Prieš šventes — smarvės tvaikas

Žurnalistai gavo informaciją, kad iš būsimo prekybos centro „LIDL“ teritorijos sklinda aitrus degalų, benzino, tepalų, dyzelinio kuro kvapas. Esą neįmanoma praverti buto lango, nes smarvė tiesiog nepakenčiama. Patikrinome informaciją. Ji pasitvirtino.
Donata Kazlauskienė

Dar 2013 metų vasario ir kovo mėnesio sprendimais Savivaldybės taryba leido parduoti jai priklausančios UAB „Telšių autobusų parkas“ nekilnojamąjį turtą Luokės gatvėje: kiemo aikšteles, dirbtuves, plovyklą, degalinę, angarą. Sklypas išnuomotas telšiškiui verslininkui, jis sudarė sutartį su Nacionalinės žemės tarnybos Telšių skyriumi ir pernuomavo UAB „LIDL“.
„LIDL“ sparčiai pradėjo statybas. Ilga istorija apie paskelbtą ir teisėtai panaikintą (teismo sprendimu) aukcioną, sklypo pardavimą, Telšių autobusų parko istorijoje pagarsėjusius asmenis (minėtą Telšių verslininką bei Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną, Tarybos narį Zenoną Mockų ir kt.) ne sykį publikuota spaudoje.
Šį kartą istorija ne apie suinteresuotų asmenų galimą „versliuką“, bet apie gyventojus keletą dienų kankinusią smarvę.
Teritorija, kurioje atsiras naujasis prekybos centras, o anksčiau buvo įsikūrusi transporto įmonė, buvo užteršta. Ypač degalų rezervuarų vieta. Spėjama, kad iš pradžių norėta tyliai ir ramiai užglaistyti ir po storu asfalto sluoksniu paslėpti užterštą bene pusės hektaro plotą, tačiau nepavyko. Tikėtina, kad derybos su Aplinkos apsaugos ministerija ir Aplinkos apsaugos agentūra nepavyko. Aplinkosaugininkų akys neužsimerkė prieš užterštą teritoriją. Pareikalauta viską sutvarkyti.
Dar 2012 metais Lietuvos geologijos tarnyba nustatė, kad buvusi Telšių autobusų parko degalinės teritorija, o tiksliau — gruntas pusės hektaro plote (apie 3200 kubinių metrų) yra užterštas naftos produktais ir jį būtina išvalyti. Iki statybos darbų pabaigos visas užterštas gruntas turi būti išvežtas.
Principinga Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pozicija neleido palikti užteršto, žmonių sveikatai bei gamtai pavojų keliančio grunto.
Tvarkymo darbai prasidėjo praėjusią savaitę. Deja, valdininkai nesiteikė informuoti gyventojų, kad kurį laiką dėl atliekamų darbų kamuos naftos tvaikas. Negerbdami savo miesto gyventojų valdininkai nesugebėjo nei atsiprašyti už patirtus nemalonumus, nei pranešti, jog keblumų sudarantys darbai yra būtini vardan švarios ir neužterštos aplinkos.
Nuvykę žurnalistai pamatė, kad aptvertoje teritorijoje vyksta darbai: ekskavatorius kasė žemę ir krovė ją į sunkvežimius. Kai tik smarkiau pūstelėdavo vėjas, smarvė pasklisdavo.  
Darbininkams žurnalistai sukėlė įtarimą, jie priėjo pasikalbėti. Trys vyrai paaiškino, kad kvapas sklinda būtent iš kasamos duobės, kai kur iškasta bene trys metrai gylio, kad būtų pašalinti teršalai. Kalbinti vyrai  neslėpė, jog tvyranti smarvė nėra gerai, juos taip pat erzina naftos produktų kvapas, ir taip jie jau dirbą keletą dienų, o gyventojams irgi dar kurį laiką teks pakentėti.
Darbininkai džiaugėsi, kad dabar ne vasara ir kvapas nėra toks aitrus, koks būtų šiltuoju metų laiku. Samdoma įmonė iškasa gruntą ir jį išveža į VšĮ „Grunto valymo technologijos“ aikštelę Klaipėdos rajone. Išvalytas gruntas bus pakartotinai panaudotas kitiems darbams. Numatoma išvežti ir išvalyti apie 4 tūkstančius tonų užteršto grunto. Darbus bet kokiu oru prižiūri įstaigos kvalifikuotas specialistas vyr.geologas, kuris skaičiuoja, fotografuoja kiekvieną išvežamą automobilį su gruntu. Iškastoje duobėje kaupiasi vanduo, kuris pumpuojamas į naujai pastatytus valymo įrengimus. Baigus darbus, duobė bus užpilta žvyru, užasfaltuota ir atsiras automobilių stovėjimo aikštelė.
Telšių rajono savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėjo Raimondo Račkausko pasiteirauta, ar kvapas nekenkia žmonių sveikatai. Sutapimas ar ne, bet pabuvus apie 15 minučių prie užterštos teritorijos, žurnalistams ėmė mausti galvas. Rajono ekologo nuomone, tai nedidelės koncentracijos kvapas, todėl žmogaus sveikatai tiesiogiai kenkti neturėtų. „Tai daugiau psichologinis dalykas, kad reikia uostyti nemalonų kvapą, o tai irgi vadinama tarša. Bet ką padarysi“,— sakė R.Račkauskas. Jam antrino ir Savivaldybės gydytojas Juozas Vengalis: „Tai buvo būtina dėl ateities kartų kuo greičiau išvalyti užterštą gruntą“.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių rajono agentūros vyr.specialistas Alfredas Zaveckas pasakojo, kad situaciją stebi ir kontroliuoja kasdien. „Kasant, judinant gruntą, kuris dar ir daug vandens turi, mat nuolatos lyja, garuoja į orą lakiosios naftos produktų dalelės. Tai yra tik kvapas. Jis nemalonus gyventojams, bet per mažos koncentracijos, kad pakenktų sveikatai. Reiks truputį pakentėti“,— prašė gyventojų kantrybės  A.Zaveckas.
Teritorijos gruntas užterštas dar iš senų laikų. Anksčiau degalai bei kiti naftos produktai ir tepalai buvo pigūs, jų netaupė. Nesirūpinta teršiama gamta, tad į Telšius atkeliaujant „LIDL“ ir atliekant aplinkosauginius teritorijos tyrimus, paaiškėjo, kad užterštumas yra daug didesnis negu tikėtasi. Tai patvirtino padaryti ekogeologiniai tyrimai. Nutarta visą užterštą gruntą iškasti ir išvežti utilizuoti, kas dabar ir daroma.