra pažeisti korozijos, avarinės būklės, kelia pavojų žmonių saugumui, todėl pasiūlė nugriauti.
Gegužės 7 dieną surašytos „Nereikalingų arba netinkamų (Negalimų) naudoti nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pažymos“. Jas pasirašė solidi komisija: „Telšių vandenų“ gamybos direktorius Sigitas Stulpinas, statybos ir technikos direktorius Vaclovas Raibužis, techninis inžinierius Tomas Vileikis, vyriausiasis energetikas Kęstutis Jonavičius, specialistas Virginijus Micius. Ši komanda apžiūrėjo vandentiekio bokštus, nustatė, kad jų būklė avarinė ir pasiūlė nugriauti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono įsakymu sudaryta dar viena komisija. Jai priklausė UAB „Telšių vandenys“ generalinis direktorius A.Jasevičius, Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas, skyriaus darbuotojas A.Staškevičius, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Violeta Janulienė. Ir toji komanda nustatė, kad vandentiekio bokštai yra avarinės būklės bei pasiūlė stabdyti jų naudojimą.

Bokštų jau nebebuvo
O dabar štai kokia buvo tikroji situacija. A.Bacevičius Viekšnaliuose sužinojo, kad vandens bokštas nugriuvo prieš keletą metų. „Kalvotoji Žemaitija“ nustatė, kad vienas vandentiekio bokštų Dūseikiuose nugriautas prieš 6-8, o kitas maždaug prieš du metus. Klausimas: tai kokius vandens bokštus apžiūrėjo netgi trys komisijos? Sprendžiant iš komisijų aktų, bokštus savo akimis regėjo devyni asmenys. Regėjo, nors iš tikrųjų nieko matyti negalėjo! Bokštų jau seniai nebebuvo! Ką gi, negi valdiškų įstaigų ir įmonių specialistai turi keistą savybę: matyti tai, ko nėra arba nematyti to, kas yra. Tokie valdininkų ir politikų „sugebėjimai“ mums žinomi ne iš vienos įtartinos istorijos.
UAB „Telšių vandenys“ generalinis direktorius A.Jasevičius aiškino, kad tie bokštai įmonėje buvo nurašyti, tačiau vėliau pastebėta: reikia Savivaldybės tarybos leidimo. Todėl buvo sutvarkyti dokumentai. Mat jau senokai Savivaldybė perdavė apleistą kaimo vandens ūkį „Telšių vandenims“. Pasak A.Jasevičiaus, tik neseniai pastebėta, kad ūkis buvo perduotas panaudos pagrindais, vadinasi, nugriauti vandens bokštams ir jiems likviduoti reikėjo Savivaldybės tarybos leidimo. A.Jasevičiaus teigimu, tikimasi dalį nugriautų vandentiekio bokštų suremontuoti arba naudoti jų medžiagą remontuoti kitiems bokštams.
Visgi, manytume, pasirinktas keistokas planas tam leidimui gauti, Tarybos nariams pateikiant dokumentus su suklastotais duomenimis. A.Jasevičius bandė įtikinti esą nieko nebuvo klastojama. Siūlome jam pasiskaityti tuos dokumentus, kuriuos „Telšių vandenys“ pateikė Savivaldybės tarybai.
Šią negražią istoriją išaiškinęs A.Bacevičius mano, kad duomenų dokumentuose klastojimas turi būti įvertintas. „O gal ir rimtesni dalykai klastojami? Gal tai įprasta Savivaldybei priklausančiose įmonėse ir pačioje Savivaldybės administracijoje?“— klausia A.Bacevičius. Jis dėl šio reikalo kreipsis į Antikorupcijos komisiją. Negi Savivaldybės administracijoje ar jos kai kuriose įmonėse dokumentų klastojimas tampa įprastine norma?

Nuotraukoje: „Telšių vandenų“ teritorijoje saugomi nugriauti vandens bokštai.