Paminėtos 28-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės

Be tradicinių renginių — šventės išvakarėse Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimo, bėgimo už Laisvę, vėliavos pakėlimo Nepriklausomybės aikštėje ir šv. Mišių Katedroje — šiemet telšiškiai Kovo 11-ąją buvo kviečiami paminėti ir viena naujove — šventinio atvirlaiškio siuntimu.

Lina Dijokienė

Gerokai per šimtą bėgikų susirinko sekmadienio rytą prie Žemaičių muziejaus „Alka“, kur buvo duotas startas tradiciniam bėgimui už Laisvę. Bėgikai, pasipuošę tautine atributika, nešini trispalvėmis, galėjo pasirinkti vieną iš dviejų trasų: ilgesnę — 2500 metrų arba trumpesnę — 1200 metrų.
Belaukiant bėgimo už Laisvę dalyvių, Nepriklausomybės aikštėje susirinkę miestelėnai mielai įsijungė į akciją „Pasveikinkit vieni kitus!“
Smagus sumanymas privertė ne vieną griebtis telefono — pasirodo, šiuolaikiniai žmonės savo draugų, giminaičių ar pažįstamų, gyvenančių kituose miestuose, paprasčiausiai neprisimena…
Tradiciškai Lietuvos himnu pagerbtas Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimas, nuskambėjo kelios dainos.
Sveikindamas susirinkusiuosius Kovo 11-osios proga, Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas skatino vertinti tai, ką turime, džiaugtis laisve ir jos teikiamomis galimybėmis.
Šventinėje Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimo ceremonijoje kalbėjęs Telšių Garbės pilietis prelatas Juozas Šiurys ragino ne tik susimąstyti apie iškovotos Laisvės vertę, tačiau, anot jo, ne mažiau svarbu už itin brangią Laisvės dovaną neužmiršti padėkoti Dievui. Prelatas kvietė po renginio neišsiskirstyti, o visiems kartu pasimelsti šv. Mišiose už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę Šventojo Antano Paduviečio katedroje.
Po šv. Mišių miestelėnai pakviesti į Žemaitės dramos teatrą — į koncertą „Su laisve gimusios“. Susirinkusiesiems koncertavo smuikininkė Lina Marija Domarkaitė, pianistė Aušra Vaitkutė, renginį vedė muzikologė prof. Daiva Kšanienė. Koncerto globėjas — Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas padėkojo menininkėms ir įteikė joms gėlių.