Etikos komisijoje — paties „sargo“ pasiaiškinimai

Iš kairės: komisijos narys Kęstutis Trečiokas įžvelgė bandymą susidoroti su juo, kaip politiniu oponentu. Etikos komisijos pirmininkas Mantas Serva siūlė svarstyti kolegos pareiškimą „dėl viso pikto“.

Kaip ir pernai, taip ir šiemet Telšių etikos sargams vasara — svarstymų metas. Pernai net keliuose posėdžiuose paeiliui jie bandė narplioti Tarybos nario Vytauto Rakicko galimai neetišką elgesį. Šiemet Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nariams darbo parūpino kita Tarybos narė.

Lina Dijokienė

Sutrukdė pareiškėjos liga
Jau antrą kartą Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija negalėjo svarstyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pavedimo. Pirmą kartą posėdis apskritai buvo atidėtas, o šią savaitę vykusiame posėdyje nuspręsta klausimo nesvarstyti dėl pareiškėjos — Tarybos narės Laimos Jurytės-Zakarauskienės ligos.
Etikos komisijos pirmininkas, Tarybos narys Mantas Serva supažindino į posėdį susirinkusius komisijos narius su VTEK pavedimu. Etikos komisijai atsiųstame rašte VTEK teigia, jog 2018 m. birželio 6 d. posėdyje susipažino su Laimos Jurytės-Zakarauskienės pranešimu, kuriame ji prašo įvertinti Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus elgesį.
„Pareiškėja nurodė, kad laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ 2018 m. gegužės 29 d. buvo paskelbtas straipsnis „Savivaldybės „biznis“: išleidusi 342 tūkst. eurų, susigrąžintų 289 eurus“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 54 (10066)