Ataskaitoje — nedvokia, gyvenime — nosį riečia

Ataskaitos svarstymas buvo surengtas ne Eigirdžių, o Degaičių salėje.

Degaičiuose pristatyta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita dėl Eigirdžiuose įsikūrusios UAB „Eigirdžių agrofirma“ veiklos. Į svarstymą buvo atvykę ir keli Savivaldybės tarybos nariai. Ši ataskaita eigirdiškius ir piktino, ir juokino.

Alvydas Ivoncius

Neva tyrimai taršos nerodo
Poveikio visuomenės sveikatai tyrimą atliko ir ataskaitą parengė UAB „DGE Baltic Soil and Enviroment“. Tyrimo tikslas — nustatyti, kokį poveikį visuomenei daro kiaulių komplekso veikla. Šios bendrovės specialistai aiškino, kad poveikis visuomenės sveikatai įvertintas modeliavimo būdu: tai yra, remiantis duomenimis, teoriškai vertinant ir skaičiuojant įvairių cheminių medžiagų skleidžiamą taršą. Pranešta, kad komplekse yra 24000 kiaulių auginimo vietų, o pagal dabar išduotą leidimą galima laikyti bemaž 14000 kiaulių.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 26 (10038)