Knygų mugėje — su Žemaitės rankraščiu ir galybės leidinių šnaresiu

Mokytojų dienos išvakarėse Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius surengė knygų mugę.

Algirdas Dačkevičius

Spalio 4-ąją, prieš 11 valandą, kai buvo atidaryta knygų mugė bibliotekos pirmajame aukšte, kur įsikūrė net vienuolika mūsų šalies leidyklų atstovų, pristatę vertingiausias knygas, šurmuliavo pedagogai, kultūros darbuotojai, bibliofilai,— visi tie, kam svarbus grožinės literatūros žodis.
Renginį pradėjo ir visus jo dalyvius pasveikino bibliotekos direktorė Jolanta Sutkutė, po to gražiai žemaitiškai prabilo lopšelio-darželio „Mastis“ auklėtiniai Gytė Vavilovaitė ir Grantas Abromavičius, kuriuos paruošė auklėtoja Janina Jankauskienė.
Nuotaikingai bendravo į mugę atvykę rašytojai — poetas ir leidyklos „Kauko laiptai“ vadovas Viktoras Rudžianskas, vaikų rašytojas Vytautas Račickas ir telšiškis poetas Vytautas Stulpinas, skaitytojams pristatę savo knygų.
Mugėje surengta Vilniaus universiteto bibliotekos diena. Skaitykloje gausiai susirinkusiems telšiškiams bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė pristatė Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorę Nijolę Klingaitę-Dasevičienę, kuri supažindino su svarbiausiais istorinės bibliotekos, kuri 2020-aisiais švęs savo 450-ąjį jubiliejų, darbais ir laukiančiais iššūkiais. Kita viešnia Kamilė Kalibataitė atskleidė, kaip buvo spaudai rengiamos Kristijono Donelaičio „Metų“ ir Martyno Mažvydo „Katekizmo“ faksimilės. Telšiškiai galėjo savo rankomis jas paliesti ir pavartyti. Tuo pačiu pasidžiaugta, kad skaitykloje eksponuojamas dailininko ir bibliofilo Alfredo Jonušo kolekcijos „Katekizmo“ fotografuotinis leidimas.
Viešnios mūsų bibliotekai padovanojo vertingų leidinių ir Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų įrėmintos nuotraukos kopiją.
Telšiškių dėmesį prikaustė paroda „Telšių krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“. Apie juos pasakojo Rankraščių skyriaus bibliotekininkas Paulius Bagočius. Ypač įdomu buvo pamatyti rašytojos Žemaitės rankraštį. Paroda tądien tęsėsi iki 18 valandos, o vėliau iškeliavo į Vilnių. Tai buvo išskirtinė proga prisiliesti prie gilios mūsų krašto kultūros istorijos ir rašytinio palikimo lobių.
Po iškilmingo ceremonialo „Mokytojas šviesulys 2017“, kuris surengtas Žemaitės dramos teatre, telšiškiai vėl buvo pakviesti į bibliotekos skaityklą, kur pristatyta profesorės Viktorijos Daujotytės ir dailininkės Eglės Čėjauskaitės-Gintalės knyga „Žemaitijos balsai ir daiktai“. Kadangi profesorė negalėjo dalyvauti, tai už abi teko kalbėti dailininkei. Gražia žemaitiška tarme nedidelį tekstą iš knygos paskaitė pristatyme dalyvavusi Eglės mama Vida Čėjauskienė.
Diena jau slinko į pavakarę, kai 17 valandą buvo pristatyta Liutavaro L.Algmino biografinė prisiminimų knyga „Samogitia — mea patria“ (Žemaitija — mano tėvyne).
Po teatralizuotas knygų mugės uždarymo iš Telšių išvykdamas leidyklos „Kauko laiptai“ vadovas ir poetas Viktoras Rudžianskas pastebėjo: „Telšiškiai — šaunuoliai. Jie rinkosi pačias vertingiausias leidyklos knygas“.