Ne visos garažų bendrijos teikia duomenis. Bylinėsis teisme?

Praėjusių metų vasarą kilo pasipiktinimas, kai „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ garažų bendrijų pirmininkams išsiuntinėjo pranešimus apie atliekų rinkliavos mokėjimą. Mat apmokestinti buvo ne garažų savininkai, o bendrijos.

Alvydas Ivoncius

Žmonėms teko patiems gintis
Vieną susirinkimą Savivaldybėje surengė Tarybos narys Algirdas Bacevičius, pakviesdamas garažų bendrijų pirmininkus. Žmonės piktinosi užmačia įpareigoti garažų bendrijų pirmininkus surinkti šią rinkliavą ir sumokėti.
A.Bacevičius buvo parengęs sprendimo projektą Tarybai atleisti garažų bendrijas nuo šios rinkliavos. Socialdemokratai, darbiečiai, „valstiečiai“ ir konservatoriai tokiam siūlymui nepritarė.
Nuo galimai neteisėtos UAB „Telšių regioninio atliekų tvarkymo centras“ veiklos — mokestinių pranešimų vykdymo — žmonėms teko gintis patiems: kurį laiką rajono valdžiai tai nerūpėjo.
Netrukus, praėjusią vasarą, įvyko dar vienas, šįsyk mero Petro Kuizino iniciatyva surengtas susirinkimas.

Elgėsi taip, kaip patogiau
Žmones labiausiai piktino ne pati rinkliava, o įpareigojimas garažų bendrijų pirmininkams. Šie aiškino nežinantys, kur gyvena visi garažų savininkai. „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ problemą sprendė naudingiausiu jam būdu: tegul tą rinkliavą surenka ir sumoka garažų pirmininkai.„Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ vadovauja Darbo partijos narys Rimantas Adomaitis. Jis yra ir Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, vadovauja Verslo, ekonomikos ir finansų komitetui. Praėjusių metų liepą įvykusiame susirinkime „Kalvotoji Žemaitija“ R.Adomaičio klausė, kokiu teisiniu pagrindu remiantis garažų bendrijų pirmininkams išsiuntinėti mokestiniai pranešimai. R.Adomaitis atsakė, kad pranešimai pirmininkams išsiųsti, kadangi bendrijos yra juridiniai asmenys. Pastebėjome, kad statusas dar nėra teisinis pagrindas kokiai nors prievolei atlikti. R.Adomaitis nenurodė nė vieno teisės akto, kuris įpareigotų garažų bendrijų pirmininkus surinkti rinkliavą ir ją sumokėti.
Praėjusių metų liepą įvykusiame susirinkime meras P.Kuizinas ir R.Adomaitis pareiškė esą išsiųsti pranešimai yra… tik informacija, kad tokią rinkliavą reikės mokėti. Deja, žmonėms pateiktų dokumentų žanras buvo ne toks: tai mokestiniai pranešimai, kurių nevykdant gresia sankcijos. P.Kuizinas ir R.Adomaitis nuramino garažų bendrijų pirmininkus, kad jie neprivalo tos rinkliavos surinkti ir ją sumokėti, o pranešimai bus išsiuntinėti garažų savininkams.
Bet praėjusių metų pabaigoje dalies garažų bendrijų pirmininkai vėl sulaukė tokių pranešimų — tarsi kalėdinių „dovanėlių“. Vėl rinkliavos mokestis buvo skirtas ne garažų savininkams, o bendrijoms.

Keistas mero patarimas
Praėjusių metų pabaigoje paskambinome merui P.Kuizinui. Klausėme, kodėl vėl mokestiniai pranešimai išsiuntinėti garažų bendrijų pirmininkams. P.Kuizinas suirzo: „Ar tai mero problema?“ Atsakėme: „Taip, juk jis tiesiogiai išrinktas ir turi padėti rajono žmonėms“.
Priminėme P.Kuizinui, ką jis kartu su R.Adomaičiu kalbėjo ir žadėjo praėjusią vasarą. „Tegu pirmininkai nerenka tos rinkliavos ir nemoka“,—  patarė P.Kuizinas.
Originalus mero paraginimas. Telšių rajono savivaldybė yra UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras“ akcininkė. Sakykime, „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ nesumokėjusias rinkliavos bendrijas perduos skolų išieškojimo bendrovėms ar anstoliams. Ką tada patars meras?
Rinkliava garažų bendrijoms buvo paskaičiuota pagal garažų skaičių, taigi — pagal asmeninę bendrijų narių, o ne bendrijų, kaip juridinių asmenų, nuosavybę.
Kalbantis P.Kuizinas sutiko, kad reikėtų kreiptis į Vyriausybę dėl šios problemos sprendimo. Mat toli gražu ne visi garažai, kaip nekilnojamasis turtas, yra įregistruoti Registrų centre, todėl iš jo galima gauti duomenis tik apie dalį savininkų. O ir ne visi garažų bendrijų pirmininkai linkę pateikti net ir tokius bendrijų narių sąrašus, kokius turi.

Dėl skolų kreipsis į teismą
Pasirodo, šįsyk situacija gerokai kitokesnė nei buvo praėjusią vasarą. „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ direktorius R.Adomaitis  „Kalvotajai Žemaitijai“ sakė, kad daugelis garažų bendrijų pirmininkų pateikė savo narių sąrašus ir mokestiniai pranešimai išsiuntinėti garažų savininkams. Dalį savininkų „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ susirado Registrų centro duomenų bazėse. Tačiau ar pranešimus gavo visi garažų savininkai, kitas reikalas. Greičiausiai dalis savininkų, apie kuriuos nieko nežino bendrijų pirmininkai ir apie kuriuos duomenų nėra Registrų centre, jokių pranešimų nėra gavę.
Pasak R.Adomaičio, apie garažų savininkus duomenų nepateikė trys- keturios bendrijos, todėl jų pirmininkams išsiųsti pranešimai. „Mes turime kaip nors surinkti tą rinkliavą, jei garažų bendrijų pirmininkai vengė pateikti duomenis, tai jiems ir išsiuntėmė. Kitais metais, jei nebus sumokėta, užfiksuosime skolą, o tada kreipsimės į teismą. Kaip jis nuspręs, taip ir bus“,— sakė R.Adomaitis, beje, pastebėdamas, kad Lietuvoje jau būta panašių teismo sprendimų, teigiančių esą garažų bendrijų pirmininkai yra atsakingi už duomenų pateikimą.