Religinės tematikos paveiksluose — nuoširdus sentimentalumas ir tvirtas tikėjimas

Menininkė Živilė Bikinaitė-Mimgaudienė prie paveikslų, iliustruojančių maldą „Tėve mūsų“.

Dar pirmojoje savo personalinėje darbų parodoje, surengtoje Plungės Žemaičių dailės muziejuje (Oginskių rūmuose), pristatydama savo darbus, iš Plungės kilusi, dabar Telšiuose gyvenanti menininkė Živilė Bikinaitė-Mimgaudienė save vadino romantiškai sentimentalia, jausminga, vertinančia stabilias vertybes. Kita paroda — šįkart jau religinės tematikos paveikslų — surengta Žemaitijos sostinėje Dievo namuose — Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Mažojoje) bažnyčioje.

Lina Dijokienė

Maldos namuose — paroda
Visą sausį, iki vasario pradžios, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Mažojoje) bažnyčioje galima aplankyti čia eksponuojamą dailininkės Živilės Bikinaitės-Mimgaudienės paveikslų parodą. Maldos namų aplinka ir menininkės sukurti religinės tematikos paveikslai tarsi vienas kitą papildantis vienis.
Į netradicinės parodos Žemaitijos sostinėje atidarymą Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje susirinko ne tik Ž.Bikinaitės-Mimgaudienės artimieji, bičiuliai, bet ir gausus tikinčiųjų bendruomenės bei dvasininkų būrys.
„Šiandien mūsų klubo bendruomenėje — didžiulė šventė! Mūsų klubo narė, šiųmetės valdybos narė ir sekretorė Živilė Bikinaitė-Mimgaudienė Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje atidarė savo autorinę religinės tematikos parodą. Mišias laikė vyskupai JE Linas Vodopjanovas ir Kęstutis Kėvalas, dalyvavo gausi dvasininkų bendruomenė, kartu buvo ir mūsų klubui ypač artimas žmogus, Mažosios bažnytėlės puoselėtojas bei šių namų šeimininkas prelatas Juozas Šiurys. Apie Živilės parodą išgirsta daug puikių atsiliepimų ir puikaus įvertinimo iš specialistų. Menininkę sveikino jos artimieji, draugai, pažįstami, kolegos. Sveikiname ir didžiuojamės savo klubo nare, jos talentu, gebėjimu išjausti ir perteikti mintis ant drobės. Linkime sėkmės, svajonių išsipildymo ir naujų idėjų, nes raktas į kūrybinę laisvę — būtent šis didysis ir jau išsipildęs Živilės noras kažką bandyti, rizikuoti ir pažiūrėti, kas bus“,— džiaugėsi menininkės bendramintės, Telšių moterų LIONS klubo narės.

Paveikslai — dovanų
Improvizuotą menininkės darbų pristatymą po šv. Mišių koordinavo prelatas Juozas Šiurys. Jis priminė, kad pirmasis menininkės darbas religine tematika yra labai sėkmingas — ji Regioninės Telšių ligoninės koplyčioje nutapė Marijos atvaizdą. Prelatas priminė, kad ligoninės koplyčioje nuolat galima sutikti besimeldžiančiųjų, ir akcentavo, jog tai ir meno kūrinio jėgos ženklas: paveikslui jau padovanoti penki votai, tai esančios ligonių, besimeldžiančiųjų padėkos Dievo Motinai už suteiktas Dievo malones.
Prelatas susirinkusiesiems atskleidė, kaip gimęs sumanymas tapyti daugiau paveikslų religine tema: jiedviem kartu su Ž.Mimgaudiene grįžtant iš Teofiliaus Matulionio šventės Vilniuje, pasikalbėję, jog Mažajai bažnyčiai reikėtų Palaimintojo paveikslo. Iki tol bažnyčioje buvęs tik prastos kokybės popierinis darbas. Menininkė įsiklausė į prelato žodžius ir nuo šiol Mažojoje Telšių bažnyčioje, net ir pasibaigus parodai, liks jos nutapytų palaimintųjų T.Matulionio ir J.Matulaičio portretai. Be to, už nuolatinę globą ir palaikymą dovanos sulaukė ir pats prelatas — jam menininkė padovanojo nutapytą portretą.
Parodos atidaryme dalyvavęs ir šv. Mišias laikęs Panevėžio vyskupas L.Vodopjanovas susirinkusiesiems priminė T.Matulionio ir J.Matulaičio gyvenimų faktus, jų svarbą, pasidžiaugė menininkės talentu, linkėjo kūrybinės sėkmės.

Įgyvendino drąsius sumanymus
Monsinjoras Rimantas Gudlinkis atskleidė, kaip gimė kiti Ž.Bikinaitės-Mimgaudienės darbai. Jis priiminė, kad studijuodamas užsienyje ne kartą matė mažiesiems skirtas maldas, iliustruotas piešiniais. Dirbdamas su tikybos mokytojais, susidurdamas su tikybos pradžiamoksliu, dvasininkas įsitikino, jog mažiausiems tikintiesiems būtina ieškoti naujų formų, kaip padėti išmokti maldą, kaip atskleisti jos gelmę. Pamatęs ligoninės koplyčioje Ž.Bikinaitės-Mimgaudienės sukurtą darbą, suvokė menininkės talentą ir jai išdėstęs sumanymą — iliustruoti piešiniu maldą „Tėve mūsų“. „Žinoma, kad supratau, kad kai kuriuos maldos žodžius atvaizduoti piešiniu be galo sudėtingas dalykas“, — prisipažino monsinjoras, tačiau, anot jo, menininkė su iššūkiu susidorojo puikiai — ėmė ir nutapė dešimt šios maldos vaizdinių. Dėkodamas menininkei, monsinjoras parodė ir sukurtą didaktinę priemonę — lapelius su maldos žodžiais, kuriuos iš eilės sudėję prie atitinkamų paveikslėlių mažieji katalikai išmoks maldą.
Kanauninko Andriejaus Sabaliausko padrąsinta Živilė sukūrė didžiulį Marijos Sopulingosios paveikslą. Jį nuspręsta padovanoti senelių namams. Profesionalų žodį apie menininkės Ž.Bikinaitės-Mimgaudienės darbus, kūrybinį posūkį į religinę tematiką tarė VDA dėstytoja Zita Inčirauskienė. Anot profesorės, menininkės kūriniai yra labai nuoširdūs, moteriški, sentimentalūs. Telšių vyskupo K.Kėvalo nuomone, labai simboliška, kad paroda atidaryta prieš šv. Kalėdas, kai Dievas tapo žmogumi. „Jo atvaizdus matome bažnyčiose, bazilikose ir tai žmonėms teikia džiaugsmą. Paveikslai — tai durys į dangų. Menininkė ėmėsi drąsaus žingsnio — pavaizduoti maldą. Žiūriu į paveikslus ir sakau: tai didelė sėkmė. Dėkoju už meilės ir širdies dovaną“, — kalbėjo vyskupas.

Sesers dovana — teptukai
Gausus būrys sveikintojų džiaugėsi menininkės darbais ir sveikino su dar vienu sėkmingu kūrybos etapu. Sesers sėkme besidžiaugdama Jolanta Rupeikienė linkėjo savo dvynei neprarasti drąsos ir gerumo, nes tai padeda daryti gerus darbus. Parodos autorę pasveikino architektas profesorius Algirdas Žebrauskas, kraštietis Plungės rajono meras Audrius Klišonis, Plungės ligoninės direktorius Antanas Martusevičius, būrys draugų ir artimųjų. Kaip ir pirmajai parodai surengti Plungėje, taip ir šiai — Mažojoje bažnyčioje prireikė ne tik daug jėgų ir laiko, bet ir pačių artimiausių žmonių nuoširdaus palaikymo — būtent jiems Živilė Bikinaitė-Mimgaudienė skyrė šiltus padėkos žodžius. Parodos atidaryme, po šv. Mišių, menininkė nuoširdžiai padėkojo visiems, ją sveikinusiems, talkinusiems, geru ir gražiu žodžiu palaikiusiems žmonėms, gausiai susirinkusiai tikinčiųjų bendruomenei.

Apie menininkę
Menininkė Živilė Bikinaitė-Mimgaudienė gimė Klaipėdoje, augo Plungėje, gyvena Telšiuose. Kartu su savo seserimi dvyne Jolanta Rupeikiene baigė dabartinę Saulės gimnaziją Plungėje. 1994-1998 metais Ž.Bikinaitė-Mimgaudienė mokėsi Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje, įgijo gaminio dizainerės diplomą. Vėliau tęsė studijas (1999-2003 metais) jau Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete, tapo baldų dizainere. Menininkė su šeima gyvena Telšiuose, dirba interjero dizainere, yra Telšių moterų LIONS klubo narė.