Startuoja šiųmečiai egzaminai

Šių metų pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo balandžio 4 d. užsienio (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalimi ir baigsis birželio 22 d. chemijos valstybiniu brandos egzaminu.
Apie šiųmečius brandos egzaminus laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“ kalbasi su Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Irena Petrauskiene.

Lina Dijokienė

Tendencijos panašios
Telšių rajono savivaldybėje brandos egzaminus šiemet laikys 422 mokiniai, vienuolika buvusių mokinių ir dvylika eksternų. Panašus mokinių skaičius buvo ir praėjusiais metais — 421 mokinys, aštuoni buvę mokiniai ir septyni eksternai. „Kaip ir visoje šalyje, taip ir mūsų rajone populiariausi valstybiniai brandos egzaminai — užsienio kalba (anglų), matematika, lietuvių kalba ir literatūra. Tik šeši mokiniai pasirinko laikyti užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą, jie egzaminą laikys Šiaulių mieste patvirtintame egzamino centre. Du mūsų rajono mokiniai muzikologijos egzaminą laikys Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje. Į mūsų rajone įsteigtą užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino centrą atvyks mokiniai iš Plungės ir Mažeikių rajonų“,— apie tai, kiek abiturientų ir kur laikys pasirinktus egzaminus pasakojo pašnekovė.

Pirmasis brandos darbas
Specialistė akcentavo, jog nuo šių mokslo metų abiturientai gali rinktis rengti brandos darbą. „Su reikalavimais, kaip turi vykti šis procesas, mokiniai supažindinti jau prieš dvejus metus. Tai — ilgalaikis, savarankiškas abituriento kūrybinis darbas iš bet kurio ugdymo plano dalyko. Jis suteikia galimybę mokiniui savarankiškai tyrinėti, analizuoti, sukurti ir pristatyti veiklos rezultatus. Tačiau tai nelengva užduotis, todėl visoje šalyje nedaug mokinių rinkosi brandos darbą. Mūsų rajone brandos darbą rengti pasirinko tik vienas abiturientas iš Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos. Kovo 14 dieną vyko brandos darbo vertinimas, darbas įvertintas labai gerai“,— kalbėjo I.Petrauskienė.

Pokyčiai
Šiemet yra pokyčių lietuvių kalbos ir literatūros egzamine. „Laikydami šį egzaminą, abiturientai ir kiti kandidatai galės pasirinkti autorius iš visų programoje privalomų autorių. Egzamino tvarkoje nauja tai, kad per jį bus galima naudotis programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienas mokinys, laikantis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, galės pasinaudoti kompiuteriu vieną kartą iki 20 minučių arba du kartus po 10 minučių“,— priminė Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė. Anot jos, mokinys, kuris rašinyje nepasirems nė vienu iš privalomų programinių autorių, egzamino neišlaikys.

Egzaminai — šeštadieniais
Rajone brandos egzaminams vykdyti sudaryti 34 centrai. „Šiais metais egzaminų organizavimas ir vykdymas bus sudėtingesnis, nes 7 valstybiniai brandos egzaminai vyks šeštadieniais. Valstybiniams brandos egzaminams reikės 173 mokytojų — egzamino vykdytojų“,— priminė pašnekovė. Pasak jos, Nacionalinis egzaminų centras tobulina vertinimo sistemą, šiemet fizikos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų darbai bus vertinami elektroniniu nuotoliniu būdu. „Ateityje taip numatoma vertinti ir kitų dalykų mokinių darbus. Kadangi pereinama prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu, mokiniai per egzaminus turi naudotis tik juodai rašančiais tušinukais. Apeliacijas mokiniai galės pateikti per 2 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo (pernai buvo per 3 dienas). Visų brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 dienos“,— informavo Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė I.Petrauskienė.

Datos
Kaip minėta, dėl šiais mokslo metais prisidėjusių 10 papildomų ugdymo dienų, daugiau brandos egzaminų bus rengiama šeštadieniais. Šiemet valstybiniai brandos egzaminai prasidėjo balandžio 4–6 dienomis — anglų kalbos kalbėjimo dalimi, šio egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo užduotis abiturientai atliks gegužės 5-ąją. Kiti egzaminai vyks šiomis datomis: informacinių technologijų — gegužės 12 dieną, fizikos — gegužės 19 dieną, biologijos — gegužės 26 dieną, lietuvių kalbos ir literatūros — birželio 2 dieną, matematikos — birželio 9 dieną, istorijos — birželio 18 dieną, geografijos — birželio 20 dieną, chemijos — birželio 22 dieną. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25 – liepos 9 dienomis. 2018 metais prašymus laikyti brandos egzaminus visoje Lietuvoje pateikė 31 640 kandidatų — 932 mažiau nei pernai.