Telšių kultūros centrui išrinktas vadovas

Konkursą laimėjo Linas Ulkštinas.

Iš laikinojo vadovo — į direktoriaus kėdę. Žemaitijos sostinės kultūros centras jau kurį laiką buvo ne tik be savo namų, bet ir be direktoriaus. Tokia užsitęsusi padėtis pagaliau pasikeitė.

Lina Dijokienė

Paaiškėjo laimėtojai
Kaip informavo Telšių rajono savivaldybės mero patarėja Jurgita Armalienė, balandžio 25 dieną Telšių rajono savivaldybėje įvyko du konkursai laisvoms Viešvėnų kultūros centro direktoriaus ir Telšių kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti. Į Viešvėnų kultūros centro direktoriaus pareigas kandidatavo 4 asmenys. Konkursą laimėjo Rima Servienė. Į laisvas Telšių kultūros centro direktoriaus pareigas pretendavo 3 asmenys. Konkursą laimėjo Linas Ulkštinas.
Abiem konkursams dirigavo mero potvarkiu sudarytos komisijos, kurioms vadovavo Rimantas Žebrauskas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Tiesa, konkursų nugalėtojai kol kas dar negali pradėti eiti savo pareigų. „Iš LR specialiųjų tyrimų tarnybos gavus reikiamą informaciją apie asmenis, siekiančius eiti pareigas savivaldybės įstaigose, bus rengiami mero potvarkiai dėl minėtų asmenų skyrimo į pareigas“,— procedūrą, kaip laimėtojai bus įteisinti direktoriais, paaiškino mero patarėja.

Perversmų nežada
Sulaukęs klausimo apie veiklos planus, Linas Ulkštinas pabrėžė, jog pirmiausia reikia sulaukti anksčiau minėto institucijų patvirtinimo. Dviejų dešimčių metų darbo kultūros srityje patirtį skaičiuojantis kol kas dar laikinasis Telšių kultūros centro vadovas tikino, jog jokių ypatingų perversmų nėra numatęs. Tikisi dirbti taip, jog kolektyvas būtų darnus ir kūrybiškas.
„Norisi padaryti taip, kad ne tik mokytojų prestižo kėlimo programa atsirastų. Esu įsitikinęs, kad ir kultūros darbuotojai atitinkamo įvertinimo visuomenėje yra nusipelnę. Žinoma, mūsų darbas labai sunkiai pamatuojamas, nors labai svarbus: juk nuo kultūros priklauso labai daug“,— svarstė Linas Ulkštinas.

Laukia įkurtuvių
Paklaustas apie laukiančius iššūkius, pašnekovas minėjo vis nesibaigiančią kultūros pastato rekonstrukciją. „Pavasarį galvodavome, jog įsikelsim rudenį, rudenį — kad pavasarį… Tik neaišku, kurį… Turiu vilties, jog Telšių kultūros centro kolektyvas galų gale galės iš kelių priplėkusių nuomojamų kambarėlių įsikelti į normalias patalpas, o darbuotojai — pradėti dirbti normaliomis, o ne kampininkų, sąlygomis. Žinoma, geresnės darbo sąlygos įpareigos siekti ir atitinkamų darbo rezultatų“,— pabrėžė Linas Ulkštinas.
Pasak būsimo direktoriaus, jam norėtųsi, kad daugiau kultūrinės veiklos Žemaitijos sostinėje atsirastų jaunimui. „Norėčiau visus telšiškius paraginti dažniau lankytis mūsų organizuojamuose renginiuose. Juk kultūros darbuotojai dirba ne sau, o jums, gyventojai. Ateikite, dalyvaukite, stebėkite, vertinkite. Iki pasimatymo renginiuose!“,— sakė konkurso į Telšių kultūros centro direktoriaus pareigas laimėtojas Linas Ulkštinas.