Daug kontrolės — mažai pasitikėjimo

Aidint Rugsėjo pirmosios skambučiams, į Telšių rajono švietimo įstaigas — mokyklas ir darželius — vakar susirinko mažieji ir jauniausi rajono gyventojai. Juos pasitiko pedagogai, kuriuos įprasta sveikinti su naujų mokslo metų pradžia. Ta proga „Kalvotoji Žemaitija“ kalbasi su Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimo pirmininke ZOFIJA JESINIENE.
Lina Dijokienė

— Su kokiomis mintimis Mokslo ir žinių dieną pasitiko tie, kurie kasdieniame darbe ne tik ugdo ar moko, bet ir gina pedagogų teises, atstovauja jų interesams?
— Artėjant Rugsėjo pirmajai, visų dėmesys paprastai nukrypsta į mokyklą, mokytojus. Laukia naujienų ir naujovių moksleiviai, mokytojai ir jų tėvai. Šie mokslo metai ilgėja dešimt dienų. Startuoja lytiškumo ir rengimo šeimai bei nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos. Tikimės naujovių ir atnaujintose ugdymo programose. Tai nauji iššūkiai pedagogams.
Ar tai pagerins ugdymo kokybę, sunormins moksleivių mokymosi krūvį? Nežinia. Ar mokymosi dienų skaičiaus padidinimas, nesukuriant modernios mokymosi bazės, neįvertinus ugdymo turinio dermės su brandos egzaminų užduočių turiniu, įvedus papildomai integruotus dalykus į ugdymo programas, užtikrins geresnę ugdymo kokybę? Klausimas retorinis…
Manau, kad mokytojui ir vėl reikės „verstis per galvą“, kaip visa tai įgyvendinti, aukoti savo asmeninį poilsio ar šeimos laiką papildomam ruošimuisi, nes nėra skirta tam nei daugiau finansavimo, nei ugdymo priemonių…
— Viešojoje erdvėje greitai išplito Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio mintis, kad mokytojai didesnio atlyginimo sulauks nebent tada, kai pagerės mokinių rezultatai. Koks profesinių sąjungų atsakas?
— Karštų viešų diskusijų sulaukėme po profesinių sąjungų ir Vyriausybės vadovo susitikime pasakyto vertinimo apie ugdymo kokybę. Apmaudu, kad mokytojas ir toliau yra nustumtas į pačią žemiausią poziciją…
Ar tikrai mokytojai dirba blogai, mokinių rezultatai tikrai prasti? Tai tuomet kaip paaiškinti moksleivių pasiekimus, kai pasaulinio lygio olimpiadose Lietuvos moksleiviai užima aukščiausias vietas, o kiek abiturientų išlaiko brandos valstybinius egzaminus gaudami 100 balų ir siekia universitetinio išsilavinimo užsienyje?
Lietuvos visuomenė yra nusivylusi švietimo sistema, kurios reformos neduoda lauktų rezultatų — nusivylusi Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) vadovavimu ir valstybiniu požiūriu į švietimą, mokytoją ir jaunos kartos ugdymu.
Jau 27–eri metai, kai vykdomos reformos, kurios daugiau primena revoliucijas, o ne evoliuciją. Pati sistema yra išfragmentuota. Dabar yra daug mokytojo darbo kontrolės ir dar šiokios tokios pagalbos, tačiau turėtų būti visiško pasitikėjimo mokytoju mechanizmas.
Siekiami tikslai turėtų būti branda — pasiekimai — pažanga. Dabar matuojame žinias, o kartais — sugebėjimus…
Mokytojai tapo nevykusių švietimo reformų įkaitais. Taupymo mašina iki pamatų sugriovė mokytojo ir mokinio individualumą.
— Pesimistinės gaidos. Logiška, kad kyla klausimas, o ką daryti, kad būtų kitaip?
— Šiuo metu baigiami švietimo sistemos šakos kolektyvinės sutarties procedūriniai derinimai. Tikimasi ją pasirašyti dar šį rugsėjį. Šis dokumentas bus labai svarbus visai švietimo ir mokslo bendruomenei, nes jo turinyje, be kita ko, bus įteisintos esminės nuostatos , kriterijai bei ilgalaikė pedagogų darbo užmokesčio programa. Vyksta derybos su ŠMM dėl naujo — etatinio apmokėjimo modelio. Profsąjungos lyderiai aktyviai dalyvauja LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete, svarstant naujus švietimo politikos pokyčius. Reikia priversti valdančiąsias institucijas pakeisti kryptį.
— Kokią regite švietimo situaciją Telšių rajone? Kaip čia sekasi socialinė partnerystė?
— Ir toliau mažėja vaikų skaičius rajone. Šiais mokslo metais sumažėjo aštuoniais komplektais. Mažėja ir bendras pedagogų skaičius. Tai statistika. Tačiau reikia paminėti, kad yra vykdoma ir struktūrinė pertvarka, steigiamos naujos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės, tenkinant visuomenės poreikius. Priimant Savivaldybės sprendimus, derinama su profesine sąjunga ir visomis interesų grupėmis.
—Ko norėtumėte palinkėti savo kolegoms?
— Mokytojai, nusimeskite nuo savęs atsakomybės kaltės jausmą. Jūs esate šviesuoliai ir Lietuvos PATRIOTAI. Stiprybės ir ištvermės Jums. Tėveliams ir vaikams priminsiu, kad mokymasis ir ugdymasis yra labai sunkus darbas… Dirbkime jį kartu.