Iškirsti iškirto, atsodinti — užmiršo?

Senojo vandentiekio vietoje — šunų prieglauda ir krematoriumas, o nupjautų medžių kelmus pakeis keturkojams skirtas kolumbariumas

Ne tik Telšiuose, bet jau ir kituose šalies miestuose kyla karštos visuomenės diskusijos dėl viešųjų želdinių likimo. Nuomonių esama plataus spektro: vieni visomis išgalėmis stengiasi išsaugoti senąjį žaliąjį miestų rūbą, kiti kaip įmanydami perša naują — modernų, išmanų, be sentimentų ar emocijų…
Lina Dijokienė

Sprendžia komisija
Ne kartą laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ rašyta apie Žemaitijos sostinės senuosius medžius: ir jų gailėtasi, ir dėl jų keliamos grėsmės gyventojų sveikatai, gyvybei ar turtui nerimauta. Kaip visada, regis, nugali šaltas išskaičiavimas: atėjo metas, paseno, susirgo, tenka atsisveikinti ir su tais medžiais galiūnais, be kurių, regis, miesto panorama nepilnavertė…
Tam, kad būtų surastas kompromisas tarp būtinybės ir norų sergėti, puoselėti, laikui atėjus, tinkamai atnaujinti miesto žaliąjį apdarą, yra sudaryta Telšių rajono Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija.
Jai vadovauja Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėjas Raimondas Račkauskas. Be jo, komisijoje dirba R.Račkausko kolegė, minėto poskyrio vyriausioji specialistė (ekologė) Kristina Jankauskienė, Kultūros skyriaus vedėja Eglė Macienė (lig tol buvusi Savivaldybės paveldosaugininkė), Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) Telšių rajono agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Alfredas Zaveckas bei Kultūros paveldo departamento Telšių skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Barysienė.

Pažadėjo — patiešijo?
Būtent vieno šios komisijos nario — aplinkosaugininko A.Zavecko išsakytas nerimas dėl medžių ir vėl paskatino sugrįžti prie miesto želdinių temos. Komisijos narys apgailestavo ne tiek dėl išduodamų leidimų medžius kirsti (anot jo, tam visada turįs būti rimtas pagrindas), kiek dėl to, kad nėra laikomasi kartu su leidimu išduodamo nurodymo atsodinti naujus medžius. Pasak A. Zavecko, jis žinąs daugybę atvejų, kai gyventojams ar organizacijoms leidžiama nukirsti medžius su sąlyga, jog tam tikras skaičius jų bus pasodinti, pavyzdžiui, Telšių miesto seniūno nurodytoje vietoje. Tačiau, kaip teigė A.Zaveckas, iš pokalbio su Telšių miesto seniūnu jis supratęs, kad retas kas vykdo tas sąlygas, mat seniūnas tegalėjo prisiminti vos kelis tokius interesantus, kurie teiravosi, kur galėtų jie savo įsipareigojimus įgyvendinti.
Beje, sprendžiant pagal vieną minėtos komisijos sprendimą, ne tik gyventojai, bet ir pati Savivaldybės administracija nesilaiko nurodymų. Štai prieš duodant leidimą iškirsti nemažą dalį Oskaro Goeldnerio (telšiškių anksčiau Juoduoju vadinto) skverelio senųjų medžių, tame pat rašte buvo akcentuota: „Komisija nustatė, kad, pašalinus medžius, bus gamtai padaryta žala, todėl pašalintųjų medžių vietoje reikia atsodinti naujus, atitinkamos rūšies, sertifikuotus medelius.“ Komisijos nurodymu, darbai turėjo būti atlikti dar 2017 m. pavasarį. Tačiau įžengiant į rudenį atliktas tik vienas darbas — per vasarą sodriai ir vešliai sužaliavę senųjų medžių kelmai apnuoginti, visos ataugos pašalintos.

Reikalinga kontrolė
„Žinoma, kad senus, pavojingus medžius reikia pjauti. Tačiau nupjovus nereikia manyti, kad darbas baigtas. Reikia iškart pašalinti kelmus, paruošti vietas, kad būtų galima tais pačiais metais pasodinti tose pačiose vietose naujus ir kokybiškus medžius. Medžių amžius ilgas, jiems užaugti reikia daug metų, tad būtina laiku atsodinti. Labai bijau, kad Telšiuose mėgstama delsti. Ateis ruduo ir vėl bus pramiegota. Man skauda širdį, kodėl pernai išpjovėm medžius, o pavasarį nė vieno nepasodinom“,— entuziastingai kalbėjo aplinkosaugininkas.
A.Zaveckas tikino, kad Telšių rajono savivaldybė negalėtų dangstytis lėšų trūkumu, nes pinigų želdiniams atkurti privalo būti ir, jo žiniomis, yra. Be to, aplinkosaugininko nuomone, reikėtų reikliau žiūrėti ir į naujai pasodintų medelių kokybę, jų prigijimą. Galbūt net pareikalauti iš medelynų ir tam tikrų garantijų bei reikalauti jų laikytis.

Sodins dar šiemet
Paprašyta pakomentuoti A.Zavecko išsakytus priekaištus, Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyriausioji specialistė (ekologė) Kristina Jankauskienė pasirėmė skaičiais. Anot jos, 2016 m. išduoti 149 leidimai kirsti medžius, o 2017 m. — 107 leidimai. Kiek vėliau specialistė patikslino: 2016 m. išrašyta leidimų šalinti 828 medžiams, nurodyta atsodinti 241 medį. 2017 m. išrašyta leidimų 301 medžiui šalinti, nurodyta atsodinti 75 medžius.
„Norime atkreipti dėmesį, kad ne visais atvejais privaloma atsodinti medžius (pavyzdžiui, kertant išpuvusius, nudžiūvusius, pažeistus puviniu, pagal projektą vykdant susisiekimo statybas, augančius apsaugos zonose, kuriose neturi augti ir t.t.), todėl skaičiais vertinant atsiranda labai didelis atotrūkis tarp kertamų ir atsodinamų medžių. Kiek medžių buvo atsodinta, tokio skaičiaus neturime, bet kad dalis jų yra atsodinta, tai tikrai taip. Leidime nurodoma sąlyga atsodinti želdinius nuosavame žemės sklype arba valstybinėje žemėje seniūno nurodytoje vietoje, daugiabučiams namams dažniausiai nurodoma daugiabučių namų teritorijose, juridiniams asmenims nurodoma atsodinti valstybinėje žemėje“,— teigė K.Jankauskienė.
Ji nurodė, kad želdinių atsodinimo kontrolę vykdo Telšių rajono savivaldybės administracija. Pasak specialistės, Savivaldybė dėl sąlygų nesilaikymo nieko nėra nubaudusi. K.Jankauskienė patikino, kad jei leis oro sąlygos, dalis pernai ir šiemet nukirstų medžių bus atsodinti dar šį rudenį. Lėšų tam tikslui bus skiriama iš Telšių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.