Nelabai koks vaizdelis po dailia liberalų kauke

Panašu, Liberalų sąjūdžio Telšių rajono skyriaus pirmininkei Jolantai Rupeikienei nelengva išsaugoti savo pareigas. Kartą jau buvo bandoma „išversti ją iš kėdės“, nepasitenkinimo banga kyla ir dabar.

Alvydas Ivoncius

Kaltina, bet pasirašyti nedrįsta
„Kalvotajai Žemaitijai“ pateiktas raštas, pavadintas „Interpeliacija dėl nepasitikėjimo Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio Telšių skyriaus pirmininke Jolanta Rupeikiene“.
Kelių puslapių rašte išdėstyta gausybė priekaištų dėl J.Rupeikienės, kaip skyriaus vadovės ir Telšių rajono savivaldybės tarybos narės, veiklos.
J.Rupeikienė kaltinama nerengianti visuotinių skyriaus narių susirinkimų, be pateisinamos priežasties atšaukianti skyriaus tarybos posėdžius, vengia priimti naujus narius arba vilkina priėmimo procedūras, neleidžia nariams betarpiškai bendrauti su partijos vadovybe, blokuoja jos teikiamą informaciją.
Teigiama esą J.Rupeikienė Savivaldybės taryboje veikia neaktyviai, galimai ateina į posėdžius tinkamai nepasirengusi. Esą į tai jau atkreipė dėmesį ir rajono žurnalistai.
J.Rupeikienė kaltinama nepateikianti skyriaus nariams Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdžių medžiagos, todėl jos negalima apsvarstyti, pareikšti nuomonę. Dar politikė kaltinama nesugebanti strategiškai mąstyti dėl rajono reikalų.
Po šia interpeliacija parašų nėra, vien teigiama, kad pasirašę dešimt asmenų. Redakcijai perduotame rašte teigiama, jog skundo autoriai nepasirašė, kadangi vengia J.Rupeikienės keršto.

Politikė stebėjosi raštu
Taigi negalime spręsti, kiek šis raštas atspindi nuotaikas Liberalų sąjūdžio Telšių rajono skyriuje, kadangi mums pateiktas dokumentas niekieno nepasirašytas. Ši aplinkybė verčia manyti, kad patys skundo autoriai nėra tiek ryžtingi, kad drįstų veikti atvirai, nebijodami paliudyti ar  paaiškinti savo iniciatyvos.
J.Rupeikienė žinojo apie šį raštą. Tačiau keistoka tai, kad raštas jai buvo perduotas ne tiesiogiai, o per kitą redakciją. Jai pačiai dokumentas nebuvo įteiktas. Pasak J.Rupeikienės, tokį raštą parašyti gali bet kas, net siekdamas provokacijos. Ji atmetė visus rašte minėtus klausimus, teigė, kad sprendimus priima ne ji vienašališkai, o iš dešimties asmenų sudaryta skyriaus taryba. Raštas buvo parodytas ir partijos pirmininkui Eligijui Masiuliui, kai šis neseniai lankėsi Telšiuose. Pasak J.Rupeikienės, E.Masiuliui toks raštas sukėlė juoką. Politikė teigė, kad raštas papiktino skyriaus narius, kadangi kažkas anonimiškai bando veikti jų vardu.
Telšių rajono savivaldybės taryboje yra du liberalai: Artūras Domarkas ir Jolanta Rupeikienė. Kalbama, kad juodu nelabai sutaria. Anksčiau mus informavę žmonės yra teigę, kad pašalinti J.Rupeikienę iš skyriaus pirmininkės pareigų yra siekęs A.Domarkas. „Gaisro gesinti“ buvo atvykę partijos lyderiai. Skyriaus visuotiniame susirinkime J.Rupeikienė laimėjo pirmininko rinkimus. Politikė mums sakė rinkimus  laimėjusi didele persvara.

Stokoja pasiūlymų ir iniciatyvų
Abu liberalai nėra aktyvūs Savivaldybės tarybos nariai. Jie nepriklauso valdančiajai koalicijai, tačiau vengia ar nesugeba veikti nei vietos valdžios iniciatyvų ir sprendimų stebėsenos, analizės, nei savo pasiūlymų teikimo srityse.
J.Rupeikienė Tarybos, komitetų posėdžiuose nevengia išreikšti savo pozicijos, dažnai nepalankios valdantiesiems, tuo tarpu jos kolega A.Domarkas vengia kritikuoti valdančiuosius.
Telšių rajono liberalai neiškėlė jokių iniciatyvų dėl pastaraisiais metais į neskaidrią veiklą įklimpusių valdančiųjų.
Ironiška, bet kur kas daugiau, neturėdamas jokios komandos, savo garaže, kaip Savivaldybės tarybos narys, nuveikia Algirdas Bacevičius nei visas Liberalų sąjūdžio Telšių rajono skyrius. Jį, beje, aplenkti nesunku, kadangi rajono liberalai stovi vietoje. O tai labai paranku valdantiesiems.

Kolektyvinė bausmė
Norint galima minėtame skunde įžvelgti vien aptakumus, faktais nepagrįstus kaltinimus. Tačiau esama juos pagrindžiančių duomenų. Štai Liberalų sąjūdžio Telšių rajono skyrius sustabdė vienos moters (ji prašė neskelbti pavardės), jos vyro bei sūnaus narystę partijoje. Pati šio sprendimo priėmimo procedūra neabejotinai patvirtina demokratijos ir tolerancijos stoką liberalų skyriuje. Moteris, jos vyras ir sūnus nė nebuvo pakviesti į skyriaus tarybos posėdį, tad sprendimas priimtas už akių, neleidžiant žmonėms išdėstyti savo argumentų. Moteriai dėl narystės sustabdymo esą buvo pasakyta: „Pati žinai, kodėl“. Įskaudinta telšiškė paprašė jai raštu pateikti narystės sustabdymo motyvus, tačiau J.Rupeikienė nesiteikė atsakyti.
Turime duomenų, kad į skyrių nebuvo priimtos dvi telšiškės. Joms pasiūlyta tapti partijos… draugais. Telšiškės įsižeidė ir greičiausia prarado norą tapti liberalėmis.
Labai nustebino J.Rupeikienės aiškinimas, kodėl partijoje buvo sustabdyta trijų asmenų — šeimos — narystė. Esą ta moteris dirba kartu su buvusiu skyriaus pirmininku, kuris nuolat bando pakenkti. Pastebėjome, kad toks argumentas teisingumo prasme atrodo negražiai. J.Rupeikienė ėmė aiškinti neva ta moteris kitiems papasakojanti, kas vyksta skyriuje. Tarsi įspūdžiais ir nuomonėmis nesidalintų kiti skyriaus nariai. Galiausiai J.Rupeikienė rado dar vieną argumentą: galbūt toji moteris yra vadinamosios interpeliacijos autorė. Tačiau J.Rupeikienė niekuo savo įtarimo negalėjo pagrįsti. Beje, toje interpeliacijoje išreiškiama nuomonė. Vadinasi, peršasi išvada, kad skyriaus nario nuomonė, nepalanki J.Rupeikienei, gali tapti pretekstu sustabdyti asmens narystę partijoje.
Trijų asmenų narystės partijoje sustabdymas, remiantis miglotomis prielaidomis, tikrai neliudija demokratijos ir tolerancijos žodžio laisvei Liberalų sąjūdyje. Kita vertus, jei stengiamasi atsikratyti kartu vienoje firmoje su J.Rupeikienei nepatinkančiu asmeniu dirbančios moters, tai kaip paaiškinti jos vyro bei sūnaus narystės sustabdymą partijoje? Pasirodo, liberalai linkę taikyti kolektyvinę atsakomybę, kaip tai darė naciai, kai buvo sušaudyti visi Pirčiupio gyventojai.