Meras Petras Kuizinas nieko blogo nemato, kad miestui dovaną įteikė teistas asmuo

Neveltui sakoma, kad dovanas mėgsta visi. Tačiau į jas turėtų itin atsargiai žiūrėti politikai ir valdininkai. Deja, kaip parodė kalėdinių burbulų skandalas, dovanų įteikimo ir priėmimo etiketas mažai terūpi Telšių rajono merui Petrui Kuizinui. Antraip ar politikas džiūgautų, kad teistas asmuo Telšių miestui įteikė dovaną. Prieštaringai vertinamos asmenybės vardu ir pavarde padabintas burbulas kabėjo mero burbulo kaimynystėje visą šventinį laikotarpį.

Giedra Akavickienė

Ant E.Staponkaus burbulo apie teistumus — nė ženklo
Bet apie viską iš pradžių. Besibaigiant 2016-iesiems, Telšių — kultūros  sostinės 2016 viešųjų ryšių specialistai išplatino pranešimą, kad komanda „ESmotorsport“ su telšiškiu Ernestu Staponkumi priešaky įteikė originalią dovaną savo gimtajam miestui — penkiolika žaisliukų, skirtų papuošti Telšių eglę.
Ant eglės burbulų užklijuoti lipdukai su Telšių miestą garsinančių žmonių vardais ir pavardėmis, tarp jų: Lietuvos literatūros tyrinėtoja, profesorė Viktorija Daujotytė, architektas, profesorius Algirdas Žebrauskas, aktorė Nijolė Narmontaitė, istorikas, profesorius Alfredas Bumblauskas, primarijus Nerijus Juška, profesorius Donatas Katkus, etnomuzikologė, folkloro dainininkė ir puoselėtoja Loreta Sungailienė bei kiti. Telšių rajono mero P.Kuizino burbulas padabintas miesto herbu bei meška.
Vienas iš burbulų pažymėtas paties dovanotojo E.Staponkaus, garsėjančio sporto pasiekimais ir tam tikrais nusikaltimais, vardu ir pavarde. Suprantama, ant žaisliuko apie nusikaltimus — nė ženklo.

Atsiskleidė bendravimo etiketo spragos
Kadangi dėl burbulų atsakinga Telšių — kultūros sostinės administracija, kreipėmės į ją, prašydami paaiškinimo, kas nusprendė, kad miestui reikia sporto meistro E.Staponkaus burbulo, ir kaip vertina tai, jog žinomas sportininkas yra turėjęs didelių nemalonumų su teisėsauga? Negi nebuvo kito žinomo telšiškio sportininko, kurio reputacija švari, kad į kalėdinės eglės puošimą teko įtraukti prieštaringai vertinamą E.Staponkų? Iš kieno lėšų pagaminti burbulai? Kiek jie kainavo?
Į šiuos klausimus gautas atsakymas: „Tai yra paties E.Staponkaus dovana miestui, tad į eglutės žaislų kūrybinį procesą projekto Telšiai — Lietuvos kultūros sostinė 2016 organizatoriai nesikišo. Esame už dovaną jam dėkingi. Dėl Jus dominančių klausimų kreipkitės į jį patį.“
Beje, laiškas išsiųstas iš Kultūros sostinės administracijos elektroninio pašto, tačiau kas konkrečiai ruošė atsakymą — nenurodyta, o tai liudija apie bendravimo etiketo spragas.

Merui pateikėme išsamią medžiagą
Kadangi Telšių rajono meras P.Kuizinas nuoširdžiai domėjosi Telšių — kultūros sostinės 2016 darbu, renginiais, aktyviai juose dalyvavo, nusprendėme kreiptis į jį. Juo labiau, kad paties mero šventinis burbulas išdidžiai kabėjo teisto sportininko žaisliuko draugijoje.
Prie laiško prisegėme pluoštą dokumentų, gautų iš Telšių rajono apylinkės teismo, liudijančių apie intriguojančią E.Staponkaus praeitį. Iš viso: keturis baudžiamuosius įsakymus ir nuosprendį.
Be to, merą informavome, kad, teismo duomenimis, 2000 07 04 buvo išnagrinėta baudžiamoji byla E.Staponkaus atžvilgiu, tačiau, koks tai nusikaltimas ir koks procesinis sprendimas buvo priimtas, taip lengvai negalima sužinoti, nes tų metų duomenys dar nebuvo vedami į sistemą LITEkO, byla galimai yra teismo arba centriniame archyve. Tiek to, ir taip užtenka pluošto dokumentų — neieškosime 2000-ųjų teismo sprendimo.
Skaitant iš teismo gautus dokumentus, natūraliai kilo klausimas: ar Telšiai — Lietuvos kultūros sostinė 2016 neturėjo pirmiausia pasidomėti, kas nori dovanas įteikti miestui, o tik po to spręsti, ar jas priimti? Šiais laikais tai padaryti itin lengva — užtenka „paguglinti“ internete.
Buvo įdomu išgirsti, kokia mero nuomonė dėl teisto asmens dovanos Telšių miestui. Nejaugi biudžete neatsirado keleto šimtų eurų burbulams, kad reikia priimti dovanas iš teistų asmenų, apie kuriuos rašė respublikinė žiniasklaida?
Telšių rajono mero P.Kuizino atsakymo laukėme ilgai, ir po tam tikro raginimo sulaukėme.
„Atsakydami į Jūsų klausimus, norime pažymėti, kad į Telšių miesto kalėdinį papuošimą įsitraukė nemažas būrys gyventojų: vieną eglę padovanojo Telšių miškų urėdija, kitą, stovinčią Turgaus a. — degaitiškių Špakauskų šeima. Eglę puošė Telšių Naujamiesčio mokyklos bendruomenė, pagalbą teikė floristė Birutė Lekavičiūtė bei kiti Telšių rajono gyventojai.
Tad Jūsų minimas asmuo yra tik vienas iš būrio, prisidėjusio prie kalėdinės dvasios kūrimo mūsų mieste.
Akcentuojame, kad nė vieno žmogaus, prisidėjusio prie miesto puošimo, praeitis nebuvo tikrinta — tai draudžia teisės aktai.
Taip pat norime patikslinti, kad Jūsų minimais šventiniais žaislais kalėdinė Telšių miesto eglė nėra papuošta.
Jaukaus švenčių laukimo, būkime atlaidesni ir supratingesni vienas kitam“,— atskriejo atsakymas iš Savivaldybės. Po papildomų klausimų gautas patikinimas, kad atsakymas priklauso merui P.Kuizinui, tačiau kažkodėl jis jo nepasirašė.

Planavo burbulus kabinti ant eglės, bet persigalvojo
Perskaičius laišką, peršasi mintis, kad Telšių rajono meras P.Kuizinas atsakydamas ne tik neskaitė teismo baudžiamųjų įsakymų, nuosprendžio, bet nebuvo ir nuoširdus.
„Jūsų minimais šventiniais žaislais kalėdinė Telšių miesto eglė nėra papuošta“,— rašoma laiške. Tačiau tiesa ta, kad minėti burbulai pagal pirminį planą turėjo papuošti centrinę Telšių eglę, nors tai ir nebuvo suderinta su jos puošimu kasmet nuoširdžiai besirūpinančiu Telšių miesto seniūnu Kaziu Lečkausku. Be to, spalvoti tarsi Velykų margučiai žaisliukai vargiai būtų derėję su kitais eglės papuošimais. Tad labai norisi tikėti, kad, ruošiant atsakymą, merą kažkas suklaidino.
Redakcijos duomenimis, viešumoje pasirodžius informacijai apie dovanotojo kriminalinę praeitį, buvo nuspręsta nebepiktinti visuomenės. Taip burbulai atsidūrė ne ant pagrindinės kalėdinės Telšių eglės, o ant netoliese augančių medžių šakų.
Nuteistas už tai, kad atėmė laisvę žmogui
Žinia apie dovanotojo praeitį kaip žaibas pasklido po Telšius. Žmonės pasidalino į dvi stovyklas. Vieni aiškino, kad sporto veikėjas nenuteistas, todėl negalima dėl jo dovanų burnoti.
Kiti buvo šventai įsitikinę, kad imant dovanas reikia pasidomėti, kas jas dovanoja, o esant tokioms nemalonioms aplinkybėms, tai yra, kad sportininko praeitis sutepta teistumu, nederėjo iš viso imti dovanų.
Siekiant išsklaidyti abejones dėl sąsajų su kriminalais, pateiksime vieną epizodą iš turimų. Pavartę 2013 m. lapkričio 14 d. Telšių rajono apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą, galite būti šokiruoti. Ikiteisminio tyrimo medžiaga primena kraują stingdančio detektyvo siužetą.
Pagal teismo medžiagą E.Staponkus neteisėtai atėmė laisvę žmogui bei pasisavino valstybės tarnautojo vardą. Bylos duomenimis, veikdamas kartu su kitais dviem asmenimis, 2011 12 28 apie 17.28 val. privažiavęs prie S.V. automobilio stovėjimo aikštelėje atidarė S.V. automobilio vairuotojo pusės dureles, prisistatė policijos pareigūnu, prievarta išlaipino S.V. iš automobilio ir uždėjo jam antrankius. Auka nepasidavė, priešinosi, tad E.Staponkus nuėmė jam antrankius ir pasišalino iš įvykio vietos.
Automobilių lenktynėmis užsiimantis kaltinamasis E.Staponkus ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę visiškai pripažino.
Nuo E.Staponkaus nukentėjęs pilietis teigė supirkinėjantis katalizatorius, todėl pagal skambutį susitarė susitikti su klientu aikštelėje. Toliau viskas vyko kaip filme. Kaukėtas vyriškis iššoko iš automobilio, pribėgęs prie prekeivio automobilio atidarė dureles ir sušuko: „Policija, ant žemės“. Ištraukė vyrą iš automobilio, paklupdė ant žemės, uždėjo antrankius. Tuo metu priėjo dar vienas asmuo be kaukės, kuris prisistatė iš policijos departamento ir norintis užduoti keletą klausimų bei liepė eiti į automobilį. Nurodymą eiti į automobilį nukentėjusysis atsisakė vykdyti bei prašė parodyti pažymėjimą. Kaukėtasis bandė įsodinti jį į automobilį, aiškino, kad šis priešinasi pareigūnams. Vyriškis be kaukės, kurį vadino viršininku, iš jo automobilio ištraukė raktelius. Tuo metu auka ištrūko, sėdo į savo automobilį ir pareiškė skambinąs į STT, nes šie viršija savo įgaliojimus. Tada vyriškis su kauke atrakino antrankius, o kitas be kaukės nuėjo į automobilį. Vėliau vyriškis su kauke atnešė ir pametė automobilio raktelius.
Bylos duomenimis, E.Staponkus skambino į UAB „Oksalis“ parduotuvę, domėjosi antrankiais. Iš kasos kontrolinės juostos išrašo matyti, kad 2011 12 28 12:19 val. buvo nupirkti „antrankiai metaliniai, nik“ už 29 litus.
Bylą išnagrinėjusi teisėja E.Staponkų pripažino kaltu ir paskyrė piniginę baudą.