Byrantys Masčio pakrantė ir amfiteatras laukia šv. Kalėdų stebuklo!

Prieš kurį laiką rašėme, jog valdininkai, besigirdami gražėjančiais Telšiais ir atnaujinta Masčio pakrante, pamiršta paminėti, kad ji griūva, objektai praranda savo reprezentatyvią išvaizdą ir tuo nelabai kas rūpinasi. Tai, į ką žiniasklaida buvo atkreipusi dėmesį, ir toliau pūpso netvarkyta. Melagystės tęsiasi. Valdžios darbą galėtų prilyginti pelėdžiukų pažadams: „Vis rytoj, rytoj!“

Donata Kazlauskienė

Savivaldybės atstovų susirašinėjimą su rangovu AB „Panevėžio statybos trestas“ („PST“) jau buvome paviešinę. Su kitu rangovu — UAB „Ežerūna“ — kitaip. Pasirodo, net sąlygos skirtingos. Valdininkai tebeminta žodiniais pažadais. Anot Telšių rajono Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo Gintauto Lukausko, UAB „Ežerūna“ raštiško atsakymo nepateikė. „Akte nurodytus defektus, atsiradusius dėl rangovo kaltės, UAB „Ežerūna“ šalina ir baigs šalinti per akte nurodytą terminą“,— žurnalistus informavo G.Lukauskas.
Minėta bendrovė įgyvendino projektą „Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo I etapas II eilė“. Nustatyti defektai: nudžiūvę ir neatitinkantys kokybės reikalavimų medžiai ties prieplauka, Zakso kalno papėdėje, prie vaikų žaidimo aikštelės ir kt.; Zakso kalno papėdėje dviejose vietose įsmukusi pėsčiųjų tako trinkelių danga. Pėsčiųjų take dalis trinkelių išklota neužpildant tarpų, todėl prižėlė žolės ir greit takeliai visai apžels.
Žurnalistai domėjosi, kas atsakingas ir kada bus sutvarkytos įgriuvusios trinkelės pėsčiųjų take Masčio ežero pakrantėje? „Atsakingas rangovas. Akte nurodytus defektus, atsiradusius dėl rangovo kaltės, UAB „Ežerūna“ šalina ir baigs šalinti per akte nurodytą terminą. UAB „Ežerūna“ atstovo teigimu, trinkelės, nurodytos akte, yra atstatytos (į vietą vykti apžiūrėti dėl darbų gausos šiuo metu nėra galimybės)“,— tvirtino G.Lukauskas.
Didžiadarbiai valdininkai rajono turto apžiūrėti neturi kada, o žurnalistai — rado laiko ir išsiaiškino, kad tarp mūsų gyvena krūva melagių. Trinkelės Zakso kalno papėdėje tebėra įgriuvusios ir laukia šv.Kalėdų stebuklo!
Norėjome išgirsti UAB „Ežerūna“ vadovo Jono Valančiaus poziciją dėl galimų melagysčių tvarkant įgriuvusias trinkeles ir vangiai keičiamus lifto stiklus. Deja, telefonu šįkart su juo susisiekti nepavyko.
Nudžiūvę medžiai turėjo būti išrauti iki gruodžio 1-osios, o juos atsodinti reikia iki kitų metų gegužės 1-osios. Defektus raginama ištaisyti per 8 mėnesius nuo akto pasirašymo datos, t.y. iki gegužės mėnesio. G.Lukausko teirautasi, kas atsakingas už amfiteatro scenos lentelių sutvarkymą (jos „išsivaikščiojusios“, yra tarpai, atplyšę apvadai)? Kas sutvarkys ir kada tai žadama padaryti? Taip pat pastebėta, kad įtrūkusios amfiteatro sienos. Kas už jas atsakingas? Kas ir kada sutvarkys?
Į konkretų klausimą — lakoniškas atsakymas. Biurokratai plepa apie kažkada įvyksiančią kitą apžiūrą, kuri turbūt įvyks kitą rudenį, nes juk daug darbo valdžia turi… „Už garantinio laikotarpio metu išryškėjusių defektų pašalinimą, išskyrus vandalizmo atvejus ir kita, kas nėra įvykę dėl rangovo kaltės, yra atsakingas rangovas. Dėl Jūsų minėtų ir kitų eksploatacijos metu atsiradusių defektų, kurie bus galimai nustatyti kitos apžiūros metu, bus kreiptasi į rangovą. Defektų šalinimo darbus, atsiradusius dėl rangovo kaltės, privalės atlikti esant palankioms oro sąlygos darbams vykdyti per nustatytą terminą. Nuo rangovo nepriklausančių defektų tvarkymas bus vykdomas Savivaldybės biudžeto ir kitomis lėšomis (pvz., jei būtų nustatyti turtą niokojantys asmenys ir jų atlyginta žala)“,— teigė Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas. Iki šiol amfiteatro prieigose niekas nesutvarkyta, taip pat pamatytas ir jau seniai (kaip paaiškėjo) išlaužtas turėklas. Jo taipogi niekas netvarko.
Valdininko klausta, kas atsakingas už lifto suskilusių stiklų sutvarkymą? Kada jie bus sutvarkyti? „UAB „Ežerūna“ atstovas patikino, kad suskilusių stiklų tvarkymą planuojama atlikti pavasarį“,— sakė G.Lukauskas. Virsk aukštielninkas — reikia kone metų keliems stiklams pakeisti… Kadangi „PST“ valdžią gerai „išmaudė“ nuo savęs atsikratydama atsakomybės (apie tai rašyta gruodžio 5 d. „KŽ“ numeryje). Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo teirautasi, kas (ir kada) tuomet tvarkys atsiradusius defektus-sugadintą turtą, jei „PST“ atsisako tai padaryti ir savo kaltės neįžvelgia? „AB „PST“ ruošiamas atsakymas dėl prievolinių įsipareigojimų. Vyksta ginčas dėl atsakomybės ribų. Dėl eksploatacijos metu atsiradusių defektų, nepriskirtų rangovui, tvarkymo bus sprendžiama vykdyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų“,— teigė G.Lukauskas.

Nuoraukoje: UAB „Ežerūna“ valdininkams melavo, kad įgriuvusios trinkelės sutvarkytos. Nuotrauka daryta gruodžio 21 d.