Sugrįžimas į gimtinę — susitikimas su žydinčia jaunyste

Į Lauko Sodą, neatsispirdami tėviškės traukai, kasmet rugpjūčio mėnesį susirenka po Lietuvą išsibarstę šio  krašto žmonės. Kraštiečių šventėje  „Čia mūsų namai, čia viskas gerai“  ir Šv. Joakimo atlaiduose susitikti  bičiulius, bendramokslius, sugrįžti prisiminimais į žydinčią jaunystę, pagerbti kapinaitėse besiilsinčių  artimųjų atminimą lauksodiškiai  praėjusį šeštadienį rinkosi jau vienuoliktąjį kartą.
Danutė Jackutė

Vienuoliktasis kraštiečių susitikimas
Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis Lauko Sodos bažnyčioje, kuri per ankšta tokiam sambūriui vietinių ir į  viešnagę atvykusių kraštiečių. Klebonas Kęstutis Balčiūnas pamoksle išsakė prasmingus žodžius bendruomeniškai  gyvenantiems žmonėms, mokė juos branginti vieni kitus, džiaugtis kiekviena nauja diena, mylėti savo atžalas ir  jiems rodyti deramą pavyzdį, melstis ir prašyti Dievo malonių ne tik sau, savo vaikams, bet ir ateinančioms  kartoms — vaikaičiams ir provaikaičiams. Apšlakstyti šventintu vandeniu, po procesijos palaiminti visi  šypsodamiesi skubėjo prie bendruomenės namų, kur laukė išpuošta pavėsinė, šiemet pačių bendruomenės narių  trinkelėmis išgrįstas kiemas.
Pernai Lauko Sodos kaimo bendruomenė Telšių rajono savivaldybėje išrinkta aktyviausia, ir šiemet įgyvendino  daug planuotų darbų.  Didžiausias — savo bendruomenės narių pastangomis sutvarkytas kelias link daugelio  lauksodiškių jaunystės  prisiminimais apipinto Užrio ežero. Patys savo jėgomis bendruomenės nariai tvarkė  parką, iškirto senus medžius, prie bendruomenės namų išklojo trinkelėmis automobilių stovėjimo ir pramogoms  skirtas aikšteles. Visi darbai atlikti ne projektinėmis, o savomis lėšomis. Tai  bendruomenės narių įnašai ir  parama gauta iš 2 proc. pajamų mokesčio. O dirbo veltui, organizuodami talkas.
Visi bendruomenės darbai surašyti pirmajame leidinyje „Čia mūsų namai, čia viskas gerai“, kurį šventės  organizatoriai padovanojo kraštiečiams ir jų svečiams.

Džiaugėsi lauksodiškių iniciatyvomis
Nuotaikingai švęsti kraštiečių susitikimą pakvietė jo vedėja Ryškėnų kultūros centro direktorė Romualda  Virketienė. Skambant Lauko Sodos kaimo bendruomenės pirmininko Justo Dapkaus atliekamam Lauko Sodos himnui „Čia  mūsų namai, čia viskas gerai“, aukure ugnį įžiebė Antanas Varkalis.
Nors kaimas tik 1936 metais gavo parapijos teises, jis žinomas jau 230, o gal dar daugiau metų, nes čia 1787  metais Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkai pastatydino medinę Lauko Sodos bažnyčią. Tad šio krašto  protėviai ir kapinaitėse besiilsintys artimieji prisiminti skambant Vytauto Kernagio dainai „Baltas paukštis“,  kurią atliko Fausta Sabaliauskienė. Kraštietė Irena Daubarienė pasidžiaugė sugrįžimu į tėviškę ir perskaitė naujausius posmus, pavadintus „Tikėjimo šviesa“. Gražiai įrėmintą eilėraštį ji perdavė bendruomenės pirmininkui.
Sugrįžusius ir čia savo gyvenimą kuriančius lauksodiškius pasveikino garbūs svečiai — Seimo nariai Rimantė  Šalaševičiūtė ir Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas,  Telšių rajono  savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, Tarybos narys Benediktas Šniaukas, Ryškėnų seniūnė  Gražina Sukurienė, Telšių miesto seniūnas, Ryškėnų kaimo bendruomenės pirmininkas Kazys Lečkauskas ir  Lieplaukės kaimo bendruomenės pirmininkas Vytautas Rumbutis.  
Svečiai džiaugėsi bendruomenės darbais, prasmingomis iniciatyvomis. Meras P.Kuizinas padėkos raštus įteikė  bendruomenės pirmininkui Justui Dapkui ir nariams Redai Vilčiauskienei, Antanui Varkaliui, Egidijui Jurkaičiui.  Ne pirmą kartą atvykstanti į Lauko Sodą Seimo narė R.Šalaševičiūtė stebėjosi teigiamais pokyčiais. Ją džiugina  kaimo žmonių susiklausymas, jų pastangos puoselėjant gražią aplinką, rūpinantis savo vaikų ateitimi.  Bendruomenei ji padovanojo istorinę Lietuvos vėliavą.  
Administracijos direktorius S.Urbonas padėkojo atkakliai savo tikslų siekiančiam bendruomenės pirmininkui Justui Dapkui, bendruomenės nariams Vaclovui Varkaliui, Juozui Rimgailai ir Sauliui Mileikiui.  Ryškėnų seniūnė G.Sukurienė įteikė padėkos raštus aktyviems lauksodiškiams Reginai Butvilienei, Dariui Pakalniškiui, Vytautui Rimkui, Arūnui Karečkai, už pagalbą ir rūpestį kaimo žmonėmis dėkojo seniūnaitei Onutei Kontvainienei.  Pasveikinęs į susitikimą atvykusius kraštiečius, Ryškėnų bendruomenės pirmininkas K.Lečkauskas linkėjo stiprybės naujiems darbams ir tapti ne tik rajono, bet ir Lietuvos geriausia kaimo bendruomene. Darniai  dirbančią Lauko Sodos kaimo bendruomenę sveikino ir kiti svečiai, o savo palinkėjimus užrašė kraštiečių šventės  „Čia mūsų namai, čia viskas gerai“ Garbės knygoje.

Atgimsta senos, kuriasi naujos tradicijos
Lauko Sodos kaimo bendruomenė atgaivino tradiciją rinkti gražiausiai tvarkomas sodybas. Šiemet vertinimo  komisija, kuriai vadovavo seniūnaitė O.Kontvainienė, aplankė vienuolika Lauko Sodos, Krėpštų, Mileikių ir kitų  kaimų sodybų. Nors apdovanotos tik keturios, bet, pasak vertintojų, visos sodybos vertos prizų. Ji pasidžiaugė  Janinos Valterienės sodyba, kuria rūpinasi vienos moterys, taip pat Dalios ir Nerijaus Lukauskų želdiniais.  Apdovanotos Linos ir Algirdo Butvilų, Ingridos ir Arvydo Butvilų, Reginos Rimeikienės sodybos, o dekoratyvia lenta „Gražiausia sodyba 2017 m.“ šiemet pasipuoš Krėpštų kaime gyvenančių ir ūkininkaujančių Liucijos ir  Antano Lidžių sodyba. Jiems įteikta iškaba „Gražiausia sodyba 2017“. Šios iškabos gamybą finansavo LR Žemės  ūkio ministerija pagal projektą „Lauko Sodos kraštiečių šventė „Čia mūsų namai, čia viskas gerai“.
Gražia tradicija, skatinančia jaunų šeimų ir jų narių įsijungimą į bendruomenės veiklą, turėtų tapti pažymėjimų  „Mano pirmoji kraštiečių šventė“ įteikimas. Pirmieji tokie pažymėjimai šiemet įteikti  jauniausiai gyventojai  — Ingridos ir Arvydo Butvilų dukrelei Gerdai. Taip pat pirmąja kraštiečių švente šiemet tapo dar trims  jauniesiems lauksodiškiams Nojui Taujanskui, Aronui Džiaugiui ir Edvinui Rėkašiui.
Iš gimtinės išvykęs, bet jos nepamirštantis  Danielius Valius irgi pratęsė tradiciją. Po sveikinimų, linkėjimų, miestelį sudrebino patrankos šūviai už Lietuvą, Žemaitiją ir Lauko Sodos gyventojus bei į savo tėviškę  sugrįžusius kraštiečius.
Šventės kulminacija tapo populiarios grupės „Vairas“ koncertas. Susirinkusieji į šventę kraštiečiai nepabūgo lietaus ir pritarė tiek senoms, tiek naujoms grupės dainoms. O vakaronėje liūdėti neleido atlikėjas Saulius Vilkas.
Renginio organizavimą finansavo LR Žemės ūkio ministerija, skirdama 1500 eurų įgyvendinti projektui „Lauko  Sodos kraštiečių šventė „Čia mūsų namai, čia viskas gerai““.