Brandos egzaminų tendencijos išlieka panašios

Nors įpusėjus vasarai pats moksleivių ir pedagogų atostogų metas, Telšių rajono gimnazijose verda darbas: spausdinami atestatai, rašomos padėkos šauniausiems ir stropiausiems moksleiviams, rengiamasi dar vienos kartos išleistuvėms, o ant įstaigų vadovų stalų — jau ir šiųmečių abiturientų brandos egzaminų rezultatai.

Lina Dijokienė

Didelių šuolių nėra
Pokalbį apie 2018 metų Telšių rajono savivaldybės abiturientų brandos egzaminų rezultatus su Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Irena Petrauskiene pradedame nuo statistikos.
„Šiemet Telšių rajone brandos egzaminus laikyti buvo užregistruoti 422 mokiniai, 11 buvusių mokinių ir 7 eksternai. Mūsų rajono valstybinių brandos egzaminų išlaikymo rezultatai panašūs kaip ir pernai — iš 11 laikytų valstybinių brandos egzaminų, 6 egzaminų išlaikymo procentas didesnis negu šalyje (praėjusiais metais — septynių)“,— teigė I.Petrauskienė.
Geriau nei vidutiniškai šalyje Telšių rajono abiturientai išlaikė istorijos, biologijos, geografijos, informacinių technologijų, rusų bei vokiečių kalbų egzaminus. Tiesa, tai nebuvo populiariausi egzaminai. Prasčiau nei vidutiniškai šalyje Telšių rajono abiturientams sekėsi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, fizikos ir chemijos egzaminus. Ypač nesisekė matematika — šio egzamino neišlaikė beveik kas penktas jį laikyti pasirinkęs abiturientas. Anot pašnekovės, vienų ir kitų metų egzaminų išlaikymo rezultatų palyginimas gali būti tik sąlyginis, nes egzaminus laiko kiti mokiniai, be to, pateikiamos ir kitos užduotys.

Nesimokai — neišlaikai?
„Tikslingiausia lyginti kiekvieno mokinio egzaminų rezultatus su metiniais pažymiais. Jei mokinys turėjo metinį įvertinimą tik 4 ar 5, nėra ko tikėtis ir gero valstybinio brandos egzamino balo“,— įsitikinusi Švietimo ir sporto skyriaus specialistė.

Tai, beje, akcentuoja šiemet Lietuvos Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė. Pavyzdžiui, dėl nemažą triukšmą sukėlusio matematikos egzamino rezultatų ji turi tvirtą nuomonę.
„Valstybinių brandos egzaminų dažniausiai neišlaiko tie mokiniai, kurių pirmojo pusmečio įvertinimas mokykloje yra nuo 1 iki 6. Tokių mokinių į šių metų matematikos valstybinį brandos egzaminą atėjo 51 proc., iš jų 25 proc. egzamino neišlaikė. Iš visų kandidatų net 18 proc. mokinių matematikos įvertinimas mokykloje buvo nuo 1 iki 4. Didelė mokinių dalis net nebandė atlikti užduočių, kuriose reikia parodyti uždavinio sprendimą, pagrįsti atsakymą. Po egzamino gavome įvairių atsiliepimų apie užduotis. Tačiau mokiniai neatliko ir paprasčiausių užduočių, pavyzdžiui, kiek gramų sudaro 6 proc. nuo 1,5 kg. Šios užduoties neįveikė 13,5 proc. laikiusiųjų. Nesugebėjimas atlikti paprastų užduočių yra nerimą keliantis signalas,— akcentavo S.Vingelienė.

Yra kuo džiaugtis
I.Petrauskienė informavo, kad net 13 rajono mokinių gavo aukščiausią egzamino įvertinimą — 100 balų, iš jų Telšių Žemaitės gimnazijos abiturientė Eglė Simutytė — net iš dviejų egzaminų. Praėjusiais metais rajono mokiniai gavo 12 „šimtukų“.
Kaip įprasta, didžiausią geriausių įvertinimų dalį susižėrė Telšių Žemaitės gimnazijos abiturientai — net dešimties šios mokyklos auklėtinių atestatuose puikuosis „šimtukai“. Du „šimtukus“ pelnė VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos abiturientės, vienas „šimtukas“ — ties Telšių „Džiugo“ gimnazijos auklėtinio pavarde. Daugiausia „šimtukų“, anot I.Petrauskienės, užderėjo iš anglų kalbos egzamino.

Darbų įkarštis
Taigi, kol rajono abiturientai rengiasi išleistuvėms ir mintyse dėlioja ateities planus, gimnazijose verda darbas: ruošiamasi į studijas ir tolesnį jau suaugusiųjų gyvenimą išlydėti dar vieną jaunuolių kartą.
Telšių Žemaitės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Astra Ladukaitė, trumpam atsitraukusi nuo darbų, sakė: „Išsamios egzaminų rezultatų analizės dar nedarėme, bet galima sakyti, kad daugumos mokinių rezultatai dera su metiniais dalykų įvertinimais (atitinka pasiekimų lygis), galima buvo tikėtis dalies mokinių geresnių rezultatų iš matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų. Visiems abiturientams linkiu tikslingai pasirinkti tolimesnių studijų kryptį ir realizuoti savo ugdymosi poreikius“.
Savo mintimis apie egzaminų rezultatus pasidalijo ir VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos dirtektorius Robertas Ežerskis: „Paskutinius brandos egzaminų rezultatus sužinojome tik vakar, tai lyginamosios analizės su praėjusiais metais dar neturime, bet iš pirmo žvilgsnio rezultatai nenuvylė. Yra keletas mokinių, kuriems iki šimtuko trūko labai nedaug. Mano manymu, jog tie, kurie visus 12 metų rimtai dirbo, mokėsi, manau, rezultatais taip pat patenkinti, ypač tie, kurie gavo šimtukus“. Direktorius pasidžiaugė, kad šiemet visi gimnazijos abiturientai sėkmingai įveikė egzaminų išbandymą ir gaus brandos atestatus.
„Išleisdamas XXVIII laidą, abiturientams linkiu įsiklausyti, ką sako vidaus balsas, eiti tuo keliu, kur linksta širdis. Jei pasirinksite mėgstamą specialybę bei darbą, kiekviena diena bus kaip šventė“,— palinkėjo abiturientams direktorius R.Ežerskis.

Pirmas brandos darbas
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji spcialistė I.Petrauskienė priminė, jog šiųmečiuose brandos egzaminuose būta naujovių. „Nuo šių mokslo metų abiturientai turi galimybę rengti brandos darbą. Jis yra neprivalomas, bet prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui. Mokiniai gali pasirinkti problemą ar objektą, savarankiškai tyrinėti, analizuoti, sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus. Šiemet brandos darbą mūsų rajone rengė Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos mokinys. Jis puikiai pristatė savo sukurtą produktą ir gavo gerą įvertinimą“,— pasakojo I.Petrauskienė.
Ji informavo, kad šiemet brandos egzaminai prasidėjo balandžio 4 d. užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalimi ir baigėsi liepos 9 d. pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniu brandos egzaminu. „7 egzaminai vyko šeštadieniais, todėl nereikėjo koreguoti ugdymo proceso. Per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą mokiniai galėjo naudotis kompiuteriais, kuriuose buvo įrašyti privalomų programinių autorių kūriniai. Mokiniai tikslingai planavo savo laiką per egzaminą ir šia medžiaga naudojosi tik dalis mokinių. Brandos egzaminai organizuoti ir vykdyti sklandžiai“, — akcentavo I.Petrauskienė.