Politikai ir Etikos komisija veržiasi pagarsėti pasaulyje

Savivaldybės tarybos Etikos komisija, kaip ir praėjusią kadenciją, taip ir šią, manytume, veikia tuo pačiu valdančiųjų arba jiems naudingų politikų mundurų skalbimo principu.

Alvydas Ivoncius

„Nejuokinkit čia žmonių…“
Komisija senokai narplioja Savivaldybės tarybos Darbo partijos frakcijos nario Vytauto Rakicko pasakytus teiginius dėl Ūkininkų sąjungos Telšių rajono skyriaus kai kurių narių veiklos. Būtent to skyriaus nariai ir apskundė politiką Etikos komisijai. Praėjusiame posėdyje V.Rakickas buvo įpareigotas pateikti savo teiginius patvirtinančius dokumentus. Užuot tai padaręs, šią savaitę įvykusiame posėdyje jis samprotavo, kad ne Etikos komisijos reikalas nagrinėti Ūkininkų sąjungos Telšių rajono veiklos aspektus. Skundo autoriams atstovavęs teisininkas Alvydas Jokšas sakė, kad V.Rakickas nepateikė jokių naujų dokumentų, pagrindžiančių jo teiginių teisingumą. V.Rakickas atkirto esą jo teiginius galėtų patvirtinti bent dvidešimt Ūkininkų sąjungos Telšių rajono skyriaus narių, tačiau kažkodėl jis nė vieno į posėdį nepasikvietė.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 79