Paroda, išvedusi studentus „iš komforto zonos“

Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikia jungtinė Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto Skulptūros bei Metalo meno ir juvelyrikos specialybių IV kurso studentų kūrybinių darbų paroda „Emocijos“.

Algirdas Dačkevičius

Ši paroda, pasak VDA Telšių fakulteto docento Mindaugo Šimkevičiaus, kūrybinio tarpdisciplininio projekto, bendradarbiaujant su Telšių krizių centru, rezultatas.
Bene vienas iš svarbiausių tikslų buvo surengti bendrą kūrybinę parodą, išeinant iš įprastų erdvių, kur studentai eksponuoja savo darbus, kitaip sakant, išvesti juos „iš komforto zonos“.
Žvilgsnis nukrypo neįprasta linkme — į Telšių krizių centrą, nes būtent ten tvyranti atmosfera sukuria provokacinius klausimus, iš kurių vėliau užsimezga įvairiausios temos apmąstymams ir kūrybiniams sprendimams.
Studentai pajuto ne tik išėjimo „iš komforto zonos“ iššūkį. Jiems reikėjo parodai ruoštis ne individualiai, o komandoje, spaudė ir konkretus laikas — projektas prasidėjo spalio 1-ąją, o paroda pradėjo veikti gruodžio 15-ąją. Laukė ir nežinoma darbų eksponavimo erdvė — Karolinos Praniauskaitės biblioteka — ir prie jos interjero reikėjo prisitaikyti.
Studentams suteiktas visiškas savarankiškumas. Pasak M.Šimkevičiaus, jis nebuvo jiems dirigentas, o greičiau situacijos vertintojas.
Tik įžengus į biblioteką, nuo pirmojo jos aukšto laukia studentų darbai. Eksponuojami įvairūs skulptūriniai ir juvelyriniai objektai, projektai, fotografijos,— visa tai, ką inspiravo įvairialypės pojūčių skalės tyrinėjimai. Įdomus Kamilės Tamošiūnaitės, Ievos Sadauskaitės, Zane Žukovskos kūrybinis sprendimas, pavadintas „Neegzistuojančiu gyvūnu“, kurį įgyvendinant buvo bendraujama su Buožėnų mokyklos-darželio pradinukais. Vaikai paprašyti nupiešti neegzistuojantį gyvūną, sukurtą jų vaizduotės. Ko ten mažieji nepripiešė. Studentės tuos piešinėlius „įkurdino“ tarsi stiklinėje dėžėje su skylėmis, pro kurias parodos dalyviai, tarsi pro rakto skylutę, galėjo regėti moksleivių vaizduotės padarinius. Agnę Žaltauskaitę „Lūžyje“ domino žmogaus pakilimo ir sugrįžimo į įprastą gyvenimą prasmė.
Lipant laiptais, pasitinka Robertos Gageckytės „Žvilgsnis“. Jis vykusiai įsikomponavo bibliotekos interjere ir tarsi tapo jo sudėtine dalimi. Įvairių minčių sukelia Manto Petreikio ir Roberto Veikšos „Nuotaikų kaita“.
Parodoje dalyvavęs profesorius Petras Gintalas susidomėjęs skaitė, ką apie savo darbą „Sąmoninga priklausomybė“ rašė jo autorius Ernestas Piliukaitis. Jis teigia, jog priklausomybių yra visokiausių — ne tik žalingų, bet ir gerų. Parodoje jis daiktus, susijusius su alkoholio vartojimu, pavertė muzikiniais instrumentais, kas iš esmės pakeitė jų paskirtį.
Glausti aprašymai greta studentų darbų padeda parodos lankytojui labiau susivokti, ką vienas ar kitas kūrinys įprasmina.
M.Šimkevičius mano, kad ši paroda atlieka trejopą funkciją. Atėjęs į biblioteką, žmogus susitinka ne tik su knyga, bet ir sužino apie VDA Telšių fakultetą, jo studentus, susimąsto pažvelgęs į darbus jaunų žmonių , kuriuos neramina Telšių krizių centre sprendžiamos problemos.
Parodos atidaryme kalbėjo ne tik docentas M.Šimkevičius. Apie projekto įgyvendinimą mintimis dalinosi studentės R.Gegeckytė ir I.Sadauskaitė, už bendradarbiavimą padėkojo Telšių krizių centro psichologė Odeta Grigalauskienė. Originalia kūrybinių darbų paroda pasidžiaugė Karolinos Praniauskaitės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Urnikienė. Paroda „Emocijos“ veiks iki vasario 1 dienos.