Netvarkos — nors vežimu vežk

Vasarą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba parengė ataskaitą „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei valstybės ir Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo audito rezultatų“.

Alvydas Ivoncius

Neteisėtai nutraukė sutartį
Kontrolierių patikrinimas parodė, kad anaiptol daug kas netvarkoje Savivaldybės administracijoje, kitose Savivaldybės įstaigose bei įmonėse.
Apstu apsileidimo dėl keleivinio transporto veiklos ir paslaugų teikimo organizavimo. Kaip ne kartą rašėme, UAB „Telšių autobusų parkas“ būklė buvo tarsi dirbtinai bloginama: įtartinai mažai gauta už parduotą gamybinę bazę Luokės gatvėje, nupirktas per milijoną litų kainavęs turistinis autobusas, kuris kursuoja įprastais tarpmiestiniais maršrutais ir vargiai atsipirks. Maža to, nuomojamame pastate įmonė netgi investavo.
„Telšių autobusų parkas“ pavėžėdavo į mokyklas moksleivius. Tačiau valdantieji sumanė šią paslaugą iš įmonės atimti. Kuriozas: neva moksleivių pavėžėjimas buvo nuostolingas. Taip iš įmonės atimta svarbi veiklos dalis, davusi svarių pajamų. Ir atimta, pasirodo, neteisėtai. Štai minėtoje ataskaitoje kontrolieriai rašo: „Savivaldybės administracija, nepasibaigus sutarties su vežėju UAB „Telšių autobusų parkas“ galiojimo terminui, be teisinio pagrindo nutraukė 41 maršrutą iš 59 buvusių“. Ir, aišku, tuos maršrutus Savivaldybė ėmė ir išnuomojo privatininkui. Jam, matyt, vežti mokinukus nenuostolinga.

Permokėjo tūkstančius eurų
Bet ir tam pačiam „Telšių autobusų parkui“ Savivaldybė žėrė pinigėlius, anot kontrolierių, neretai be teisinio pagrindo: nebuvo sudaromi atskiri susitarimai dėl maršrutų. Todėl neteisėtai sumokėta keli tūkstančiai eurų.
Audito metu nustatyta, kad moksleivių pavėžėjimui buvo sudarytos trišalės sutartys tarp kai kurių mokyklų, Savivaldybės administracijos ir UAB „Mažeikių autobusų parkas“. Toji įmonė pasirinkta, aplenkiant viešojo pirkimo procedūras.
Palaida bala aptikta, apskaičiuojant vieno kilometro ridą ir mokant kompensacijas. Todėl 2016 metais dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (o kalti Savivaldybės administracijos klerkai), Savivaldybė neteisėtai sumokėjo 7687 eurus. Be to, dar neteisėtai priskaičiuota 5157 eurai kompensacijų vežėjams. Kontrolieriai priėjo išvados: „Galima teigti, kad Savivaldybė neekonomiškai ir neteisėtai naudojo lėšas, skirtas mokinių pavėžėjimo į mokyklas arba iš jų (arba važiavimo išlaidų kompensavimui)“.

Dosnios įstaigos
Kontrolierių ataskaitoje rašoma, kad Nevarėnų ir Žarėnų pagrindinės mokyklos, vaikų lopšeliai-darželiai „Berželis“, „Eglutė“, „Mastis“, „Nykštukas“, „Saulutė“, „Žemaitukas“, „Raudonkepuraitė“ ir Upynos vaikų darželis 2016 metais neatlygintinai leido maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms naudotis savo įstaigų turtu.

Pinigai išleidžiami nepagrįstai
Pasirodo, Savivaldybės administracijos specialistai nesugeba ne tik stogo ploto apskaičiuoti (Civilinės metrikacijos „auksinio“ stogo istorija), neįstengia pamatyti ne tokios, kaip reikalauta, pastatytos Žemaitės gimnazijos stadiono tvoros, bet dargi jiems per sunku kontroliuoti sutarčių vykdymą. Tiesa, kontrolieriai nieko nerašo, kaip buvo nevykdoma „Telšių autobusų parko“ sudaryta pastato ir teritorijos nuomos sutartis (negi įgelsi įtakingiems vietinės reikšmės veikėjams?), tačiau ėmė ir pastebėjo štai ką.
Pasirodo, miesto vaizdo stebėjimo kameros eksploatuojamos be teisinio pagrindo. Štai su UAB „Telekonta“ vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir remonto sutartis, pasirašyta 2012 metų gegužę, galiojo iki tų metų pabaigos ir vėliau nebuvo pratęsta. Tačiau paslaugos vėliau buvo teikiamos ir už jas atsiskaitoma pagal negaliojančią sutartį.
Lygiai taip pat pasibaigusios sutartys dėl naudojimosi šviesolaidinėmis skaidulomis su UAB „Andernetas“. Kontrolieriai teigia: „Nustačius aukščiau nurodytus neatitikimus ir teisės aktų nesilaikymo atvejus, paslaugos ir toliau yra perkamos ir biudžeto asignavimai minėtoms funkcijoms įgyvendinti naudojamos neteisėtai, neekonomiškai ir neefektyviai“.
Lyg maža to, pasirodo, anot kontrolierių, Savivaldybė neteisėtai skyrė 42,7 tūkst. eurų VšĮ „Germanto vila“ ir 25,6 tūkst. eurų Menų inkubatoriui.

1 Komentaras

  1. Kas svarbiausiai nuo to niekas nesikeičia. Na ir kas kad nustatė? Kam nuo to geriau ar blogiau? Rinkėjai kaip avys, jiems kas gražiau pakalbės už tą ir balsuos ir viskas bus kaip buvę.

Komentarai nepriimami.