Žemaitijos sostinė tapo skambančiu miestu

Kariljono atidarymo iškilmės.

Artėjant didžiosioms metų šventėms, septynių kalvų miestas ne tik nušvito vaiskiausia šviesa, bet ir suskambo karališkojo instrumento — kariljono — garsai. Nuo šiol varpų skambesys džiugins kiekvieno praeivio ausį ir vilios pasiklausyti nuostabiausių melodijų.

Unikali idėja
Ypatingu sumanymu ant Telšių kultūros centro pastato sienos įrengti kariljono varpus telšiškius pradžiugino architektas, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius Algirdas Žebrauskas. Jis — kariljono sumanytojas, projekto autorius, rinkimo ir įkurdinimo darbų ant Telšių kultūros centro fasado autorius. Kariljono varpų, išlietų Nyderlanduose, atidengimo švente baigtas Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus ir pasitinkamas Nepriklausomos Lietuvos šimtmetis bei artėjantys Žemaitijos metai 2019–aisiais, kai minėsime jos vardo 800 jubiliejaus iškilmes. Magiškas septynetas ir vėl lydi Telšius — tai septintasis kariljonas visoje šalyje.
Šventų Kalėdų žinios išklausyti susirinko šimtai miestelėnų ir svečių. Į renginį atvyko Seimo nariai (Laikinosios Žemaičių grupės nariai), dvasininkai, Telšiams nusipelnę ir miesto vardą garsinantys žmonės: Garbės piliečiai, medikai, mokslininkai, verslininkai ir tiesiog namo, į gimtinę, sugrįžę telšiškiai.

Eglučių alėja
Šventinė diena prasidėjo eglučių alėjos įrengimu bei kalėdinių eglučių puošimu ant Katedros aikštės laiptų. Kone dešimtmetį šią eglučių alėją puošė miesto ir rajono mokyklos: kūrė idėjas, gamino žaislus. Šiemet tai padarė jų tėveliai, seneliai ir draugai: Telšiuose veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, šeimos.
„Katedros aikštėje ant laiptų iškilo tradicinė kalėdinių eglučių alėja, džiuginsianti mus visą likusį šventinį laikotarpį. Pasigirdus pirmiesiems varpų dūžiams, bus įgyvendinta žavesiu ir kalėdine dvasia alsuojanti, žiemos paslaptimi apgaubta idėja“,— kalbėjo Telšių rajono meras Petras Kuizinas.
Kalėdinių eglučių alėjos atsiradimu rūpinosi Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyrius bei Telšių kultūros centras. Prisidėjusius prie tradicijų tęsimo sveikino Kultūros skyriaus vedėja Eglė Macienė, vyr.specialistė Eglė Barčauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Indra Mileškienė, Jaunimo reikalų koordinatorė Jolita Stanevičienė. Miško fėjos personažas — Telšių kultūros centro režisierės Agnės Jakavičiutės vaidmenyje. Eglutes puošusiems kolektyvams įteiktos šventinės dovanos, o kiekvieną jų papuoštą eglutę žymi burbulas su organizacijos pavadinimu.
Šventiniame šurmulyje laiko atrado prasmingiems darbams net 16 įstaigų ir organizacijų, padabinta arka ir eglutės su kiekvienos organizacijos kūriniais. Padėką už puoštas eglutes organizatoriai reiškia: Žemaičių muziejui „Alka“, Telšių teritorinei darbo biržai, Telšių Naujamiesčio mokyklai, Telšių maltiečių dienos centrui, UAB „Eigirdžių agrofirma“, Telšių „Germanto“ progimnazijai, UAB „Skinta“, AB „Šiaulių bankas“ Telšių klientų aptarnavimo centrui, Kredito unijai „Germanto lobis“, VĮ „Kelių priežiūra“ Telšių padaliniui, Jaunųjų samariečių vaikų dienos centrui, Telšių lopšeliui–darželiui „Eglutė“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Telšių „Kranto“ progimnazijai, Modernaus muzikinio lavinimo mokyklai Telšiuose „Conmusica“, Telšių dienos centrui.

Vakaro iškilmės
JE Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui palaiminus prakartėlę ir susirinkusią bendruomenę, Katedros aikštėje įsižiebė eglė, nušvito eglučių alėja. Renginį organizavo Telšių Žemaitės dramos teatras, šventės režisierė — Laimutė Pocevičienė, kariljono atidengimo iškilmes vedė Telšių Žemaitės dramos teatro režisierius Donatas Žilinskas, Vaikų ir jaunimo tetaro studijos SAVI aktorės Emilija ir Elija.
Kariljono atidengimo ceremoniją pradėti pakviesti Telšių rajono meras Petras Kuizinas, architektas Algirdas Žebrauskas, varpus pašventinti paprašyta vyskupo Kęstučio Kėvalo. Jis sukalbėjo maldą ir palaimino kariljoną. Žemaitijos širdyje pasigirdo karališkojo instrumento skambesys. Kariljonininko, pianisto, klavesinininko profesoriaus Stanislovo Žilevičiaus rankose 23 varpų muzika virto į harmoningą melodiją.
Telšių meras Petras Kuizinas džiaugėsi ir dėkojo už dovaną Telšiams, įteikė tvirtą žemaitišką padėką prof. Algirdui Žebrauskui. Padėkos ir sveikinimo žodį taręs profesorius ypatingai dėkojo visiems rėmėjams, papasakojo, kokius darbus teko nudirbti, kol Telšių kultūros pastato sieną papuošė kariljonas. Idėjos autorius pasidžiaugė, kad toks jis — bene vienintelis visoje Žemaitijoje.
Ant pakylos pakviestas Žemaičių draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius. Perskaitytas mažojo 23 varpų „Žemaitijos kariljono“ perdavimo aktas ir įpareigojimas bei prašymas Telšių rajono savivaldybei įrengti plokštę, skirtą rėmėjams padėkoti, sukurti, įgyvendinti medžiagoje ir sumontuoti virš kariljono skulptūrinį Žemaitijos herbą, taip baigiant visą meninį sumanymą.
„Šventų Kalėdų žinios“ renginyje pasirodė Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras, šokių studija „Spindulys“, Telšių kultūros centro choras „Žemaičiai“, Vaikų ir jaunimo studijos SAVI aktoriai, atlikėja Ernesta Dargužienė ir Inos Levickienės bei Lauros Gedvilaitės vadovaujama šokių studija, muzikavo Dalia Pleškienė, Rima Bomblauskienė, Liubovė Surblienė. Telšių kultūros centro ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato languose įsižiebė švieselės–atvirukai, kur pasirodė atlikėjai.

Padėka varpų rėmėjams
Už prisidėjimą ir finansinę paramą idėjai virsti materija padėkota varpo globėjams: 1973 m. Žemaitės gimnazijos abiturientų laidai (Vidai Šilienei ir bendraklasiams), Elenai ir Stanislovui Jurkams, Vladimirui ir Eugenijui Misiūroms, Lietuvos Respublikos Seimo Žemaičių parlamentinei grupei (pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė), Stefanijai ir Vasilijui Achunovams, Vaidai ir Linui Siraštanovams, Reginai ir Sigitui Daugnorams, Alvydui ir Nerijui Žebrauskams, Aldonai ir Algirdui Žebrauskams, gydytojams (Irenai Skernevičiūtei, Virginijai Vitkauskienei, Antanui Gudauskui, Sigitui Kakčiui, Stefai Naujokienei, Almai Vitkienei, Violetai Grikšienei), Daivai ir Rolandui Mažonams bei Andriui Daciui, Mildai, Mangirdui, Mindaugui, Mantui ir Jonui Mušauskiams, Reginai ir Vytautui Barsteigoms bei Rimai ir Rimui Radavičiams, Alinai, Juozui, Monikai, Kotrynai Valužiams, Valdui, Eligijai, Arnui, Aistei, Laimai, Vyčiui Knystautams, UAB „Žemaitijos keliai“ kolektyvui, Žemaičių bajorų draugijai, Stanislovui Kasparavičiui, Telšių rajono savivaldybei, UAB „Workman“ ir „Penhaus“ AB (Pangus AB), Vilniaus klubui, Edmundui Armoškai, Henritai ir Vaclovui Kontrauskams, architektui Leonardui Vaičiui (penkių varpų globėjui), architekto Gedimino Baravyko fondui (Birutei Jakubauskienei), architekto Algimanto Zavišos fondui (Ramunei Staševičiūtei).
Taip pat padėkota už bendradarbiavimą vertėjai Elei Kakanauskienei, ŽDK finansininkei Sigitai Dacienei, Telšių muzikos mokyklos direktoriui Antanui Kontautui, floristei Birutei Lekavičiūtei, Telšių moterų LIONS klubui, UAB „Pitlius“, laikraščiams „Telšių žinios“, „Kalvotoji Žemaitija“, „Penktadienio žemaitis“, naujienų portalui „Regionų naujienos“. „Šventų Kalėdų žinią“ skelbti taip pat padėjo Telšių rajono savivaldybė, Telšių miesto seniūnija, Žemaičių draugija, Telšių vyskupija ir Šv. Antano Paduviečio katedros bendruomenė.
Padėkos žodį prisidėjusiems prie šventinės dvasios tarė Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas. Sušalusieji viso renginio metu kviesti pasivaišinti arbata ir pyragaičiais parapijos namuose, kuriais pasirūpino Telšių moterų LIONS klubas, apsilankyti Telšių kultūros centro fojė Telšių menų inkubatoriaus rezidentų suorganizuotoje „Kalėdinėje mugėje“. (Telšių kultūros centro inf.)