Ne viskas įvykdyta, bet sutartis pratęsta

Kontrolės komitete nebuvo kvorumo, tad beliko vien pasikalbėti.

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje, įvykusiame praėjusią savaitę, nebuvo kvorumo. Mat net trys jo nariai susirgo. Vis tik komiteto pirmininkas Almantas Lukavičius pasiūlė nagrinėti pateiktus klausimus, nepriimant sprendimų.

Alvydas Ivoncius

Kaltajam pagrūmojo piršteliu…
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vedėja Laima Simanauskienė apibendrino Ryškėnų seniūnijos atlikto finansinio patikrinimo rezultatus. Didesnių trūkumų nenustatyta. Kontrolierė papasakojo, kaip įgyvendinamos anksčiau priimtos Kontrolės ir audito tarnybos išvados.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 24 (10036)