Telšių ligoninė tvirtai laiko regiono lyderės poziciją

Regioninės Telšių ligoninės direktorė Alma Vitkienė.

Moderni, daugiaprofilinė ligoninė, teikianti kokybiškas ir saugias, Lietuvos Respublikos standartus atitinkančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas Telšių rajono ir regiono gyventojams. Tokios užsibrėžtos vizijos nuosekliai ir atsakingai siekia Regioninės Telšių ligoninės kolektyvas ir administracija.

Lina Dijokienė

Norint užtikrintai žengti į priekį, svarbu peržiūrėti tai, kas nuveikta, pasitikrinti savo tikslus ir veiklos kryptį. Tradiciškai apžvelgdama praėjusių 2017 metų jos vadovaujamos įstaigos veiklą, skaičiuodama pasiektus rezultatus, Regioninės Telšių ligoninės direktorė Alma Vitkienė neslepia optimizmo — kolektyvas dirba atsakingai, o įstaigos rezultatai ir džiugina, ir įpareigoja tolesniems rimtiems darbams.

Sprendimų metas
„Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) šiuo metu paskelbė numatomą stacionarinio gydymo įstaigų (ligoninių) tinklą. Per mano administravimo darbo laiką yra buvę įvairių reformų: tai ir optimizacija, ir redukacija, ir dabar jau baigiamas IV restruktūrizacijos etapas. Įvairiai tie pertvarkymai buvo vadinami, tačiau realių žingsnių iki šiol taip ir nebuvo žengta. Tiesa, po truputį buvo apkarpomas stacionarinių lovų skaičius, tačiau esminės reformos nebuvo padaryta. Šiuo metu ministro priimtas sprendimas, jog reikia išlaikyti būtent regioninę ligoninių bazę, man atrodo racionalus ir mūsų įstaigai priimtinas“,— kalbėdama apie ligoninės padėtį šalies gydymo įstaigų kontekste, sakė A.Vitkienė. Įstaigos vadovė akcentavo, jog šiuo metu pagal savo veiklos ir finansinius rodiklius Telšių ligoninė patenka tarp regiono centro statusą turinčių įstaigų.

Tikslas — išlaikyti pozicijas
„Kokie pagrindiniai veiksniai leidžia mūsų įstaigai būti regioninio antrinio lygio stacionarinio gydymo centru? Tai apibrėžia keli rodikliai, kurių būtina pasiekti, norint išsaugoti tokį statusą“,— akcentavo ligoninės direktorė. Pasak pašnekovės, pirmas rodiklis — tai gimdymų skaičius. Jų tokio lygio ligoninėje per metus turi būti ne mažiau kaip 300. Pernai Telšiuose priimta 315 gimdymų, devyniais daugiau nei 2016 m. „Ši auganti tendencija labai džiugina“,— neslėpė A.Vitkienė.
Kitas svarbus rodiklis — finansinis įstaigos rezultatas, kitaip tariant, kaip administracija valdo ligoninės finansus. „Čia irgi turime gerą rezultatą — pernai metus baigėme su 34 tūkst. eurų teigiamu finansiniu rezultatu. Šis rezervas leido išspręsti rimtą problemą, nes nuo šių metų sausio 1 dienos buvo padidintas minimalus darbo užmokestis, o iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo dėl išaugusių darbo užmokesčių sąnaudų negavome nė euro. Toks minimalios algos didėjimas mūsų ligoninės biudžete per metus pareikalaus papildomai apie 40 tūkst. eurų“,— žvilgsniu į priekį pasidalijo ligoninės direktorė.
Trečias svarbus rodiklis — vadinamosios didžiosios operacijos. Norint tapti regionine ligonine, ligoninėje per metus turi būti atliekama ne mažiau kaip 700 tokių operacijų. Per 2017 metus Regioninėje Telšių ligoninėje atlikta 972 didžiosios operacijos, dvidešimčia daugiau nei 2016 m. Iš viso Regioninėje Telšių ligoninėje pernai atlikta 2176 operacijos, 72 daugiau nei 2016 m. Planuose, kad per 2018 metus bus pasiekta 1000 didžiųjų operacijų per metus.
Ketvirtas aspektas, padedantis siekti ir įsitvirtinti regiono lyderės vardo,— tai aktyvaus gydymo funkcionavimo rodiklis. SAM nurodymu, regioninei ligoninei siektinas aktyvaus gydymo funkcionavimo rodiklis yra 300, šiuo metu mūsų rodiklis — 302. „Esame apsirūpinę modernia medicinine įranga, turime stiprią profesionalų specialistų ir slaugytojų komandą, taigi pagal visus rodiklius įrodome, jog galime būti tikru regiono lyderiu“,— sakė direktorė.
Kitas veiklos aspektas, leidžiantis teikti kokybiškas ir saugias paslaugas, yra tas, kad būtina nuolatos užtikrinti suformuotą specialistų komandą. A.Vitkienė pabrėžė, jog šiuo požiūriu ligoninei pritraukti jaunus specialistus labai padeda Telšių rajono savivaldybės remiama programa, pagal kurią finansuojami medicinos studijų rezidentai. „Mūsų kolektyvą šios programos dėka papildo jauni žmonės. Tai labai svarus steigėjo indėlis sprendžiant opią specialistų problemą, su kuria šiandien ne visoms šalies ligoninėms pavyksta susitvarkyti. Mūsų ligoninėje pastebiu naują tendenciją, nes pastaruoju metu kreipiasi jauni rezidentai, teiraudamiesi apie galimybes po studijų įsidarbinti mūsų ligoninėje. Tai nuteikia viltingai ir optimistiškai, vadinasi, esame patrauklūs specialistams“,— džiaugiasi A.Vitkienė.

Sėkminga projektinė veikla
„Mūsų ligoninė nuosekliai per paskutinį dešimtmetį išnaudojo visas įmanomas galimybes dalyvauti Europos Sąjungos fondų remiamuose projektuose. Vienuose dalyvavome kaip vykdytojai, kituose — kaip projektų iniciatorių partneriai, todėl tai leido į įstaigą pritraukti nemažą sumą lėšų atlikti skyrių remontams ir įsigyti naujos aparatūros. Ligoninės pastatai apšiltinti, patalpos renovuotos, turime visas reikiamas technologijas ir galime teikti kvalifikuotą pagalbą“,— sėkmingą veiklos sritį apibendrino ligoninės vadovė. Šiuo metu likęs neremontuotas tik vienas skyrius ir būtina atnaujinti kompiuterinį tomografą. Projektinė veikla nesustojo ir 2017 m. Ligoninė pernai dalyvavo įvairiuose investiciniuose projektuose, kuriais buvo siekiama plėtoti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams.
Direktorė džiaugiasi, jog dėl sklandaus bendradarbiavimo ryšių su šalies politikais ir steigėju įstaigai pavyko 2017 m. birželį pasirašyti projekto „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės teikiamų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sutartį. Šis projektas bus įgyvendinamas iki 2019 m. rugsėjo. 2017 metais buvo parengti ir su centrine projektų valdymo agentūra suderinti Vaikų ligų skyriaus ir vaikų konsultacinės poliklinikos patalpų kapitalinio remonto darbų bei medicininės įrangos viešųjų pirkimų dokumentai, paskelbti viešieji pirkimai, vykdytos jų procedūros.
Pernai Regioninėje Telšių ligoninėje įgyvendintas projektas, kuriuo pagerėjo tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybė ir prieinamumas. Daugiau nei už 42 tūkst. eurų suremontuotos laboratorijos patalpos, kur diagnozuojama tuberkuliozė, nupirkta medicininės įrangos. Svarbus žingsnis, kad LR Sveikatos apsaugos ministerijai pavyko įrodyti ir pateikti projektinį siūlymą dėl projekto „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje“. Per šį projektą bus įsigyta šiuolaikiška medicinos įranga, sudarytos sąlygas užtikrinti efektyvią sveikatos priežiūrą, gerinant galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostiką bei gydymą.

Prestižo ir atlyginimų klausimas
Vienas aktualiausių medicinos klausimų šiuo metu — atlyginimų kėlimas. Regioninės Telšių ligoninės direktorė A.Vitkienė apgailestavo, jog medikai iki šiol negauna jų darbo svarbos atitinkančio atlyginimo. Medikų nepasitenkinimas suprantamas: žmonės dirba sunkiai, daug, krūviai pertekliniai. „Mūsų valstybėje susiklostė keista praktika. Skiriama lėšų specialistams paruošti, už sunkų ir atsakingą darbą gauti orų atlyginimą nepavyksta, todėl didelis medikų, ypač jaunų rezidentų, emigravimas“,— sako A.Vitkienė.
Direktorė pabrėžė, jog jos vadovaujamos įstaigos medikų atlyginimai nėra mažiausi šalyje. 2017 m. duomenimis, vidutiniškai vieno gydytojo (fizinio asmens) atlyginimas — 1570 eurų, neatskaičius mokesčių, vieno etato — 1329 eurai, neatskaičius mokesčių. „Į šį skaičių įeina naktiniai budėjimai ir darbas šventinėmis dienomis“,— akcentavo įstaigos vadovė. Slaugytojų vidutinis darbo užmokestis — 633 eurai, neatskaičius mokesčių. „Be abejo, mūsų darbuotojai verti daug didesnių atlyginimų, tačiau būtina pažymėti, jog jie nėra ženkliai mažesni negu regioninių ligoninių vidurkiai“,— sakė A.Vitkienė.
Direktorė, kalbėdama apie perspektyvą, teigė, jog numatomas medikų atlyginimų padidinimas bus gana problematiškas — mat niekas pinigų veltui nežarsto, juos ligoninė turi užsidirbti, teikdama paslaugas. Be to, yra kvotuojamos sutartinės sumos, skiriamos iš TLK. „Algų kėlimas priklausys nuo to, kiek turėsime pacientų, kaip pavyks mums įsisavinti lėšas. SAM nurodymu, keliant atlyginimus, būtina didesnį dėmesį skirti tiems, kas uždirba mažiausiai, mažinti jų atskirtį. Taigi gali būti, jog nuo gegužės vienam medikui padidės atlyginimas per 20 proc., o kitam — mažiau“,— kalbėjo ligoninės vadovė.

Neišvengta skundų
Ten, kur kasdien susiduriama su žmogaus skausmu, liga, sudėtingais išgyvenimais, žinoma, sunku išvengti emocijų ir pretenzijų. Regioninės Telšių ligoninės duris kasmet praveria per 120 tūkst. ambulatorinių pacientų, stacionare gydosi apie 6,5 tūkst. ligonių, vien Priėmimo skyriuje sulaukiama apie 20 tūkst. pacientų. Kai toks didžiulis darbo krūvis, direktorės nuomone, nereikia stebėtis, jog kartais nepavyksta išvengti nesusikalbėjimo, emocijų protrūkio, nemalonių situacijų. Tačiau visais atvejais stengiamasi išsiaiškinti, kas lėmė vieną ar kitą konfliktą. Per 2017 m. ligoninėje gauta dešimt skundų ir atliktas jų auditas, iš jų vienas planinis ir devyni neplaniniai. Pastarieji atlikti dėl gautų skundų, pranešimų, pareiškimų ir kt. Įstaigos vadovė pabrėžė, jog nors skundų ir būta, tačiau pateikus atsakymus, tolimesnės eigos nebuvo. 2017 m. nebuvo nei teisminių procesų, nei draudiminių įvykių. Pernai rugsėjį atlikta pacientų, baigiančių gydymą, anoniminė apklausa. Gautos 236 anketos. Pacientų pasitenkinimo rodiklis — 19,29 iš 20 galimų.

Statistika
Skaičių mėgėjams, pernai metų ligoninės veiklą apibrėžtų tokia statistika. 2017 m. ligoninėje buvo 179 stacionarinės lovos iš jų aktyvaus gydymo 115 lovų. Pernai stacionare gydėsi 6497 ligoniai, lovadienių skaičius — 49 tūkst. 678. Mirė 259 pacientai, daugiausia Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje slaugyti ligoniai. Kaip minėta, pernai ligoninėje atliktos 2176 operacijos: 659 chirurgijos, 742 ortopedijos traumatologijos, 775 akušerijos-ginekologijos. Traumatologijos skyriuje protezuojami klubo (51 operacija), kelio (40) ir pečių (5 operacijos) sąnariai. 2017 m. buvo 520 dienos chirurgijos atvejų, 25 daugiau nei 2016 m. 2017 m. Klinikinėje diagnostinėje laboratorijoje atlikti 117 tūkst. 629 įvairūs tyrimai. Pernai suteiktos iš viso 113 tūkst. 892 ambulatorinės paslaugos.

Kantrybės ir pagarbos
Su Regioninės Telšių ligoninės vadove kalbėjomės svarbios dienos — Medicinos darbuotojų profesinės šventės, balandžio 27 d., išvakarėse. „Visam ligoninės personalui, gydytojams, slaugytojoms, kitiems darbuotojams, nuo kurių profesionalumo, kompetencijos, rankų ir širdžių šilumos, pareigos ir meilės darbui priklauso mūsų įstaigoje besilankančiųjų pacientų sveikata ir nuotaika, linkiu kuo geriausios kloties. Visuomenės supratimo ir pagarbos jų sudėtingame, iššūkių kupiname kasdieniame darbe. Linkiu, kad nuovargis, negatyvios mintys, nepelnytos nuoskaudos užleistų vietą jausmui, jog turime pasididžiavimo vertą profesiją, ir dirbame visiems žmonėms be galo reikalingą darbą. Su Medicinos darbuotojų diena!“,— kalbėjo Regioninės Telšių ligoninės direktorė Alma Vitkienė.