Šilumos ūkio perėmimas: klausimų daugiau nei atsakymų

Kaip ne kartą rašėme, Savivaldybės tarybos sudaryta darbo grupė dėl miesto šilumos ūkio nagrinėjo galimybes: skelbti dar vieną nuomos konkursą, pratęsti sutartį su UAB „Litesko“, perimti šilumos ūkį. Regis, darbo grupė nebenori svarstyti naujo nuomos konkurso. Deja, kol kas darbo grupė, nors ir veikia pusmetį, nėra sukūrusi aiškių šilumos ūkio perėmimo ar sutarties su dabartiniu nuomininku pratęsimo modelių.

Alvydas Ivoncius

Konkurse niekas nedalyvavo
Kartą Savivaldybė inicijavo šilumos ūkio nuomos konkurso paskelbimą. Tačiau niekas nedalyvavo, net „Litesko“. Mat viena konkurso sąlygų buvo perimti beveik milijoną eurų investicinės skolos, kurią reikėtų grąžinti UAB „Litesko“. Toks skolos perėmimas reikštų, kad naujas nuomininkas mažiausiai penkerius metus dirbtų … veltui — negaudamas pelno. Jį tektų skirti sumokėti investicinei skolai UAB „Litesko“. Panašu, ši bendrovė taip pat nenorėjo dalyvauti konkurse: kokia prasmė perimti iš Savivaldybės valdomos įmonės „Telšių šilumos tinklai“ skolą ir … pačiai sau ją grąžinti iš pelno bei dirbti veltui.
Telšių rajono savivaldybės ir UAB „Litesko“ sudaryta sutartis dėl miesto šilumos ūkio nuomos bei modernizavimo baigėsi 2015 metais. Atskiru Savivaldybės tarybos patvirtintu susitarimu „Litesko“ miesto šilumos ūkį valdo laikinai, kol arba pati Savivaldybė perims ūkį, arba ras kitą nuomininką. Arba, žinoma, bus nuspręsta pratęsti sutartį su „Litesko“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 97 (10009)