Žemaičių Vatikane — remonto įkarštis

Pastoliai iškilo prie Vyskupo rūmų.

Kyla pastoliai, pluša statybininkai, o pagrindinės Telšių šventovės — Šv. Antano Paduviečio katedros pirmąjį aukštą uždengė juoda statybinė plėvelė. Įsibėgėja Žemaičių Vatikanu tituluojamo komplekso remonto darbai.

Lina Dijokienė

Praėjusių metų gruodį laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“ savo skaitytojus informavo apie planuojamą įgyvendinti projektą „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų (Bernardinų vienuolyno) ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“. Tuomet rašėme, kad pagal pernai balandį pasirašytą sutartį projekto vykdytojas — VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba — įgyvendins darbus už 1 637 000,00 Eur.

Darbai įsibėgėja
Šių metų pavasarį Žemaitijos sostinės miestelėnai jau pastebėjo sparčiai įsibėgėjančius darbus. Apie juos laikraščiui „Kalvotoji Žemaitija“ sutiko papasakoti VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba direktorius, kanauninkas Jonas Ačas.
Jis patikino, jog iš esmės tvarkomi net trys objektai. Pirmiausia bus atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo darbai. Taip pat bus restauruoti katedros vargonai. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, pasak pašnekovo, atsižvelgiant į jos interjero tvarkybos darbų finansavimo galimybes, restauravimo darbai bus vykdomi etapais.

Katedrą remontuos etapais
Pirmajame etape numatyti ir jau dabar prasidėjo sienų, pirmojo aukšto galerijos, prieangio patalpų, laiptinių skliautų, lipdybos grindų, metalinio galerijos aptvaro ir šviestuvų, medinių laiptų, antrojo aukšto galerijos palangių, taip pat sienų tapybos ant aukšto presbiterijos skliauto, Švč. Mergelės Marijos ir didžiojo Šv. Antano Paduviečio altorių tvarkybos (restauravimo) darbai. Vargonų instrumentų bei vargonų prospekto (išskyrus dekoro elementus) tvarkybos (restauravimo) darbai. Pagal antrąjį etapą bus vykdomas polichrominio dekoro ant sienų, pagrindinės navos skliauto restauravimas, atkuriant netektis, vargonų prospekto tvarkybos darbai, kurių metu restauruojamos architektūrinės dekoro, drožybos detalės ir elementai bei jie auksuojami.
Kan. J.Ačas informavo, jog šių metų balandžio 13 d. buvo sudaryta tvarkybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero ir dviejų altorių restauravimo darbus. Sutartis sudaryta atlikti pirmojo etapo darbus. Sutarties vertė — 594 355,29 Eur. Darbai turi būti atlikti per dvejus metus. Šių metų sausio 15 d. buvo sudaryta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonų restauravimo darbų rangos sutartis su VšĮ „Vargonų paveldo centras“. Vargonų restauravimo, kuris turi būti atliktas per metus, sutarties vertė — 174 963,75 Eur.

Vyskupo rūmai
Kitas objektas, prie kurio jau kuris laikas iškilę statybininkų pastoliai,— tai Telšių Vyskupijos kurija (Vyskupų rūmai). Kan. J.Ačas pasakojo, jog pagal įgyvendinamą projektą bus atlikta vyskupų kurijos išorės tvarkybos darbai bei suremontuoti lauko laiptai, apšiltintos rūsio sienos ir įrengta jų hidroizoliacija, sutvarkyti lauko lietaus nuotekų ir drenažo tinklai.
Dar vasario 14 d. buvo pasirašyta statybos rangos sutartis su UAB „Kriautė“ atlikti „Telšių Vyskupijos kurijos pastato (Vyskupų rūmai) išorės tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus“. Sutarties vertė — 229 383,51 Eur. Darbus bendrovė turi atlikti per dvejus metus. Kan. J.Ačas patikino, jog vyskupų rūmuose architektūrinių pokyčių nebus, bus išsaugota viskas, kas buvo iki šiol.
„Pastato rūsio dalyje bus atkurti (esantys dabar užmūryti) du langai ir priešgaisrinis išėjimas. Virš pagrindinių centrinio įėjimo durų, pagal pirminį techninį projektą, bus atkurtas langas“,— sakė pašnekovas.
Vyskupų rūmų pastato projekto priežiūrą vykdo UAB „Architekto studija“. Vyskupų rūmų pastato tvarkybos darbų techninę priežiūrą vykdo VĮ „Lietuvos paminklai“.
Pasak J.Ačo, šiuo metu yra rengiamas Telšių vyskupijos kurijos vidaus tvarkybos darbų techninis projektas, planuojama, nepažeidžiant pirminio techninio projekto, šį pastatą pritaikyti tolimesnei Telšių vyskupijos kurijos veiklai vykdyti.

Ieškos kitų galimybių
Trečiasis objektas — Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos komplekso statiniai.
Anot J.Ačo, bus atliekami Bernardinų vienuolyno pastato fasado išorės tvarkybos darbai. „Šiuo metu baigtas rengti techninis projektas, vykdomas derinimas su atitinkančiomis institucijomis leidimui gauti atlikti tvarkybos darbus. Išorės tvarkybos darbams atlikti finansavimas yra numatytas, birželio mėnesį planuojama organizuoti pirkimus rangos darbams atlikti. Taip pat yra rengiamas Bernardinų vienuolyno vidaus tvarkybos darbų techninis projektas, kuriuo norima atskleisti šiuo pastato autentišką grožį, planuojama patalpas pritaikyti muziejui ir kitoms veikloms bei padaryti labiau prieinamą lankytojams. Šiam projektui įgyvendinti finansavimas nėra numatytas, tik ieškoma galimybių“,— informavo VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba direktorius, kanauninkas Jonas Ačas.