Lietuva, telšiškiai Tau linki išlikti Geltonai, Žaliai, Raudonai!

Vasario 16-ąją Telšiuose nuo pat ryto vyko Atkurtos Lietuvos šimtmečio minėjimo iškilmės. Miestas visą dieną buvo nesibaigiančiame šurmulyje, renginys keitė renginį, džiugios akimirkos keitėsi viena po kitos.
Katedros aikštėje rinkosi septintojo Nepriklausomybės dienos paminėjimo žygio dalyviai (dalyvių buvo apie 200!), prie Durbės mūšio paminklo su trispalvėmis bei savo įstaigų, organizacijų vėliavomis būriavosi telšiškiai. Jie, priekyje lydimi raitųjų „Raitijos“ skautų, būgnininkų ir šaulių bei savanorių iškilmingoje eisenoje atskubėjo į Nepriklausomybės aikštę, kur laukė su trispalvėmis į skaičių 100 išsirikiavę kiti miestelėnai.
Vasario 16-osios minėjimo renginį vedė Telšių kultūros centro režisierė Alina Gintalienė ir garso režisierius Vaclovas Butkus. Skambant Vinco Kudirkos „Tautiškai giesmei“, kurią atliko Gintaro Vaitkaičio, Ernestos Dargužienės, Rūtos Kontautaitės ir Valdo Dargužio kvartetas, net iš 112 trispalvių išdėstytas skaičius 100 didingai iškilo aukštyn, kai tuo pat metu buvo keliamos trys vėliavos — Lietuvos valstybės, Telšių miesto ir Žemaitijos. Trispalvę kėlė Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, miesto vėliavą iškelti patikėta miesto seniūnui Kaziui Lečkauskui, o Žemaitijos — Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkui Andriui Daciui.
Po iškilmingos vėliavų pagerbimo ceremonijos sveikinimo kalbą sakė meras Petras Kuizinas, Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas. „Džiugu, kad tautos Laisvės dvasia gaji, gyva ir atkakliai puoselėjama ir šiandienos telšiškių, prasmingais darbais, originaliomis idėjomis, kilniais poelgiais garsėjančių ne tik Telšiuose, Žemaitijoje, Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“— kalbėjo rajono vadovas.
Telšių vyskupas JE K.Kėvalas pabrėžė, kad mes kiekvienas esame dalininkai didžios istorijos, kurios tąsa eina per mūsų gyvenimus. „Šiandien labai reikia mūsų širdžių nusiteikimo, to šeimyniškumo, kurį išgyvename šioje brangioje 100 metų Lietuvos laisvės minėjimo šventėje. Mums vėl reikia to dvasinio pakilimo, tos vienybės, kurios prašome himne, kad žydėtų, kad mus stiprintų“,— sakė vyskupas. „Atverčiame naują atkurtos Lietuvos šimtmečio puslapį. Signatarų priimtas sprendimas ir jų įmintos pėdos paliko takus. Linkiu, kad jų įminti takai nebūtų užpustyti ir būtų tęsiami, kad taip ryžtingai stovėtume dar ne vieną šimtą metų“,— sveikindamas Lietuvą su gimtadieniu, kalbėjo parlamentaras.
Po sveikinimo kalbų aikštėje nuaidėjo patrankų salvės, aikštėje grojo Telšių muzikos mokyklos orkestras, susirinkusius su šalies atkūrimo šimtmečiu sveikino A.Dacius ir po minėjimo pakvietė apsilankyti Vasario 16-osios renginyje Brėvikiuose prie dvaro, kur gyveno Nepriklausomybės akto signataras Stanislovas Narutavičius.
Lygiai vidurdienį Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje aukotos šv. Mišios, o joms įpusėjus, lygiai 12.30 val., pasigirdo bažnyčios varpai, skelbiantys momentą, kai prieš 100 metų buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas.
Po Šv. Mišių aukos Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta laikraščio „Telšių Žinios“ surinkta linkėjimų knyga „100 sveikinimų Lietuvai iš Telšių“ bei apdovanotos „Pagarbos vertos asmenybės“, už kurias daugiau kaip tris mėnesius balsavo žmonės. Valstybės vėliavomis, statulėlėmis ir gėlėmis apdovanoti: Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono meras Petras Kuizinas, Viešvėnų pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Petrauskas, Žarėnų klebonas Kęstutis Balčiūnas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas, Lauko Sodos bendruomenės pirmininkas Justas Dapkus, Degaičių seniūnas Antanas Kontrimas, Kegų seniūnaitė Alma Stalmokienė, neįgalų brolį slaugantis Andrius Rupeikis, ūkininkas Vytautas Kondratas.
Vakare Turgaus aikštėje visus švęsti Lietuvos atkūrimo šimtmečio organizatoriai pakvietė į koncertą, kur pasirodė Telšių miesto meno kolektyvai kartu su Egidijumi Sipavičiumi. Renginį vedė Telšių kultūros centro režisierė Agnė Jakavičiutė ir Telšių Žemaitės dramos teatro režisierius Donatas Žilinskas. Lietuvos Respublikos himną atliko patys mažiausi telšiškiai — vaikų lopšelių-darželių auklėtiniai. O jų būta net 100! „Idėją kas rytą giedoti LR himną sumanė Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ bendruomenė. Palaikydami šią iniciatyvą ir norėdami paskatinti sekti patriotiniu pavyzdžiu, nutarėme, kad, minint Lietuvos atkūrimo šimtmetį, „Tautišką giesmę“ atliks mūsų mažiausieji. Sumanymas pasiteisino su kaupu!“— džiaugėsi Telšių kultūros centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Linas Ulkštinas.
Ypač jautriu momentu, kai pasigirdo vaikų balsai, šalies himno pirmuosius akordus davė trimitininkas Darius Jurgutis, o kartu su šimtu mažųjų „Tautišką giesmę“ giedojo brolio ir sesutės — Rapolo bei Rusnės — duetas. Visus šimtą giedorėlių saldžiomis trispalvėmis dovanėlėmis vaišino Telšių moterų LIONS klubas.
Vakaro koncerte taip pat pasirodė: Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“, pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Džiugas“, instrumentinis ir vokalinis ansamblis „Gramofonas“, choras „Žemaičiai“, dainų ir šokių ansamblis „Mastis“, Telšių muzikos mokyklos merginų choras, Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės šauliai. Arbata koncerto metu vaišino jaunieji telšiškiai — projekto „100 laimės akimirkų“ vykdytojai ir Telšių jaunieji maltiečiai. Po šventinio koncerto jaunimas linksminosi „Trispalvėje diskotekoje“, kur visus džiugino DJ Paul Delicate.
Renginį inicijavo Telšių rajono savivaldybė, organizavo — Telšių kultūros centras. Organizatoriai dėkoja visiems, prisidėjusiems ir padėjusiems organizuojat renginį: savanoriams, partneriams Telšių vyskupijai, Telšių miesto seniūnijai, Žemaitijos šaulių 8-ajai rinktinei, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, modernaus muzikinio lavinimo mokyklai „Conmusica“, projektui „100 laimės akimirkų“, Žemaičių kultūros draugijai, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai, Telšių jauniesiems maltiečiams, Telšių muzikos mokyklai, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 604 lengvajai pėstininkų kuopai, Žemaičių muziejui „Alka“, informaciniams rėmėjams: laikraščiams „Telšių žinios“, „Kalvotoji Žemaitija“, „Penktadienio žemaitis“, savaitraščiui „Didmiestis“, portalui „Regionų naujienos“, radijo stočiai „XXL Fm“, Žemaitijos turizmo informacijos centrui ir daugeliui kitų patriotiškus jausmus tėvynei puoselėjančių žmonių.(Telšių kultūros centro inf.)