Reformuojami teismai: teisingumas žmonėms taps prieinamesnis

Paskutiniaisiais praėjusių metų mėnesiais šalies teismams buvo intensyvių darbų metas — ne tik nagrinėjamos bylos, bet ir diegiamos teismų administravimo naujovės — rengiamasi teismų reformai, kurią įgyvendinus nuo 2018 metų sausio 1 dienos šalyje veiks 22 teismai vietoj funkcionavusių 62.
Pasak Teisėjų tarybos pirmininko Rimvydo Norkaus, pasirengimas reformai vyko sklandžiai, ir 2018-uosius metus teismai pasitinka su aukštesne darbo kokybe, efektyvesniu žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymu, lengvesnėmis galimybėmis gyventojams kreiptis į teismą ir greitesniu bei pigesniu teismo procesu.
Įgyvendinus teismų reformą, vietoj 49 apylinkių teismų liks 12 apylinkės teismų su 4–5 padaliniais (vadinamais teismo rūmais), vietoj 5 apygardų administracinių teismų veiks 2 apygardų administraciniai teismai. Teismai ir toliau veiks tose pačiose vietovėse ir patalpose, tačiau jie bus administruojami iš keliolikos pagrindinių centrų.
Po reformos liks Vilniaus miesto, Vilniaus regiono, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Plungės, Tauragės, Telšių ir Utenos apylinkių teismai.
„Maži teismai bus prijungiami prie kitų teismų, vietoj veikusių atskirų teismų bus steigiami teismų padaliniai — teismų rūmai. Pavyzdžiui, po reorganizavimo Pakruojo rajono apylinkės teismas, kuriame dirba 3 teisėjai, vadinsis Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmais“,— sako teisingumo ministrė Milda Vainiutė.
Asmenys dėl tokio reorganizavimo nepatirs nepatogumų, nes, skirstant bylas, nagrinėtinas žodinio proceso tvarka, bus atsižvelgiama į įstatymuose įtvirtintas teritorinio teismingumo taisykles. Rašytinio proceso tvarka nagrinėtinos bylos bus skirstomos bendrai visiems apylinkės teismą sudarantiems teismo rūmams.
Nuo šių metų kreiptis į teismą žmogui taps dar paprasčiau – kreipdamiesi į apylinkės teismą gyventojai galės patys pasirinkti, kuriame apylinkės teismo filiale (teismo rūmuose) teikti teismo procesą pradedančius dokumentus.
„Pavyzdžiui, žmogus gyvena Palangos mieste, o jo byla turi būti narinėjama Kretingos teisme. Pernai jis turėjo vykti į Kretingos teismą ir ten priduoti reikalingus procesinius dokumentus, o šiemet jis galės tai padaryti savo miesto teisme. Jo pateikti dokumentai teismų sistemos resursais bus pristatomi į tą teismą, kuris bylą nagrinės“,— aiškina R.Norkus.
Teismų reforma užtikrins ir mažesnį atstumą tarp teismo ir proceso dalyvių — nuo šių metų, atsižvelgdamas į proceso šalių gyvenamąją vietą ir galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose, teisėjas turės teisę bylos nagrinėjimą perkelti į bet kuriuos to paties apylinkės teismo rūmus ar kitas patalpas. „Taip bus praplečiamos galimybės greičiau išnagrinėti bylą, taupomos teismo proceso dalyvių lėšos“,— apie naudą piliečiams pasakoja pirmininkas.
R.Norkaus teigimu, teismų lankytojai nuo šių metų turėtų pajusti ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą: „Teismuose diegiant gerosios vadybos principus, bus nustatyti bendri teismo klientų aptarnavimo, bylų duomenų valdymo standartai, tai sudarys sąlygas aukštesnei klientų aptarnavimo kokybei teismuose.“
Teismų reforma siekiama užtikrinti ir sklandesnį teismo procesą. Tikimasi, jog naujovės leis suvaldyti bylų srautus visuose šalies teismuose — atsiradus galimybei perduoti bylas nagrinėti teisėjams iš vienų į kitus teismo rūmus, bus suvienodintas teismo rūmų darbo krūvis. Be to, po reformos įgyvendinimo teismų veiklos teritorijos sutaps su policijos ir prokuratūros centrinių padalinių teritoriniu išdėstymu — taip bus panaikinti organizaciniai bylų nagrinėjimo trukdžiai.
„Praktika rodo, jog šiuo metu didieji šalies teismai lėšas panaudoja efektyviau nei mažieji — sudėjus kelių teismo rūmų padalinių lėšas ir jas valdant centralizuotai, lėšos bus panaudojamos efektyviau“, – efektyvesnio teismų išteklių panaudojimo planus pristato R.Norkus.
Pasak pirmininko, sumažinus administravimui skirtas išlaidas, atsiras galimybių teismams nupirkti trūkstamos kompiuterinės įrangos, skirti lėšų teismo patalpoms renovauoti, bus optimizuotas lėšų panaudojimas teismo personalo darbo užmokesčiui, sudarytos sąlygos į teismus pritraukti kvalifikuotus savo srities profesionalus. („KŽ“ inf.)